Ιδιόμελα Μ. Τεσσαρακοστής Ιακώβου Πρωτοψάλτου / Lenten Idiomela of Iakovos Protopsaltis
Chanted as Aposticha on Sunday evenings during the Triodion period at the so called "Katanyktikoi Esperinoi".
Έλαμψεν η Χάρις (Τέταρτος Ήχος, Κυριακή Τυρινής) / Elampsen e Haris (Fourth Mode, Cheesefare "Tyrine" Sunday)
Μουσικά Κείμενα / Scores
[pending]
Ηχογραφήσεις / Recordings
Thrasyboulos Stanitsas (Patriarchal style) [wma]

Dositheos Katounakiotis (Athonite style) [mp3] (provided by G.K. Michalakis)

Fr. Panagiotis Tsinaras (Other recordings) [rm] (from cmkon.org)

Δεύτε Εκκαθάρωμεν (Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου, 1η Κυριακή Νηστειών) / Defte Ekkatharomen (Plagal Fourth Mode, 1st Sunday of Lent)
Μουσικά Κείμενα / Scores
[pending]
Ηχογραφήσεις / Recordings
Thrasyboulos Stanitsas (Patriarchal style) [rm] (from cmkon.org)

Hrysanthos Theodosopoulos (Thessaloniki style) [mp3]

Metropolitan Nikodemos Vallendras (Conservatorium style) [mp3] (broadcasted by G. Konstantinou)

OEBX (director Michalis Makris) (Karas' style) [wma]

Χαλινούς Αποπτύσας (Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου, 2η Κυριακή Νηστειών) / Halinous Apoptysas (Plagal Fourth Mode, 2nd Sunday of Lent)
See special comparison page [html].
Ατενίσαι το Όμμα (Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου, 3η Κυριακή Νηστειών) / Atenisai to Omma (Plagal Fourth Mode, 3rd Sunday of Lent)
Μουσικά Κείμενα / Scores
[pending]
Ηχογραφήσεις / Recordings
Iakovos Nafpliotis (Patriarchal style) [mp3] (provided by G.K. Michalakis)

Thrasyboulos Stanitsas (Patriarchal style) [wma]

Panagiotis Sousounis (Other recordings) [wma]

CMKON choir (Other recordings) [rm] (from cmkon.org)

Ο τον Αμπελώνα (Ήχος Βαρύς, 4η Κυριακή Νηστειών) / O ton Ambelona (Barys Mode, 4th Sunday of Lent)
Μουσικά Κείμενα / Scores
[pending]
Ηχογραφήσεις / Recordings
OEBX (director Michalis Makris) (Karas' style) [wma]
Θαυμαστή του Σωτήρος (Ήχος Πρώτος, 5η Κυριακή Νηστειών) / Thaumaste tou Soteros (First Mode, 5th Sunday of Lent)
Μουσικά Κείμενα / Scores
[pending]
Ηχογραφήσεις / Recordings
Metropolitan Nikodemos Vallindras (Conservatorium style) [wma]

CMKON choir (Other recordings) [rm] (from cmkon.org)