Άξιον Εστίν "Πατριαρχικόν" / Axion Estin "Patriarchal"
μελοποίηση Μάρκου Βασιλείου / composed by Markos Vasileiou
Μουσικό Κείμενο / Scores

B. Nikolaidis [1] [2]
(from cmkon.org)

B. Emmanouilidis [1] [2]
(from cmkon.org)

X. Theodosopoulos [zip]
(from A. Alygizakis' book "Mathemata Leitourgikis")

A. Karamanis [pdf]
(from analogion.net)


Ηχογραφήσεις / Recordings

A historic recording (the first of a children's Byzantine choir)
Youth Choir of the Holy Metrolpolis of Ilia Greece [520 Kb, mp3]
under the direction of A. Kounas
All psaltai (excl isokrates) are between 6 -13 yrs old.
(from a private live concert recording in 1990, Pyrgos, Ilias, Greece)

Live recording from Pantanassa Monastery, Sydney Australia, Saturday 16 July 2005
Psaltai from Sydney [2 Mb, mp3]
* From the score of B. Nikolaidis above.

K. Pringos/X. Theodosopoulos
(from G. K. Michalakis, originally from A. Pettas' tape)

K. Pringos
(from my tape)

K. Pringos
(from cmkon.org)


B. Emmanouilidis
[mp3]
(from a radio broadcast, with some talking unfortunately)

D. Paikopoulos
(from cmkon.org)

A. Margaritis
(from ieropsaltis.com)

D. Angelopoulos
[rm]

(from ieropsaltis.com)

D. Nerantzis
[mp3, 295 Kb]

St Cyprian and Justina Monastery Choir (Athens)
[mp3, 550 Kb]

G. K. Michalakis
(and one more version up-pitched to match the one done by psaltai of Sydney)