Φυσικές κλίμακες ήχων Βυζαντινής μουσικής με βάση την συχνότητα (Hz)

#1
1) Ψάχνω τις φύσικες κλίμακες όλων των ήχων της βυζαντινής μουσικής με βάση την συχνότητα του φθόγγου (Ηz).
π.χ. έχω βρεί για την φυσική διατονική κλίμακα (Πλ.Δ) το εξής : ΝΗ (262 Hz)-ΠΑ(294)-ΒΟΥ(323)-ΓΑ(349)-ΔΙ(392)-ΚΕ(440)-ΖΩ(484)-ΝΗ(523).

2) Υπάρχει κάποιος φθόγγος που είναι σταθερός σε όλες τις φυσικές κλίμακες π.χ. ΚΕ=440 Hz.
 
Last edited by a moderator:
#3
Υπάρχει κάποιος φθόγγος που είναι σταθερός σε όλες τις φυσικές κλίμακες π.χ. ΚΕ=440 Hz.
Ο φθόγγος la ήταν κατά τους κλασσικούς χρόνους στα 432Hz, και μόνον τελευταία «ανέβηκε» στα 440Hz

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο σταθερότερος φθόγγος στα καθ' ημάς είναι ο δι της μέσης, που είναι ο ίδιος στους διατονικούς, χρωματικούς και εναρμόνιους ήχους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν λάβουμε τη συχνότητα των 256Hz για τον Νηꝿ που είναι εγγύτερα στην παλαιότερη πρακτική, τότε ο δι=384Hz (256×3/2=384)

Αν θέλετε και την κλίμακα του Α Ήχου που ψάλλουν οι παραδοσιακοί ψάλτες σε Hz από βόμβο Νη=256Hz:
πα= 576Hz
νη= 512Hz
ζω= 473,49938938984616027143728890639Hz
κε= 432Hz
δι= 384Hz
Γα= 341,33333333333333333333333333333Hz
Βᴕ= 315,66625959323077351429152593759Hz
Πα= 288Hz

  • Επισυνάπτεται και μηχανικό ηχητικό της πιο πάνω κλίμακας προς ακουστική εκτίμηση
ΑΚ
 

Attachments

Last edited:
Top