Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Θεωρητικά Βιβλία

Θεωρητικά βιβλία
Threads
89
Messages
780
Threads
89
Messages
780

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
225
Threads
12
Messages
225

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
76
Messages
2,119
Threads
76
Messages
2,119

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
54
Messages
1,386
Threads
54
Messages
1,386

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
34
Messages
1,134
Threads
34
Messages
1,134

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
35
Messages
637
Threads
35
Messages
637
Top