Συγκριτικές Μελέτες / Comparative Studies
Μελέτη Επιλεγμένων Μελών / Analysis of selected musical pieces.
Εσπερινός / Vespers
Κεκραγάριον Πρώτου Ήχου / Kekragarion of First Mode
Lots of performances, scores in the new and old notation and comparative analysis
[html]
Κεκραγάριον Ιακώβου (Ήχος Δεύτερος) / Kekragarion of Second Mode by Iakovos Protopsaltis
[html]
Θεοτόκε Παρθένε Μπερεκέτη / Theotoke Parthene, Mathema by Petros Bereketis
Recordings of all 8 verses from different styles
[html]
Όρθρος / Matins
Τον Τάφον Σου Σωτήρ / Ton Tafon Sou Soter
A performance study.
[html]
Δούλοι Κύριον / Douloi Kyrion
The most popular Polyeleos, by Petros Labadarios (+1777)
[html]
Λόγον Αγαθόν / Logon Agathon
Polyeleos of the Theokos (Psalm 44)
A popular Polyeleos
[html]
50ός Ψαλμός / The 50th Psalm
How should it be chanted?
[html]
Τον Δεσπότην / Ton Despotin
An interval performance study.
[html]
Των Αγίων Πατέρων / Ton Agion Pateron
Doxastikon of the Holy Fathers
[html]
Δοξολογία Βυζαντίου Πλάγιος του Πρώτου Τετράφωνος / Doxology of Petros Byzantios in Plagal First Tetraphonos Mode
The issue of First and Plagal First Tetrahponos
Also about the position of GA in various theseis
[html]
Δοξολογία Ιακώβου Πρώτος Τετράφωνος / Doxology of Iakovos Protopsaltis in First Tetraphonos Mode
The issue of First and Plagal First Tetraphonos Mode
Some rare recordings too.
[html]
Τω Σωτήρι Θεώ / To Soteri Theo
Interesting study in terms of intervals.
[html]
Άνωθεν οι Προφήται / Anothen oi Profetai
A masterpiece mathema by Ioannis Koukouzelis.
[html]
Τω Τριττώ της Ερωτήσεως / To Trito tes Eroteseos
A rare example of a composition effect called "Dynamis", as described by Chrysanthos
[html]
Λειτουργία / Liturgy
Άξιον Εστίν του Μάρκου Βασιλείου / Axion Estin by Markos Basileiou
The so-called "Patriarchal" Axion Estin, attributed by some to Iakovos Nafpliotis who was the first to introduce it in the Patriarchate.
[html]
Δύναμις Γεωργίου Κρητός / Dynamis Georgiou Kretos
The only Dynamis chanted at the Patriarchate apart from the "common one" ("syneithismenon").
[html]
Όσοι εις Χριστόν / Osoi eis Christon
Which mode was it originally composed in?
[html]
Παραδοσιακά Πατριαρχικά Λειτουργικά / Leitourgika in Patriarchal Tradition
In the chroa of Kliton
[html]
Άγιος Άγιος / Agios Agios
Ancient melos of the Liturgy of St. Basil
An example of syneptygmenos (complex) rhythm
[html]
Την Γαρ Σην Μήτραν / Ten Gar Sen Metran
A masterpiece from the Byzantine times
[html]
Αγαλλιάσθε Δίκαιοι / Agaliasthe Dikaioi
Plagal First Mode, Petros Lambadarios, Mousike Pandekte publ.1851
[html]
Κοινωνικά Πέτρου Λαμπαδαρίου / Communion Hymns (Petros Labadarios)
With comments and analysis of score and performance.
[html]
Γεύσασθε / Gefsasthe
A masterpiece from the Byzantine times
[html]
Πληρωθήτω / Plerotheto
An ancient post-Communion hymn
[html]
Δωδεκαήμερον / Dodekaemeron
Χριστός Γεννάται / Christos Gennatai
A comparison of performance styles.
[html]
Χριστός Εν Πόλει / Christos En Polei
Katavasiai of the Forefeast of Christmas
Not chanted in Church today, generally unknown composition by Petros Bereketis.
[html]
Επεφάνης Σήμερον / Epefanes Semeron
Which mode was it originally composed in?
[html]
Λύτρωσιν Απέστειλε / Lytrοsin Apesteile
Communion Hymn of Christmas (by Daniel Protopsaltis)
[html]
Καταβασίες Θεοφανείων / Katavasiai of Theofaneia
An interesting case of Second Mode.
[html]
Μεγάλη Τεσσαρακοστή / Lent
Ιδιόμελα Μ Τεσσαρακοστής Ιακώβου / Idiomela of Iakovos Protopsaltis
The only examples of slow sticheraric style still in use in parish practice.
[html]
Μή αποστρέψης / Me Apostrepseis
A classical example of analyseis of the classical theseis
[html]
Το στάδιον των αρετών / To stadion ton areton
A comparison of interpretations
[html]
Προκαθάρωμεν Εαυτούς / Prokatharomen Eautous
A comparison of interpretations
[html]
Πάτερ Αγαθέ / Pater Agathe
Comparative analysis of various performances
[html]
Mωσής Τω Καιρώ Της Εγκρατείας / Mosis To Kairo Tis Engrateias
Δοξαστικόν της Κυριακής της Ορθοδοξίας / Doxastikon of the Sunday of Orthodoxy
[html]
Oύκ Έστιν η Βασιλεία του Θεού / Ouk Estin e Vasileia tou Theou
Doxastikon of Lent

[html]
Μεγάλη Εβδομάς / Holy Week
Βουλευτήριον Σωτήρ / Voulefterion Soter
Slow kathisma of Holy Week
[html]
Εξέδυσάν Με / Eksedysan Me
Doxastikon of Holy Friday Matins
[html]
Ήδη Βάπτεται / Idi Vaptetai
Doxastikon of Holy Friday Matins
[html]
Εγκώμια / Lamentations-Praises (Engomia)
What is traditional and what is not?
[html]
Πεντηκοστάριον / Pentecostarion
Χριστός Ανέστη / Christos Anesti
Apolytikion of Easter, scores and recordings
[html]
Αναστάσεως Ημέρα / Anastaseos Hmera
Doxastikon of Easter
[html]
Ακάθιστος Ύμνος / Akathist Hymn
Τη Υπερμάχω / Ti Ypermaho
Lots of performances for comparison
[html]
Άλλα / Other