Συγκεντρωτικός πίνακας παλαίτυπων μουσικών βιβλίων

Status
Not open for further replies.
#1
Ο πίνακας περιλαμβάνει εκκλησιαστικά μουσικά βιβλία γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και σε βυζαντινή παρασημαντική. Βιβλία που υπάρχουν αποκλειστικά στο forum του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής δεν συμπεριλαμβάνονται λόγω των όρων συμμετοχής σε αυτό.​

Για λήψη δεξί κλικ στο σύνδεσμο με το μέγεθος του αρχείου και αποθήκευση.
Ανενεργοί σύνδεσμοι παρακαλώ να αναφέρονται με email.​

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ​
Αναστασιματάριον Αργόν

Αναστασιματάριον Αργόν και Σύντομον
 • 1865 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Μελοποιηθέντα μὲν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ μεθόδῳ παρὰ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, Μετενεχθέντα δ᾿ εἰς τὴν Νεωτέραν, παρὰ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (205 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη των αξιότιμων μελών του forum κκ. Χρίστου Ψωμιάδη και Χρήστου Τσακίρογλου

Αναστασιματάριον Νέον
 • 1820 Ἐν τῷ τοῦ Βουκουρεστίου νεοσυστάτῳ Τυπογραφείῳ Ἐκδοθὲν σπουδῇ μὲν ἐπιπόνῳ τοῦ Μουσικολογιωτάτου κυρίου Πέτρου τοῦ Ἐφεσίου (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (65,4 MB) από την Ανέμη
 • 1832 Ἐν τῇ Βρεταννικῇ Τυπογραφίᾳ Ἰσὰκ δὲ Κάστρο· Εἰς Γαλατᾶν· τῆς Κωνσταντινουπόλεως Μεταφρασθέντα εἰς τὸ νέον τῆς Μουσικῆς σῦστημα ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (8,1 MB) από την Ανέμη
 • 1853 ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Χ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΘΕΝ ΔΕ ΗΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΝ [...] ΥΠΟ Ζ. Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (15,5 MB) από Google Books
 • 1863 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, Τύποις Θ. ΔΗΒΗΤΖΙΑΝ ἤδη ἐπιδιορθωθὲν ἐκδίδεται νῦν τὸ ἕκτον παρὰ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (17,9 MB) από Google Books
 • 1866 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ. ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ Συνταχθὲν δὲ κατὰ τὸ ὕφος ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ παρὰ τοῦ Μουσικολογιωτάτου ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΔΡΙΑΝΟΥ κατὰ τὴν τρίτην Ἐξήγησιν. Νῦν δὲ ἀκριβῶς ἐξηγηθὲν εἰς τὴν νέαν Μέθοδον παρὰ τοῦ Χ. ΠΑΝΑΓ. Γ. ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΡΟΥΣΑΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (34,9 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Χρίστου Ψωμιάδη
 • 1878 ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ Τύποις Στεφάνου Χ. Θάνου καὶ Σπυρίδωνος Βασιλειάδου διασκευασθὲν δὲ ὑπὸ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π Π. ΦΩΚΑΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (10,8 MB) από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη
 • 1905 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΘΑΡΑΝΤΟΣ ΤΟΥΤΟ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (16,4 MB) από τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου Αριζόνας

Αναστασιματάριον Σύντομον
 • 1839 Ἐν Κωνσταντινουπόλει ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΓΝΑΤΙΑΔΩΝ ΕΞΗΓΗΘΕΝ παρὰ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (5,9 MB) από την Ανέμη

Μουσική Βιβλιοθήκη
 • 1868-1869 [ΔΙΤΟΜΟΣ] [Ἐν Κωνσταντινουπόλει] ΕΝ Τῌ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚῌ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙᾼ, Τῌ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝῌ Ὑπὸ ΤΟΥ Κ. Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ Παρὰ τῶν ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1868 [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (9,6 MB) από την Ανέμη
  1869 [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (7,8 MB) από την Ανέμη

Νεώτατον Αναστασιματάριον
 • 1899 ΣΜΥΡΝΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ" ἐπεξηργασθὲν δὲ ἤδη παρὰ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (62,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ​
Ειρμολόγιον
 • 1825 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Ἐν τῇ Βρεταννικῇ Τυπογραφίᾳ Κάστρου εἰς Γαλατᾶν ἐπιθεωρηθέντα ἤδη, καὶ ἀκριβῶς διορθωθέντα παρὰ τοῦ Διδακάλου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (11,2 MB) από την Ανέμη
 • 1839 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Ἐκ τῆς τοῦ Παναγίου Τάφου Τυπογραφίας ἐπιθεωρηθέντα ἤδη καὶ διορθωθέντα ἀκριβῶς ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΝΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (23 MB) από τη Μέδουσα
 • 1856 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Θαδδαίου Τιβιτσιάν ἐπιθεωρηθέντα ἤδη καὶ διορθωθέντα ἀκριβῶς παρὰ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΝΥΝ ΤΡΙΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (18,9 MB) από Google Books

Ειρμολόγιον Καταβασιών
 • 1903 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἐκδιδόμενον τὸ πέμπτον Ὑπὸ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ [Ακριβής ανατύπωση εκδόσεων Ρηγοπούλου] (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (26,1 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Basil Crow

Νέον Ειρμολόγιον
 • 1895 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΕΚΔΟΤῌ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛῼ ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ Β. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (9,6 MB) από Google Books

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ​
Αργόν Δοξαστάριον
 • 1888 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθὲν παρὰ Θεοδώρου Φωκαέως ΝΥΝ ΔΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΞΗΓΗΘΕΝ Δ᾿ ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΝ ΠΑΡΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (254 MB) από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"

Δοξαστάριον
 • 1835 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας ΙΣΑΚ Δὲ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΞΗΓΗΘΕΝ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ, ΠΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (8,2 MB) από Google Books
 • 1836 [ΔΙΤΟΜΟΝ] Ἐκ τῆς ἐν Γαλατᾷ Τυπογραφίας Ἰσὰκ δὲ Κάστρου ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Π. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΑΡΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἐξηγηθὲν δὲ ἀπαραλλάκτως εἰς τὴν νέαν τῆς Μουσικῆς μέθοδον, ΠΑΡΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ Ι]
  Λήψη (171 MB) από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
  [ΤΟΜΟΣ ΙΙ] [Ακριβής ανατύπωση εκδόσεων Ρηγοπούλου]
  Λήψη (59,7 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Χρήστου Καζίλα
 • 1841 [ΔΙΤΟΜΟΝ] Ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Τυπογραφίας διευθυνομένης παρὰ Στ. Δομεστίκου καὶ Θ. Ἀργυράμμου Νῦν Πρῶτον ἐκδοθὲν εἰς Τύπον ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἐξηγηθὲν δὲ ἀπαραλλάκτως εἰς τὴν Νέαν τῆς Μουσικῆς Μέθοδον, Παρὰ Πρώτου Δομεστίκου ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (20,5 MB) από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (15,9 MB) από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
 • 1849 [ΔΙΤΟΜΟΝ] Ἐν Κωνσταντινουπόλει ΤΥΠΟΙΣ Ν. Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ Νῦν δεύτερον Ἐκδοθὲν εἰς τύπον... ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΦΩΚΕΩΣ ΕΞΗΓΗΘΕΝ ΔΕ παρὰ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (6 MB) από Google Books
 • 1859 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΥΠΟΙΣ Μ. ΔΕ ΚΑΣΤΡΟΥ Νῦν Πρῶτον ἐκδίδεται... Παρὰ τῶν Υἱῶν ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΑΡΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (20,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1882-1886 [ΔΙΤΟΜΟΝ] [ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ] ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣ. Π. Γ. ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΡΟΥΣΑΕΩΣ [Ακριβής ανατύπωση εκδόσεων Ρηγοπούλου] (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1882 [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (72,1 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Γεωργίου Σέπκα
  1886 [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (35,5 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Γεωργίου Σέπκα
 • 1899 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ... ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ... ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ Ι. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ καὶ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. Κ. ΚΛΑΒΒΑ Δομεστίκων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ΕΞΗΓΗΘΕΝ ΠΙΣΤΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΓΡΑΦΗΝ ΥΠΟ τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΛΑΚΗ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (7,6 MB) από Google Books
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (9,6 MB) από την Ανέμη
 • 1901 [ΔΙΤΟΜΟΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ] ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΥΠΟΙΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΥ Νῦν δεύτερον ἐκδίδοται... ΠΑΡΑ ΝΗΦΩΝΟΣ Κ. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΑΡΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (10,5 MB) από την Ανέμη
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (10,9 MB) από την Ανέμη
  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]
  Λήψη (3,5 MB) από την Ανέμη

Δοξαστάριον του Όλου Ενιαυτού

Δοξαστικάριον του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
 • 1895 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΑΘΗΝΗΣΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΥΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ... ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (40,8 MB) από τη Μέδουσα

Η Αθωνιάς
 • 1906-1907 [ΔΙΤΟΜΟΣ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ [Ακριβής ανατύπωση εκδόσεων Ρηγοπούλου] (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1906 [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (23,9 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Ιωάννη Μπουλμπουτζή
  1907 [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (23,6 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Ιωάννη Μπουλμπουτζή

Μουσική Κυψέλη

Νέα Μουσική Κυψέλη
 • 1898-1899 [ΤΡΙΤΟΜΟΣ] ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΕΚΔΟΤῌ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛῼ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ... ΕΝ ῌ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΒΑΜΒΑ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1898 [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (75,5 MB) από την Ανέμη
  1899 [ΤΟΜΟΣ III]
  Λήψη (51,1 MB) από την Ανέμη

Συλλογή ιδιομέλων και απολυτικίων
 • 1831 Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἰσὰκ Δε Κάστρο καὶ Υἱοί [Εἰς Γαλατᾶν· τῆς Κωνσταντινουπόλεως] Μελισθέντων παρὰ Μανουὴλ Πρωτοψάλτου ὡς ψάλλονται ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ. Μεταφράσει καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ Διδασκάλου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (32,9 MB) από την Ανέμη

Σύντομον Δοξαστάριον
 • 1820 Ἐν τῷ τοῦ Βουκουρεστίου νεοσυστάτῳ Τυπογραφείῳ [εκδότης: Πέτρος Μ. Ἐφέσιος, Διδάσκαλος Μουσικός] (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (17,8 MB) από την Ανέμη

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ​
Ανθολογία
 • 1846 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΙΦΑΣ [sic] ΘΑΔΔΑΙΟΥ ΔΙΒΙΤΖΙΑΝ Μελισθεῖσα παρὰ διαφόρων μουσικῶν παλαιῶν τε καὶ νέων... ἐπιστασίᾳ μὲν καὶ ἐπιδιορθώσει τοῦ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (48,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1xxx-1906 [ΤΡΙΤΟΜΟΣ] ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ Β. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1906 [ΤΟΜΟΣ III]
  Λήψη (12,7 MB) από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Δοκίμιον Εκκλησιαστικών Μελών

Εγκόλπιον Ιεροψάλτου

Εγκυκλοπαιδεία της Εκκλησιαστικής Μουσικής

Εν Άνθος της καθ᾿ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής
 • 1896 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Τύποις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΔΟΥ ΥΠΟ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ πρώην Πρωτοψάλτου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (12,4 MB) από Google Books

Ιερατικόν Εγκόλπιον

Ιεροψάλτου Εγκόλπιον
 • 186x-1867 [ΤΡΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΥΠΟΙΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ Ἐπιμελῶς δὲ διορθωθὲν παρὰ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1867 [ΤΟΜΟΣ III]
  Λήψη (13,1 MB) από τη Μέδουσα
 • 1894 [ΤΡΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. Γ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΥΠΟ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (46,3 MB) από την Ανέμη

Καλλικέλαδος Αηδών
 • 1882 ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΘΑΝΟΥ καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Μελοποιηθεῖσα κατὰ τὸ πλεῖστον παρὰ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (343 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum άρχοντος ιεροψάλτου κ. Μιχαήλ Τσαβαρή

Μουσικόν Ανθολόγιον
 • [1891 ΑΚΕΦΑΛΟΝ] [Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀ. Κολλαράκη καὶ Ν. Τριανταφυλλίδου] [ὑπὸ Κωνσταντίνου Β. Χρηστοπούλου] (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (86,7 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum κ. Eiryk Emnoshele

Μουσικόν Απάνθισμα

Μουσικόν Εγκόλπιον
 • 186x-1869 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΘΑΝΟΥ καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ἐπιμελῶς δὲ διορθωθὲν Ὑπὸ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1869 [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (72,3 MB) από την Ανέμη
 • 187x-1879 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΑΝΟΥ Ἐπιμελῶς δὲ διορθωθὲν Ὑπὸ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1879 [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (152 MB) από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"

Μουσικόν Εγχειρίδιον

Μουσική Μέλισσα

Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον

Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας

Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του Όλου Ενιαυτού

Ποιμενικός Αυλός
 • 1897 [ΤΡΙΤΟΜΟΣ] ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΛΑΓΩΝΙΑΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΕΥΧΟΣ I]
  Λήψη (1,8 MB) από την Ανέμη
  [ΤΕΥΧΟΣ II]
  Λήψη (3,3 MB) από την Ανέμη
  [ΤΕΥΧΟΣ III]
  Λήψη (1,4 MB) από την Ανέμη

Ταμείον Ανθολογίας
 • 1824 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐκ τῆς τυπογραφίας ΚΑΣΤΡΟΥ Εἰς Γαλατάν ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΡΗΘΕΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (38,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1834 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐκ τῆς τυπογραφίας ΚΑΣΤΡΟΥ Εἰς Γαλατάν ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΡΗΘΕΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ... ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΟΥ ΦΩΚΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (14,1 MB) από την Ανέμη
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (11,3 MB) από την Ανέμη
 • 1837 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας ΚΑΣΤΡΟΥ εἰς Γαλατάν ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΡΗΘΕΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΥΝ ΤΡΙΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ... ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΦΩΚΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (53,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (64,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1845-1846 [ΔΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ...ἐξηγηθέντα κατὰ τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον παρὰ τοῦ Α΄. ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (100 MB) από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
 • 1851-1855 [ΤΡΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Μωϋσῆ δὲ Κάστρου ἐν Γαλατᾷ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Π. ΦΩΚΕΩΣ ΝΥΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ὧν ὁ μὲν Α΄. ἐξεδόθη παρὰ τοῦ ἰδίου, οἱ δὲ λοιποὶ, ἀποθανόντος ἐκείνου, ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [1851 ΤΟΜΟΣ I ΑΚΕΦΑΛΟΣ]
  Λήψη (20 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  [1851 ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (252 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
  [1855 ΤΟΜΟΣ III]
  Λήψη (30,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1862-1864 [ΤΡΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΦΩΚΑΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  1862 [ΤΟΜΟΣ I] Καὶ ἤδη τὸ πέμπτον ἐκδίδεται εἰς τόμους τρεῖς παρὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· Λ. ΦΩΚΑΕΩΣ
  Λήψη (9,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  1863 [ΤΟΜΟΣ II] Καὶ ἤδη τὸ πέμπτον ἐκδίδεται εἰς τόμους τρεῖς παρὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  Λήψη (17,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  1864 [ΤΟΜΟΣ III] Καὶ ἤδη τὸ πέμπτον ἐκδίδεται εἰς τόμους τρεῖς παρὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  Λήψη (23,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1869 [ΤΡΙΤΟΜΟΝ] ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Βιβλιοπωλεῖον Γεωργίου Σεϊτανίδου ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Νῦν δὲ μετατυποῦται τὸ ἕκτον ἀπαραλλάκτως μετά τινων προσθηκῶν ὑπὸ ΜΗΝΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  [ΤΟΜΟΣ I]
  Λήψη (18,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  [ΤΟΜΟΣ II]
  Λήψη (29,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  [ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ]
  Λήψη (31,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ​
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς
 • 1884 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΥΠΟΙΣ Σ. Ι. ΒΟΥΤΥΡΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΥ πρώην Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (8,7 MB) από την Ανέμη

Ο Επιτάφιος Θρήνος

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ​
Πεντηκοστάριον
 • 1886 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ. Ι. ΒΟΥΤΥΡΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΥ πρώην Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (5,9 MB) από την Ανέμη

ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ​
Μουσικόν Δωδεκαήμερον
 • 1884 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Τύποις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (3,6 MB) από την Ανέμη

Το Άγιον Δωδεκαήμερον

ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ​
Ακολουθία Νεκρώσιμος
 • 1853 ΑΘΗΝΗΣΙ ΤΥΠΟΙΣ Φ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΦΑ ΠΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (4,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • 1890 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ Β. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΥ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (81,4 MB) από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του αξιότιμου μέλους του forum πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΝ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ / ΚΡΑΤΗΜΑΤΑΡΙΟΝ​
Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν
 • 1835 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Κάστρου Εἰς Γαλατᾶν ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΑΡΑΣΚΟΥ ΦΩΚΕΩΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (6,5 MB) από την Ανέμη

Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών
 • 1842 [ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ] ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Χ. Ἰωακείμ Δ. ΚΑΙ Δημητρίου Ἰωάννου Παρὰ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ τῆς Μεγάλης Έκκλησίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
  Λήψη (28,3 MB) από την Ανέμη
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top