Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Θεωρητικά Βιβλία

Θεωρητικά βιβλία
Threads
101
Messages
850
Threads
101
Messages
850

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
227
Threads
12
Messages
227

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
81
Messages
2.5K
Threads
81
Messages
2.5K

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
58
Messages
1.4K
Threads
58
Messages
1.4K

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
39
Messages
1.2K
Threads
39
Messages
1.2K

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
41
Messages
703
Threads
41
Messages
703
Top