Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Θεωρητικά Βιβλία

Θεωρητικά βιβλία
Threads
97
Messages
833
Threads
97
Messages
833

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
226
Threads
12
Messages
226

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
80
Messages
2.4K
Threads
80
Messages
2.4K

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
57
Messages
1.4K
Threads
57
Messages
1.4K

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
38
Messages
1.2K
Threads
38
Messages
1.2K
Κ
  • Κωσταντής1

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
41
Messages
697
Threads
41
Messages
697
Top