Σύλλογος Ιεροψαλτών Βυζαντινής - Παραδοσιακής Μουσ

«Οι Τρεις Ιεράρχες»