Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.