Γεύσασθε και Ίδετε / Geusasthe Kai Idete
Κοινωνικόν των Προηγιασμένων / Koinonikon of Presanctified Liturgy

I. Klada (syntmesis I. Trapezountiou)

Stanitsas (from Xatzigiakoumis CD)
Geusasthe-Klada-Trapezountiou--XatzigiakoumisCD-Stanitsas-1980.wma

kyr-Basilakis Emmanouelidis
http://www.ec-patr.org/music/hwed.htm

Nikolaos Nikolaidis
NNikolaidis-Geusasthe-Kladas.wma

Chrysafou tou Neou

Stanitsas (from Mnemeia Ekklesiastikes Mousikes)
Geusasthe-ChrysafouNeou-SymmeiktaCD-Stanitsas.wma