Μωσής Τω Καιρώ Της Εγκρατείας / Mosis To Kairo Tis Engrateias
Σύγκριση εκτελέσεων στο Δοξαστικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας / A comparative study of performance styles of the Doxastikon of the Sunday of Orthodoxy
Ηχογραφήσεις / Recordings
Patriarchal style
Thrasyvoulos Stanitsas. Notice the evolution of the style over the years.
[rm] (live recording from the Patriarchate, 1963, from users.hol.gr)
[rm] (live recording from Agios Demetrios, 1968, from users.hol.gr)
[mp3] (old age recording, from the CD series of Manolis Hatziyiakoumis)
Leonidas Asteris
[rm] (live recording from the Patriarchate, 2003, from ec-patr.net)
[rm] (live recording from the Patriarchate, 2005, from ec-patr.net, notice the unusually slow tempo)
Thessaloniki style
Harilaos Taliadoros [mp3]
Other recordings
Demosthenis Paikopoulos [mp3]
Western-influenced style
Pavlos Fortomas' choir [mp3]
Simon Karas' style
Dimitrios Galanis [mp3] (broadcasted by Georgios Konstantinou)
Ηχογραφήσεις / Scores
Triodion of Thrasyvoulos Stanitsas [1] [2] (from ec-patr.net)