Προκαθάρωμεν Εαυτούς / Prokatharomen Eautous
Δοξαστικό Τριωδίου / Doxastikon of Triodion
Μουσικό κείμενο / Score
Triodion of Thr. Stanitsas [1] [2] [3] (from ec-patr.net)
Ηχογραφήσεις / Recordings
Πατριαρχείο / Patriarchal style
Konstantinos Pringos [mp3, 2.4 Mb] (old age recording) Provided by G.K. Michalakis
Thrasyboulos Stanitsas [rm, 1.1 Mb] (old age recording) from cmkon.org
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki style
Chrysanthos Theodosopoulos [mp3, 5 Mb]
Χαρίλαος Ταλιαδώρος / Harilaos Taliadoros [mp3, 4 Mb]
Χίος / Chios style
Λεωνίδας Σφήκας / Leonidas Sfikas [mp3, 5.9 Mb]
Άλλες ηχογραφήσεις / Other recordings
Κωνσταντίνος Λαγούρος / Konstantinos Lagouros [rm, 1.9 Mb] (from ieropsaltis.com)
Χορός "Εργαστήρι Ψαλτικής" (Αθανάσιος Παϊβανάς) / Choir "Ergasteri Psaltikis" (director A. Paivanas) [mp3, 1.5 Mb] (from orthros.org)