Ήχοι, Φθορές και Χρόες

Συζητήσεις περί των ήχων της Ψαλτικής

Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Πρώτου

Περί του Πρώτου ήχου
Threads
16
Messages
419
Threads
16
Messages
419

Ήχος Δεύτερος και Πλάγιος του Δευτέρου

Περί των χρωματικών ήχων Β'και Πλ. Β'
Threads
41
Messages
1,520
Threads
41
Messages
1,520

Ήχος Τρίτος

Περί Τρίτου ήχου
Threads
4
Messages
71
Threads
4
Messages
71

Ήχος Βαρύς

Περί του Βαρέως ήχου
Threads
20
Messages
477
Threads
20
Messages
477

Ήχος Τέταρτος και Πλάγιος του Τετάρτου

Περι Τετάρτου ήχου και του πλαγίου αυτού.
Threads
11
Messages
445
Threads
11
Messages
445

Εναρμόνιο Γένος

Περί εναρμονίου γένους και της εναρμονίου φθοράς.
Threads
11
Messages
206
Threads
11
Messages
206

Χρόες

Περί χροών
Threads
10
Messages
315
Threads
10
Messages
315

Περί του ήχου του ...

Συζητήσεις περί του ήχου συγκεκριμένων μελών.
Threads
52
Messages
1,349
Threads
52
Messages
1,349

Απηχήματα

Συζητήσεις περί απηχημάτων.
Threads
15
Messages
403
Threads
15
Messages
403
Top