Σύλλογος Ιεροψαλτών Λαρίσης, Τυρνάβου και περιχώρω