Συνεχείς εκδόσεις βασικών βιβλίων

tb---

τσοπάνης
#61
Κάπου είχε μία μεγάλη λίστα ο π Εφραίμ, αλλά δεν μπορώ να την βρώ. Ίσως από εκεί μπρούμε να βρούμε αρκετές εκδόσεις Αναστασηματαρίου και Ειρμολογίου
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#63
Ευχαριστούμε Νεκτάριε. Αν προλαβαίνεις εσύ ή όποιος άλλος ας κάνει τη λίστα που λέμε. Αν δεν την κάνει κανείς θα την αρχίσω εγώ αλλά δεν ξέρω πότε.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#64
Υπάρχει μια λίστα εδώ.
4. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΑ 1820-2006 73
«Μικρά Οκτώηχος» (1987) Οκτάηχον Εβδομαδάριον
Δοσιθέου μοναχού 99
Αναστασιματάριον (1839) Θ. Φωκαέως σε δύο τόμους 76
Αναστασιματάριον (1846) σε 2 τόμους, Έκδοση
Ιωάννου Λαμπαδαρίου 79
Αναστασιματάριον (1853) Ζ. Ζαφειροπούλου 82
Αναστασιματάριον (1858) Ιωάννου Πρωτοψάλτου 85
Αναστασιματάριον (1863) Ιωάννου Πρωτοψάλτου 86
Αναστασιματάριον (1869) Πατριαρχικής Μουσικής
Σχολής 89
Αναστασιματάριον (1878) Αλεξάνδρου Φωκαέως 90
Αναστασιματάριον (1889) Κων/νου Σακελλαρίδη 90
Αναστασιματάριον (1895) Ανδρέου Τσικνοπούλου 91
Αναστασιματάριον (1899) Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης 91
Αναστασιματάριον (1923) Στυλιανού Χουρμουζίου 92
Αναστασιματάριον (1933) Στυλ. Ρηγοπούλου 93
Αναστασιματάριον (1945) Οικονόμου Χαραλάμπου 94
Αναστασιματάριον (1957) Δημητρίου Παναγιωτοπούλου 94
Αναστασιματάριον (1866) Π. Κηλτζανίδου - Αντωνίου
Ανδριανουπολίτη 88
Αναστασιματάριον (1967) Γεωργίου Σύρκα 94
Αναστασιματάριον (1971) Καλλινίκου Θεοδούλου 95
Αναστασιματάριον (1972) Κων/νου Πρίγγου 95
Αναστασιματάριον (1976) Χ. Ταλιαδώρου 96
Αναστασιματάριον Θ. Φωκαέως (1855)
Έκδοση του υιού του, Κωνσταντίνου Φωκαέως 85
Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Εκδόσεις του υιού του, Δημητρίου (1877-1914) 86
Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου (2006)
Έκδοση Δ. Ηλιοπούλου - Σ. Παυλάκη 96
Αναστασιματάριον Κωνσταντίνου,
εξηγηθέν υπό Στεφάνου Λαμπαδαρίου (1863) 87
Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου και Ιωάννου
Πρωτοψάλτου (1933-σήμερα) Έκδόσεις «ΖΩΗΣ»
υπό Αποστόλου Βαλληνδρά 93
Αναστασιματάριον Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
σε συνεργασία με Θ. Φωκαέα (1832) 75
Επισημάνσεις 100
Μουσική Μέλισσα Θ. Φωκαέως σε τέσσερις τόμους 79
Μουσικόν εγκόλπιον της Παρακλητικής (2003) Ιεροθέου
Φιλοθεΐτου Ιερομονάχου 99
Συλλογή Ιδιομέλων Μανουήλ Πρωτοψάλτου 81
Συνοπτικά Αναστασιματάρια 97
Το πρώτο έντυπο βιβλίο βυζαντινής μουσικής 74
Φαντάζομαι στο βιβλίο θα υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες.

Κι ένα άρθρο του Γεωργίου Ι. Χατζηθεοδώρου

ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ κ.ἄ.
 

NKontis

Παλαιό Μέλος
#65
Από τα πιο πάνω Αναστασιματάρια δεν μπόρεσα να εντοπίσω ένα που έχω στην βιβλιοθήκη μου. Φαίνεται να μοιάζει με αυτό της Πατριαρχικής Σχολής του 1869, αλλά το εξώφυλλο άλλα γράφει. Επισυνάπτω την πρώτη σελίδα, από την έκδοση του Πολυχρονάκη για να μας πεί κάποιος ποιό από τα ανωτέρω είναι.

Ευχαριστώ
 

Attachments

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#66
Από τα πιο πάνω Αναστασιματάρια δεν μπόρεσα να εντοπίσω ένα που έχω στην βιβλιοθήκη μου. Φαίνεται να μοιάζει με αυτό της Πατριαρχικής Σχολής του 1869, αλλά το εξώφυλλο άλλα γράφει. Επισυνάπτω την πρώτη σελίδα, από την έκδοση του Πολυχρονάκη για να μας πεί κάποιος ποιό από τα ανωτέρω είναι.

Ευχαριστώ
Πρόλογο έχει; Περιεχόμενα; Κατάλογο συνδρομητών;
 

NKontis

Παλαιό Μέλος
#67
Πρόλογο έχει; Περιεχόμενα; Κατάλογο συνδρομητών;
Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει (και δεν μου λείπει καμμία σελίδα, το βιβλίο είναι ολόκληρο). Το εξώφυλλο είναι χάρτινο και η πρώτη σελίδα είναι ίδια με το εξώφυλλο. Η επόμενη είναι το Κύριε εκέκραξα του Πρώτου. Τελειώνει με πίνακα παροραμάτων. Η έκδοση του Πολυχρονάκη έχει σελίδες λεπτές σαν τσιγαρόχαρτο, τόσο που η μια σελίδα φαίνεται σχεδόν καθαρά και στην πίσω.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#68
Για την έκδοση αυτή γράφει στο σχετικό άρθρο ο Γεώργιος Ι. Χατζηθεοδώρου :

Τὸ 1889 τὸ Ἀναστασιματάριο τοῦ Πέτρου ἐκδίδεται γιὰ τρίτη φορὰ ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Σακελλαρίδη[21] μὲ βάση τὴν ἔκδοση τοῦ 1868 (συνεκδίδει καὶ τὸ σύντομο –᾿Αναστασιματαριον σύντομον μελοποιηθὲν παρὰ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου– σὲ συνεχῆ ἀρίθμηση καὶ δίχως ἰδιαίτερη προμετωπίδα, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1839)· ὁ ὁποῖος σημειώνει στὸν πρόλογό του ὅτι: «Ἐν τῇ ἐκδόσει ἡμῶν ταύτῃ, ὡς εἴρηται, οὐδὲν καινὸν προσετέθη· τὸ δὲ μόνον ὅπερ ἐπράξαμεν ἡμεῖς εἶναι ἡ ἐπιμέλεια, μεθ’ ἧς διεπονήσαμεν αὐτό, ἵνα ἐκδοθῇ ἔρρυθμον καὶ οὕτω πως κεκανονισμένον κατὰ τὴν τοῦ χρόνου ἀγωγήν, ὥστε ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ ψάλλωνται ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ διπλοῦ χρόνου, ὡς ἦσαν τεταγμένα ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Πέτρου Πελοποννησίου…» Τὸ 1962 ἐκδίδεται μὲ ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1889 ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Πολυχρονάκη ...
*Η σελίδα που αναρτήθηκε γράφει 1960, αλλά μάλλον πρόκειται για το ίδιο.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#69
Ακόμη ένα σχετικό άρθρο:

«Ἡ παράδοση καὶ ἐξέλιξη τοῦ Ἀναστασιματαρίου»
του Γρηγορίου Γ. Ἀναστασίου

Όπως αναφέρεται σε σημείωση
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτέλεσε ἀνακοίνωση στὸ Συνέδριο τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, στὴ Λευκωσία, 6 Μαΐου 2005, Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ οἱ Ἀναστάσιμοι Ὕμνοι. Δημοσιεύτηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, Λευκωσία 2006, σσ. 93-118 [καὶ ἀνάτυπο]. Στὴν παροῦσα ἀνάρτηση δημοσιεύεται χωρὶς τοὺς πίνακες καὶ τὰ πανομοιότυπα μουσικῶν κωδίκων ποὺ τὸ συνόδευαν στὴν πρώτη του δημοσίευση. Λείπουν ἐπίσης οἱ διάφοροι χαρακτηρισμοὶ κειμένου.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#74

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#75
Αφού βρήκα λίγο χρόνο χθες και σήμερα (λόγω ιόσεως :mad:) κατάφερα και τελείωσα το μισο-σκαναρισμένο Αναστασιματάριο που αναφέρω σε προηγούμενο μήνυμα.

http://analogion.com/nkontis/Αναστασιματάριον%20Πέτρου%20(Διδασκάλων%20Πατριαρχικής%20Σχολής).pdf
Θερμότατες ευχαριστίες, Νεκτάριε! Κουίζ για κλασικών μαθημάτων λύτες...Τί σας θυμίζουν τα εωθινά; Κυκλοφορούσαν πάλι από τον ίδιο εκδοτικό οίκο λες και παρεισέφρυσαν αδίκως σε άλλη έκδοση....

Δ.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#76
Θερμότατες ευχαριστίες, Νεκτάριε! Κουίζ για κλασικών μαθημάτων λύτες...Τί σας θυμίζουν τα εωθινά; Κυκλοφορούσαν πάλι από τον ίδιο εκδοτικό οίκο λες και παρεισέφρυσαν αδίκως σε άλλη έκδοση....

Δ.
Πρόκειται για τα εωθινά δοξαστικά του Πέτρου Πελοποννησίου, που δημοσιεύθηκαν αρχικά στη «Μουσική Μέλισσα» του Θ.Φωκαέως (τ.Α΄, Κωνσταντινούπολη 1847), μετά στο Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, σε εξήγηση Γρηγορίου πρωτοψάλτου, όπως διορθώθηκε από τον Θ.Φωκαέα και εκδόθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο (Κωνσταντινούπολη 1855) και πάλι στο Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου, όπως διορθώθηκε και εκδόθηκε από τον Ιωάννη πρωτοψάλτη (Κωνσταντινούπολη 1863) και σε όλες τις κατοπινές επανεκδόσεις του.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#77
Πρόκειται για τα εωθινά δοξαστικά του Πέτρου Πελοποννησίου, που δημοσιεύθηκαν αρχικά στη «Μουσική Μέλισσα» του Θ.Φωκαέως (τ.Α΄, Κωνσταντινούπολη 1847), μετά στο Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, σε εξήγηση Γρηγορίου πρωτοψάλτου, όπως διορθώθηκε από τον Θ.Φωκαέα και εκδόθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο (Κωνσταντινούπολη 1855) και πάλι στο Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου, όπως διορθώθηκε και εκδόθηκε από τον Ιωάννη πρωτοψάλτη (Κωνσταντινούπολη 1863) και σε όλες τις κατοπινές επανεκδόσεις του.
Ωραία, αλλά η ερώτησή μου ήταν άλλη. Σε ποιά επανέκδοση άλλου κλασικού έργου από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, του Μ. Πολυχρονάκη, έχουν παρεισφρύσει τα εωθινά αυτά (με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία)...

κουίζ!
 
Last edited:

stavroskol

Σταυρος Κολιουσης
#78
Ωραία, αλλά η ερώτησή μου ήταν άλλη. Σε ποιά επανέκδοση άλλου κλασικού έργου από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, του Μ. Πολυχρονάκη, έχουν παρεισφρύσει τα εωθινά αυτά (με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία)...

κουίζ!
Αν και δεν μπορεσα να ανοιξω το αρχειο ισως ειναι η σειρα Εωθινων δοξαστκιων που περιλαμβανεται στην εκδοση της Μουσικης Κυψελης του Στεφανου Λαμπαδαριου στον Β τομο στο Τριωδιο απο τις Εκδωσεις του Πολυχρονακη
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#79
Top