Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Θεωρητικά Βιβλία

Θεωρητικά βιβλία
Threads
87
Messages
766
Threads
87
Messages
766

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
225
Threads
12
Messages
225

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
73
Messages
2,091
Threads
73
Messages
2,091

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
52
Messages
1,353
Threads
52
Messages
1,353

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
33
Messages
1,132
Threads
33
Messages
1,132

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
36
Messages
638
Threads
36
Messages
638
Top