Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Θεωρητικά Βιβλία

Θεωρητικά βιβλία
Threads
96
Messages
803
Threads
96
Messages
803

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
225
Threads
12
Messages
225

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
77
Messages
2,239
Threads
77
Messages
2,239

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
57
Messages
1,408
Threads
57
Messages
1,408

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
35
Messages
1,150
Threads
35
Messages
1,150

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
36
Messages
643
Threads
36
Messages
643

Καλοφωνικοί Ειρμοί

Περί καλοφωνικών ειρμών
Threads
1
Messages
2
Threads
1
Messages
2
Top