Τω Σωτήρι Θεώ (Καταβασίες Αναλήψεως) / To Soteri Theo (Katavasiai of Ascension)
Μελέτη Εκτελέσεων / A performance study
Ηχογραφήσεις / Recordings
Ιάκωβος Ναυπλιώτης / Iakovos Nafpliotis [mp3] (1920s)
Θρασύβουλος Στανίτσας / Thrasyvoulos Stanitsas [rm] (1958)
Δημοσθένης Παϊκόπουλος / Dimosthenis Paikopoulos [rm] (from cmkon.org)