Ήχοι, Φθορές και Χρόες

Συζητήσεις περί των ήχων της Ψαλτικής

Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Πρώτου

Περί του Πρώτου ήχου
Threads
15
Messages
417
Threads
15
Messages
417

Ήχος Δεύτερος και Πλάγιος του Δευτέρου

Περί των χρωματικών ήχων Β'και Πλ. Β'
Threads
40
Messages
1,481
Threads
40
Messages
1,481

Ήχος Τρίτος

Περί Τρίτου ήχου
Threads
4
Messages
65
Threads
4
Messages
65

Ήχος Βαρύς

Περί του Βαρέως ήχου
Threads
20
Messages
477
Threads
20
Messages
477

Ήχος Τέταρτος και Πλάγιος του Τετάρτου

Περι Τετάρτου ήχου και του πλαγίου αυτού.
Threads
9
Messages
361
Threads
9
Messages
361

Εναρμόνιο Γένος

Περί εναρμονίου γένους και της εναρμονίου φθοράς.
Threads
11
Messages
206
Threads
11
Messages
206

Χρόες

Περί χροών
Threads
10
Messages
310
Threads
10
Messages
310

Περί του ήχου του ...

Συζητήσεις περί του ήχου συγκεκριμένων μελών.
Threads
51
Messages
1,344
Threads
51
Messages
1,344

Απηχήματα

Συζητήσεις περί απηχημάτων.
Threads
13
Messages
397
Threads
13
Messages
397
Top