Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
226
Threads
12
Messages
226

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
80
Messages
2,436
Threads
80
Messages
2,436

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
57
Messages
1,437
Threads
57
Messages
1,437

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
38
Messages
1,213
Threads
38
Messages
1,213

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
40
Messages
654
Threads
40
Messages
654

Καλοφωνικοί Ειρμοί

Περί καλοφωνικών ειρμών
Threads
1
Messages
3
Threads
1
Messages
3
Top