Ἡ Ἰσοκρατηματικὴ Πρακτική τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἡ Ἰσοκρατηματικὴ Πρακτική τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης
Σωτηρίου Κ. Δεσπότη, Μουσικολόγου - Συνθέτου, διδάκτορος Πανεπιστημίου Βιέννης​
Τό ἰσοκράτημα
Τό ἰσοκράτημα ἤ ἰσοκρατηματικός φθόγγος ἤ ἴσον ἤ βάσταγμα, ἀποτελεῖ σημαντικό μορφολογικό γνώρισμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους καί θεωρεῖται στόν χῶρο τῆς ψαλτικῆς τέχνης κάτι τό εὐνόητο. Συνυπάρχει, ἀκουστικά, μέ τήν μελωδία τοῦ ὕμνου, τονίζοντας στόν ἑρμηνευτή τό βασικό φθογγικό κέντρο γύρω ἀπό τό ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ μελωδική γραμμή.
Ἱστορικο – φιλολογικές προσεγγίσεις καί ὑποθέσεις περί τοῦ ἰσοκρατήματος
Ὡς βοηθητικό στοιχεῖο τῆς ψαλμωδίας στούς πρωτοχριστιανικούς αἰῶνες ὑπῆρξε ἡ ὑπήχηση1 . Συχνά γίνεται λόγος γιά αὐτή σέ συγγράμματα πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί σέ ἱστορικούς τῆς ἐποχῆς. Χαρακτηριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφέρει: «Καί ὁ ψάλλων ψάλλει...
Διαβάστε περισσότερα »
 
Back
Top