Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Γρηγόριος Στάθης, Αχιλλέας Χαλδαιάκης