Ψαλτική και Εξωτερική Μουσική

Συζητήσεις σχετικά με τη σχέση της Ψαλτικής με την εξωτερική (δημοτική) μουσική.

Πηγές

Πηγές για την εξωτερική μουσική
Threads
20
Messages
112
Threads
20
Messages
112

Ελληνικά τραγούδια - Βυζαντινή σημειογραφία

Καταγραφές τραγουδιών σε Βυζαντινή σημειογραφία
Threads
98
Messages
551
Threads
98
Messages
551

Ελληνικά τραγούδια - Δυτική σημειογραφία

Μουσικές καταγραφές παραδοσιακών τραγουδιών σε Δυτική σημειογραφία (πεντάγραμμο)
Threads
7
Messages
16
Threads
7
Messages
16

Ήχοι και makam

Εκκλησιαστικές συνθέσεις σε makam της Οθωμανικής μουσικής παράδοσης
Threads
45
Messages
907
Threads
45
Messages
907

Τραγούδια από ψάλτες

Παραδοσιακά, ψαλτοτράγουδα κτλ.
Threads
248
Messages
908
Threads
248
Messages
908

Ψαλμοί από τραγουδιστές

Τραγουδιστές αποδίδουν ψαλμούς.
Threads
39
Messages
387
Threads
39
Messages
387

Δεξιοτέχνες

Δεξιοτέχνες της Εξωτερικής Μουσικής
Threads
202
Messages
942

Δημοτική Μουσική

Συζητήσεις για τη δημοτική μουσική και ιδιαίτερα σε σχέση με την Ψαλτική
Threads
92
Messages
407
Threads
92
Messages
407

Σεμάγια & Πεσρέφια

Saz Semaisi & Peşrev
Threads
56
Messages
169
Threads
56
Messages
169

Ψαλτική και Δυτική (Ευρωπαϊκή) μουσική

Θέματα σχετικά με τις απόπειρες «εναρμονισμού» της Ψαλτικής και γενικότερα τη σχέση της με τη Δυτική μουσική.
Threads
42
Messages
660
Threads
42
Messages
660
Top