Ψαλτολόγιον (Psaltologion)

Συζητήσεις στα Ελληνικά

Εργασιακά Ψαλτικά

Θέματα σχετικά με τους ψαλτικούς φορείς και σωματεία και ψαλτικά εργασιακά θέματα.
Threads
547
Messages
4,345
Threads
547
Messages
4,345

Σημειογραφία, Παλαιογραφία και Μελοποιία

Συζητήσεις σχετικά με την Ψαλτική σημειογραφία, παλαιά γραφή, προσπάθειες εξήγησης και σύγκρισης, μελοποιία κ.τ.λ.
Threads
221
Messages
3,674

Ηχογραφήσεις

Συζήτηση επί ηχογραφήσεων παλαιών και νέων και ηχογραφήσεις των μελών του forum.
Threads
11,501
Messages
54,346
Threads
11,501
Messages
54,346

Μουσικά κείμενα

Συζητήσεις και παρουσιάσεις μουσικών κειμένων παλαιών και νεοσύνθετων.
Threads
5,570
Messages
36,452
Threads
5,570
Messages
36,452

Βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκριτική

Συζητήσεις σχετικές με Ψαλτικές εκδόσεις.
Threads
357
Messages
3,854

Τυπικόν, Υμνολογία και Ψαλτική Τάξις

Συζητήσεις για θέματα Τυπικού, Υμνολογίας και Ψαλτικής τάξεως
Threads
2,528
Messages
21,433
Threads
2,528
Messages
21,433
Threads
1,989
Messages
7,259

Discussions in English

About the forum

Forum rules, announcements, usage instructions and forum member introductions.
Threads
36
Messages
121
Threads
36
Messages
121

News and Announcements

Announcements of new publications, events, websites and products related to the Psaltic Art.
Threads
143
Messages
482
Threads
143
Messages
482

General

Discussion on anything related to the Psaltic Art (Byzantine Chant) that doesn't fit in other categories.
Threads
97
Messages
613
Threads
97
Messages
613

Theory and Practice

Discussion on the Theory and Practice of the Psaltic Art
Threads
76
Messages
509

Recordings

Discussions on Byzantine Chant recordings
Threads
133
Messages
485
Threads
133
Messages
485

Books, CDs and Videos

Discussions on books, CDs and videos related to the Psaltic Art.
Threads
32
Messages
125

Notation and Palaeography

Discussion on issues related to the older and current notation of Byzantine Chant.
Threads
36
Messages
192
Threads
36
Messages
192

History

Discussion on the history of the Psaltic Art.
Threads
90
Messages
312
Threads
90
Messages
312

Typikon, Hymnology and Psaltic Taxis

Discussion on Typikon, Hymnology and Psaltic taxis and order.
Threads
113
Messages
422
Threads
113
Messages
422

Byzantine Music and External Music

Discussions on the relation of Byzantine Music with Secular Music.
Threads
22
Messages
133
Threads
22
Messages
133

Byzantine Chant in non-Greek Languages

Discussions on the translation and performance of Byzantine Chant in non-Greek languages.
Threads
89
Messages
422
Top