Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν. Ευβοίας

«παπά Γιώργης Ρήγας»