Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
225
Threads
12
Messages
225

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
78
Messages
2,429
Threads
78
Messages
2,429

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
57
Messages
1,436
Threads
57
Messages
1,436

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
36
Messages
1,153
Threads
36
Messages
1,153

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
37
Messages
649
Threads
37
Messages
649

Καλοφωνικοί Ειρμοί

Περί καλοφωνικών ειρμών
Threads
1
Messages
2
Threads
1
Messages
2
Top