Περί ισοκρατήματος από τον Αντώνιο Σύρκα

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#21
Δε νομίζω πως οι Αθηναίοι δεν ήξεραν ποτέ τίποτα για τα ίσοκρατήματα προ του Σύρκα. Πολύ απίθανο φαίνεται.
Δὲν ἀντιλέγω ὅτι δὲν ἔφτασε καὶ στὴν Ἀθήνα ἡ Κωνσταντινουπολίτικη αὕτη καινοτομία (τόσοι καὶ τόσοι ταξίδευαν· ἄλλωστε καὶ ὁ Ψάχος εἶχε ἔρθει νωρίτερα στὴν Ἀθήνα), ἀλλὰ δὲν βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος ἀμέσως (πέραν ἴσως τοῦ προαναφερθέντος Σίμωνος Καρᾶ, καὶ προφανῶς καὶ μαθητῶν τοῦ Ψάχου).

Γιὰ αὐτὸ καὶ λέγει ὅσα λέγει ὁ Σύρκας.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#22
Δὲν ἀντιλέγω ὅτι δὲν ἔφτασε καὶ στὴν Ἀθήνα ἡ Κωνσταντινουπολίτικη αὕτη καινοτομία (τόσοι καὶ τόσοι ταξίδευαν· ἄλλωστε καὶ ὁ Ψάχος εἶχε ἔρθει νωρίτερα στὴν Ἀθήνα), ἀλλὰ δὲν βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος ἀμέσως (πέραν ἴσως τοῦ προαναφερθέντος Σίμωνος Καρᾶ, καὶ προφανῶς καὶ μαθητῶν τοῦ Ψάχου).
Δε βλέπω τον Ψάχο να λέει πως δεν ήξεραν στην Αθήνα να κάνουν τον ίσο. Απλά δεν έκαναν συχνές αρμονικές αλλαγές.

Γιὰ αὐτὸ καὶ λέγει ὅσα λέγει ὁ Σύρκας.
Ο Σύρκας ισχυρίζεται επίσης πως οι Αθηναίοι δεν ήξεραν τι ήταν ο χορός (Ἐκεῖ τοὺς εἶπα ὅτι παιδιά μου δὲν εἶναι κατάσταση αὐτή. Νὰ καταρτίσετε χορό!). Ο Καράς, ο Σακελλαρίδης, αλλά και ο ίδιος ο Ψάχος άραγε πως έψαλλαν;

Είναι υπερβολικές οι δηλώσεις του Σύρκα.
 

Attachments

#23
Ὅταν γράφει ὅτι κάθε φορὰ ὁ ψάλτης ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ διακόπτει τὴν ἐκτέλεση καὶ νὰ δίνει τὴν νέα βάση στοὺς ἱσοκρατοῦντες, ἤ ὅταν λέει ὅτι στὶς πανηγύρεις ὁ καθένας ἔψαλλε ὅπως ἤξερε, δὲν λανθάνει κάπου μιὰ διαφορὰ αἱσθητικοῦ κοσμοσυστήματος μᾶλλον δυτικότροπου ἤ ἔστω μετα-ἀναγεννησιακοῦ; Δηλαδὴ ὅτι ὅλα τὰ μέλη ἀναφέρονται θέλοντας καὶ μὴ σὲ ἕνα μοναδικὸ τονικὸ κέντρο, λ.χ. la=440 hz. Ὁπότε ἀκούει διαφωνία στὶς ἀλλαγὲς τονικοῦ ὕψους μεταξὺ τῶν μελῶν σὰν νὰ εἶναι δίσκοι πικὰπ ποὺ παίζουν μὲ διαφορετικὴ ταχύτητα.
 
Top