Περί αναγραφής και εκτέλεσης των μελωδικών έλξεων

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Θα έπρεπε κατά την λογική του Καρά :rolleyes: :D Το γεγονός ότι δεν είναι καταγεγραμμένα με τον συστηματικό τρόπο δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι έλξεις (κατά την ορολογία της Επιτροπής). Έτσι ούτε και οι αναλύσεις είναι γραμμένες με τον συστηματικό τρόπο σε κλασσικά κείμενα.
Πρβλ. εδώ. Βλ. κ σχετική συζήτηση Υφεσοδιέσεις και μελωδικές έλξεις στα κλασσικά κείμενα.

...Ένα άλλη (μικρή όμως) παράλειψη του άρθρου είναι το γεγονός ότι σε μερικά κείμενα του Αλεξάνδρου Βυζαντίου βλέπουμε σποραδική παρασήμανση των έλξεων (σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κλασσικά κείμενα). Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλα νομίζω ότι το ίδιο κάνει και ο Κυριαζίδης (επίδραση από τον Νηλέα;).
Κάτι τέτοιο παρατηρείται κ στον Πρωγάκη (σε σύγκριση με την Πανδέκτη κ τα Ταμεία Ανθολογίας). Είναι όμως διακριτικώτατο κ δεν έχει σχέση με το "σύστημα γραφής" του Ν.Καμαράδου κ λοιπών "εξωπατριαρχικών". Βλ. εδώ.
 
Last edited:

haris1963

παλαιότατο μέλος
καταρχήν σ'ευχαριστώ που μου λές ότι δεν κατάλαβα κ ότι μπερδεύομαι!!!!
Στὸ εἶπα σὰν ἀπάντηση σε αὐτὸ πού ἔγραψες ἐσύ:
Αρχικό μήνυμα απο Nikos L.

Δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, θεωρείς πως οι υφεσοδιέσεις δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος-συστατικό του ήχου στα παπαδικά μαθήματα...
...ἐννοῶντας βέβαια, πώς δὲν ὑποστηρίζω αὐτὸ πού γράφεις. Τὸ ὁποῖο δείχνει κι ὅτι ἐπίσης ἀναφέρεσαι στὶς ὑφεσοδιέσεις τῶν κλασικῶν κειμένων ὡς ἕλξεις, πρᾶγμα πού δὲν ἰσχύει (τοὐλάχιστον ὄχι ἀπόλυτα) ἄρα προφανῶς μπερδεύεις αὐτὰ πού γράφω, μὲ αὐτά πού θέλεις νὰ καταλάβῃς.

δείχνει τη δεινή θέση στην οποία έχεις περιέλθει από όσα εχεις γράψει....
κανείς δε σου αφαιρεί το δικαίωμα να βγάζεις συμπεράσματα από μόνος σου σε όσα μελετάς.
δεν παραφράζω τίποτα......
Τὰ συμπεράσματὰ μου εἶναι στὴν τελευταία σελίδα τοῦ ἄρθρου καὶ ὅπως μπορεῖς νὰ δῇς δὲν περιλαμβάνουν τίποτα ἀπό αὐτὰ πού ὑποστηρίζεις. Τὰ ὅσα γράφω στὸ σημεῖο ποὺ ἔχεις μείνει, εἶναι ἡ παρουσίαση τῶν πορισμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς, προσωπικά δὲν τὰ ἐνστερνίζομαι, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα καὶ αὐτὸ φαίνεται λίγο παρακάτω πού ἀναρωτιέμαι γιὰ τίς ἀλλαγές πού ἐπῆλθαν σὲ σύντομο χρονικό διάστημα στὶς ἀπόψεις τοῦ Ἀφθονίδη. Ἀκόμα, ἄν θέλῃς, νὰ σοῦ πῶ, πώς συμφωνῶ (ἐν μέρει) μὲ τὸν Θεοτοκᾶτο πού προβληματίζεται μὲ τὸ συγκεκριμένο ἐδάφιο καὶ ἄν πρέπει νὰ συμφωνήσουμε σὲ μια διαφορετικὴ διατύπωση. Πάντως ἡ Ἐπιτροπή αὐτὸ λέει καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ προβληματιστοῦμε γιατί το λέει. Ἀκόμα, ἴσως, μὲ ποιά νοοτροπία τὸ λέει καὶ νὰ βγάλουμε γενικώτερα συμπεράσματα ἀπό αὐτὴ τὴν νοοτροπία τῆς Ἐπιτροπῆς.

ειλικρινά δεν με κάλυψες κ φαντάζομαι ούτε κ τους υπόλοιπους που ρωτήσαν διάφορα......
Λυπᾶμαι πού δὲν σέ κάλυψα ἀλλὰ καλύτερα νὰ μιλᾶς για τὸν ἑαυτὸ σου, οἱ "ἄλλοι" μποροῦν μόνοι τους νὰ ρωτήσουν ἤ νὰ ἀντιπαρατεθοῦν ἄν θέλουν.

εγω ρώτησα συγκεκριμένα πράγματα:θεωρείς ότι οι υφεσοδιέσεις κατα κυριο λόγο είναι τυχαίες αλλοιώσεις μέσα στην πορεία του μέλους, ή αποτελούν μέρος του ήχου;;;;;;;;
Κατ' ἀρχήν σὲ εὐχαριστῶ πού ρωτᾶς εὐθέως καὶ ὄχι σὲ σχέση μὲ τὸ ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου, ὅπου ἀναφέρομαι στὰ πορίσματα τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἄν καὶ πάλι δὲν ξεκαθαρίζεις τὶ ἐννοεῖς μὲ τὸ "ὑφεσοδιέσεις", θὰ σοῦ ἀπαντήσω πὼς ἄν σκεφτόσουν λίγο συνδυαστικὰ, θὰ εὕρισκες ὅτι για νὰ γράφω πώς μὲ κάλυψε ὁ κ. Γιάννου, ὁ ὁποῖος ἔγραψε:
Αρχικό μήνυμα απο ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από τις 14 ως άνω υφεσο-διέσεις μένουν 9 που ανήκουν στο φαινόμενο των έλξεων
...σημαίνει πώς ἡ δική μου ἄποψη εἶναι πώς ὑπάρχουν καὶ ὑφεσοδιέσεις μέσα στὰ κλασικά κείμενα πού ὑποννοοῦν ἕλξεις. Ἀλλά, θέλει ἐπαρκῆ γνῶσι γιὰ νὰ ποῦμε μέ σιγουριά, ὅτι πρόκειται γιὰ ἕλξη και ὄχι κάποιο ἄλλο ἰδίωμα, εἰσαγωγή σὲ χρόα κ.λ.π. Ἐπίσης, τὸ κατὰ πόσο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναγραφοῦν οἱ ἕλξεις σὲ ὅλα τὰ παρόμοια σημεῖα (πού τὰ ἔβγαλε ἐπί πλέον 41 ὁ κ. Γιάννου, στὸ συγκεκριμένο μάθημα) εἶναι κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγινε πολλή συζήτηση. Ἐγώ προσωπικά δὲν συμφωνῶ καὶ τὸ γράφω καὶ στὰ συμπεράσματα τοῦ ἄρθρου μου.
επειδή λές ότι σ' αυτό μείναμε από όλο το άρθρο, αυτό μας έκανε εντύπωση κ με προβλημάτισε κ όχι το υπόλοιπο μέρος του άρθρου...

Ναί, γιατὶ ἡ οὐσία τοῦ ἄρθρου εἶναι τὸ ἄν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναγράφονται στὰ κείμενα ὅλες οἱ μελωδικές ἔλξεις πού ἐκτελοῦνται φυσικὰ καὶ ἄκοπα, ἔχοντας ἐμπεδωθεῖ μέσω μαθητείας σὲ παραδοσιακό δάσκαλο. Κατὰ τὴν ἄποψή μου, βέβαια, πού τεκμηριώνω τὸ κατὰ δύναμιν, ἄν καὶ τὸ ἄρθρο ἔχει καὶ συνέχεια μὲ ἐπιπλέον στοιχεῖα ἀπό φασματογραφήσεις παραδοσιακῶν, νεωτεριστῶν κ.λ.π. Κι ἀκόμα, τὸ ἄρθρο ἐπικεντρώνεται στὸ ποσόν τῆς ἕλξης ποὺ ἐκτελεῖται ἀπὸ τοὺς παραδοσιακούς δασκάλους, σὲ σχέση μὲ διάφορα καινοφανῆ ἀκούσματα...
Πρόσεχε το συλλογισμό μου:αν πρόκειται για τυχαίες αλλοιώσεις στην πορεία του μέλους κατά την προσωπική αντίληψη του μελοποιού(όπως ειπώθηκε!!!!!!!!!!!), τότε εγείρεται θέμα γενικό.............
Ὁ ὅρος "τυχαῖες ἀλλοιώσεις" εἶναι δανεικός ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ μουσική, ὅπου χρησιμοποιεῖται σὲ ἀντιδιαστολή μὲ τὸν "ὁπλισμό" τῶν κλιμάκων, δηλαδή τὶς μόνιμες ἀλλοιώσεις, ἔτσι τὸν χρησιμοποιῶ κι ἐγώ. Ἤδη ἐξήγησα κὰποιες (μᾶλλον τὶς περισσότερες) ἀπὸ τις περιπτώσεις ποὺ περιλαμβάνει ὁ ὅρος αὐτὸς. Δὲν νομίζω νὰ διαφωνοῦμε ἐδῶ, πρόκειται πάλι γιὰ πρόβλημα ὁρολογίας.
εύχομαι εσύ να καταλαβαίνεις καλύτερα τα γραφόμενα κ να βελτιώσεις το πόρισμα της επιτροπής, όχι κατά το δοκούν, αλλά κατά κοινή ομολογία.
να είσαι καλά...
Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς εὐχὲς σου, τὸ αὐτὸ σοῦ ἀντεύχομαι κι ἐγώ.

χς
 
Last edited:

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
Προκλητικὴ κουβέντα, δὲν νομίζεις;
καθόλου, δε νομίζεις;;
αν η διατυπωση ερωτησεων σε θέσεις ενός αρθρου είναι πρόκληση, το συζητούμε...
βεβαια, απομόνωσες ενα χωρίο από τα γραφόμενα μου κ δε συμπεριέλαβες το αμέσως προηγούμενο που δείχνει τι με ενόχλησε..........

πάντως, πλάκα θα έχει να περιέλθει κάποιος στην ίδια δυσκολη θέση με έναν μακαρίτη, που εισήγε "καινοφανείς" απόψεις.
είδωμεν....

ΥΓ: τα γουρουνάκια δεν είναι για φάγωμα...........
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
καθόλου, δε νομίζεις;;
αν η διατυπωση ερωτησεων σε θέσεις ενός αρθρου είναι πρόκληση, το συζητούμε...
βεβαια, απομόνωσες ενα χωρίο από τα γραφόμενα μου κ δε συμπεριέλαβες το αμέσως προηγούμενο που δείχνει τι με ενόχλησε..........

πάντως, πλάκα θα έχει να περιέλθει κάποιος στην ίδια δυσκολη θέση με έναν μακαρίτη, που εισήγε "καινοφανείς" απόψεις.
είδωμεν....

ΥΓ: τα γουρουνάκια δεν είναι για φάγωμα...........
Ἄλλο ἡ διατύπωση ἄλλο ἡ πρόκληση καὶ ἡ ἐπίθεση. Καὶ ἐσὺ χωρίο ἀπομόνωσες ἄλλωστε ...

Ἐπίσης, ἡ πλάκα ἔχει δύο ἑρμηνεῖες, ἤ γελᾶς ἤ σὲ πλακώνει ...

Εἴδομεν ...

ΥΓ. Περὶ χοιριδίων ἐπισυνάπτω τὰ κάτωθι ἐπιμορφωτικά μὲ χορηγὸ τὸν μαῦρο λύκο ...

 
Last edited:

dimitris

Παλαιό Μέλος
Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα με αντιπαραθέσεις λεπτομερειών.
Μπορεί κάπου το θέμα των έλξεων να μην είναι τόσο στις λεπτομέρειες.

Κάπου κοιτάμε με το μικροσκόπιο το άνθος και βλέπουμε μόνο μικροοργανισμούς και όχι αυτό το υπέροχο λουλούδι που λέγεται πατρώο ψάλσιμο.

Ακούστε τα παιδάκια του Πατριαρχείου τι όμορφα εκτελούν τις έλξεις.
Αυτοί είναι οι πραγματικοί επιστήμονες ίσως γιατί απέχουν απ τον σχολαστικισμό.
Αυτοί όταν μεγάλωσαν τα ίδια έψαλαν όπως τα άκουσαν απ τον Στανίτσα μικροί διαβάζοντας από κείμενο με υφέσεις ή χωρίς.

Ακούστε στο συννημένο ότι άρχουν και μάλιστα με καλύτερη ρυθμική αγωγή απ τον Άρχοντα που τα ακολουθεί.
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
Κάτι τέτοιο παρατηρείται κ στον Πρωγάκη (σε σύγκριση με την Πανδέκτη κ τα Ταμεία Ανθολογίας). Είναι όμως διακριτικώτατο κ δεν έχει σχέση με το "σύστημα γραφής" του Ν.Καμαράδου κ λοιπών "εξωπατριαρχικών". Βλ. εδώ.
Άλλο αυτό, άλλο ο Κυριαζίδης (αν και η πηγή στο κάτω κάτω είναι η Επιτροπή και στη περίπτωση του Νηλέα...). Ο Κυριαζίδης (Αι δυο μέλισσαι, Τοις εντευξομένοις, σελ. η') λέει χαρακτηριστικά «παρακαλούμεν τον κ. Νηλέα Kαμαραδον να δεχθεί και πάλιν τας εκ μέσης ψυχής ειλικρινείς ευχαριστίας ημών διά την προθυμον και ευγενή αυτού συνεργασίαν».
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
Ἐπίσης, ἡ πλάκα ἔχει δύο ἑρμηνεῖες, ἤ γελᾶς ἤ σὲ πλακώνει ...

ΥΓ. Περὶ χοιριδίων ἐπισυνάπτω τὰ κάτωθι ἐπιμορφωτικά μὲ χορηγὸ τὸν μαῦρο λύκο ...

σκέψου ποίος θα γελά κ ποίος ......
είδες στο επιμορφωτικό βίντεο τι έπαθε ο λύκος στο τέλος......:D:D:D
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
Οι εφευρέτες της μεθόδου τα σημαδάκια που εμείς κακώς λέμε έλξεις τα λένε πλεονεξίες και μειονεξίες (βλ θεωρητικό του Χρυσάνθου παρ 229-234).
Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Χρύσανθος για τα σημαδάκια αυτά είναι δίεση και ύφεση (κι αυτός είναι που δεσπόζει σε όλες τις παραγράφους που παραθέτεις) και σημαίνει ένα διάστημα αυξημένο ή ελαττωμένο. Το πόσο αυξημένο ή ελαττωμένο είναι το διάστημα, αυτό ονομάζει ο Χρύσανθος πλεονεξία ή μειονεξία, όταν αναφέρεται στα διαφορετικά είδη των διεσοϋφέσεων ("...ούτω σημαίνουσιν εν αναβάσει πλεονεξία μεν [τόσο για κάθε σημάδι] ... μειονεξία δε [τόσο για κάθε σημάδι]...." παρ. 231, υποσημ.α). Όταν π.χ. λέμε ότι ΝΗ-ΠΑ=14 μόρια, το διάστημα αυτό δηλώνεται στη διατονική κλίμακα με την απλή δίεση του ΠΑ. Αν θες να το περιγράψεις, κατά Χρύσανθο, λες ότι "η πλεονεξία είναι 2 μόρια". Στο ίδιο πνεύμα κινείται κι ο Χουρμούζιος: "Ύφεσις μεν είναι μειονεξία, ήτι ολιγόστευσις του τόνου... Δίεσις δε είναι πλεονεξία, ήτοι αύξησις του τόνου...", κεφ. Η'). Δεν λέγεται λοιπόν πλεονεξία και μειονεξία το σημάδι, αλλά το αποτέλεσμα του σημαδιού. Το σημάδι λέγεται δίεση και ύφεση, όπως σήμερα. Απλώς τότε δεν είχε γίνει η διάκριση που άρχισε η Πατριαρχική Επιτροπή μεταξύ έλξης και διεσοϋφέσεων κι έκανε εδώ ακόμα πιο εξειδικευμένα ο συνάδελφος. Όλα λέγονταν απλά διέσεις ή υφέσεις.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
σκέψου ποίος θα γελά κ ποίος ......
είδες στο επιμορφωτικό βίντεο τι έπαθε ο λύκος στο τέλος......:D:D:D
Μὴν πιστεύεις στὰ παραμύθια, άλλὰ νὰ περιμένεις τὰ ἐπιμύθια ἀποφεύγοντας τὰ ψιμύθια ...

Φυσικὰ, ὅταν συγκεκριμένες σχολὲς ἐδράζονται στὸ ἐκκλησιαστικοπολιτικὸ κατεστημένο, περιμένουν καὶ νὰ γελάσουν ...

Ἔρχεται μνημόνιο ὄμως καὶ ὅταν κοπεῖ ὁ λῶρος καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ νὰ δοῦμε τὶ θὰ μείνει ... ἀπὸ τὶς έπιμέλειες καὶ ὅλα τ᾿ ἄλλα ...
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
Μὴν πιστεύεις στὰ παραμύθια, άλλὰ νὰ περιμένεις τὰ ἐπιμύθια ἀποφεύγοντας τὰ ψιμύθια ...

Φυσικὰ, ὅταν συγκεκριμένες σχολὲς ἐδράζονται στὸ ἐκκλησιαστικοπολιτικὸ κατεστημένο, περιμένουν καὶ νὰ γελάσουν ...

Ἔρχεται μνημόνιο ὄμως καὶ ὅταν κοπεῖ ὁ λῶρος καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ νὰ δοῦμε τὶ θὰ μείνει ... ἀπὸ τὶς έπιμέλειες καὶ ὅλα τ᾿ ἄλλα ...
Τι σχέση εχουν τώρα όλα αυτα που έγραψες, δεν ξέρω.....:confused::confused:
αν εχεις κάτι κατά νού, πές το.
μη μας αφήνεις στο σκοτάδι...
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Τι σχέση εχουν τώρα όλα αυτα που έγραψες, δεν ξέρω.....:confused::confused:
αν εχεις κάτι κατά νού, πές το.
μη μας αφήνεις στο σκοτάδι...

Καλύτερα στὸ σκότος ... εἶμαι ... σκοτεινὸς τύπος
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
[Σημείωμα συντονιστή] Μετέφερα μια ενδιαφέρουσα υποσυζήτηση σε νέο θέμα
Διφωνική προσέγγιση και μελωδικές έλξεις. προσπαθώντας να επιμεριστεί αυτό εδώ το μεγάλο θέμα σε μικρότερα, πιό εύχρηστα θέματα. Τα όποια συμπεράσματα από τα ειδικότερα θέματα μπορούν πάντοτε να μεταφέρονται ή να συνδέονται και από εδώ.
 
Ίσως η πιο ακριβής διατύπωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις έλξεις .
... δεύτερη φύση . Αυτό τα εμπεριέχει όλα

Υ.Γ. Πάνω σε αυτό μια παρατήρηση . Αυτό που με ενοχλούσε πάντοτε ήταν η επιτιδευμένη εκτέλεση των έλξεων με τρόπο μη φυσικό και παράξενα ενοχλητικό , σε σημείο να είναι προτιμώτερο να μην εκτελεστεί
 
Last edited:
S

Sotres

Guest
Εύχομαι να βοηθήσουν.
(Μελετώντας κανείς τα μουσικά κείμενα θα βρει πληροφορίες περί ερμηνείας σημαδοφώνων. Δημοσιεύω τις πληροφορίες αυτές σε άλλο άρθρο μου. Επίσης όπως αναφέρω και στην 1η παραπομπή το άρθρο γράφθηκε με μορφή περίληψης. Η πλήρης μορφή του άρθρου δημοσιεύεται σε τεύχος του περιοδικού Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Γ΄ συνεδρίου του ΙΒΜ, Αθήνα 2010). Στο συνοδευτικό αρχείο υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αφθονίδη. Σας ετοιμάζω και μία έκπληξη από την έρευνα που έκανα στο Σινά και βρήκα κάτι για τον Αφθονίδη...
 

Attachments

Last edited:
Ομολογώ ότι διάβασα γύρω στις 20 σελίδες που είχε αυτό το θέμα μέσα σε κανα δίωρο και τα έχω παίξει :p

Προσωπικά, θεωρώ ότι το θέμα των έλξεων και οι υφεσοδιέσεις και όλα αυτά τα οποία καθορίζουν τις "μικροαλλαγές" στα διαστήματα ώστε να κάνουν το μέλος να ακούγεται πιο ωραίο, μπήκαν από τους βυζαντινούς ψάλτες στη σημειογραφία για να υποδηλώσουν αυτά που εκτελούσαν και όχι το αντίθετο.
Ξεκινώντας με αυτό το πρίσμα, μπορούμε να πούμε ότι οι έλξεις αυτές μπήκαν για να δείξουν τρόπο ψαλσίματος και όχι για να καθορίσουν το πως οπωσδήποτε πρέπει να ψέλνει κάποιος.

Ωστόσο, με τα χρόνια αυτό άλλαξε και πλέον θεωρούμε πως ότι γράφεται στο χαρτί πρέπει να λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς "λες τα δικά σου" και φυσικά εισπράτεις και μια έτσι αποδοκιμασία από τους υπόλοιπους.
Με βάση τα 2 παραπάνω, στην αρχή όταν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός όρισε τους 8 ήχους της Β.Μ. , μπορεί να μην υπήρχαν καν όλα αυτά που συζητήθηκαν εδώ και να προστέθηκαν μετά.Μπορεί να έχει αποδειχτεί το αντίθετο από αυτό που λέω και συγχωρέστε με αν έγραψα κάτι λάθος.

Αν το παραπάνω που γράφω όμως είναι σωστό, τότε όλα αυτά μπήκαν μεταγενέστερα για να υποδηλώσουν συμπεριφορά της φωνής σε συγκεκριμένα σημεία και άρα αυτά άλλαζαν ανά ψάλτη μέχρι που παρατήρησαν ότι αρκετοί ψάλτες παρ'ότι έκφεραν το δικό τους στυλ, είχαν πολλά κοινά στο που έκαναν τις έλξεις αυτές και κάπως έτσι να συστηματοποιήθηκε.

Όταν όμως δεν έχουμε ακούσματα από εκείνη την εποχή και οι βυζαντινοί σαν απλοί άνθρωποι δεν είχαν φασματογράφους και λοιπά τεχνολογικά μηχανήματα για να συστηματοποιήσουν αυτά που έλεγαν ώστε όλοι να συμφωνούν, μήπως το είχαν ποιο ελεύθερο το θέμα;
Κάποιος διάβασα έγραψε ότι ο χ ψάλτης επειδή η φωνή του τον έπαιρνε, μπορούσε να κάνει την τάδε έλξη εκεί ενώ οι άλλοι δε μπορούν.
Μήπως αυτό σημαίνει ότι κάπου στραβά αρμενίζουμε;Το λέω αυτό με την έννοια ότι πολύ επιστημονικοποίηση έχει πέσει σε θέματα τα οποία οι βυζαντινοί από ότι φαίνεται θεωρούσαν απλά.

Δε χρειάζεται να κάνουμε την τρίχα τριχιά και να γίνεται χαμός επειδή ο τάδε ψάλτης αντί για 2 έκανε την έλξη 4...Ο κόσμος δεν έρχεται με φασματογράφους στην Εκκλησία για να μας ελέγξει πως ψάλουμε.Δεν το λέω για το φάλτσο αυτό..ξεκάθαρα πράγματα.Πάνω στο θέμα που πραγματεύτηκε γράφω.

Διάβασα για τους μεν που έλεγαν ότι ο Πρίγγος π.χ. έκανε στο τάδε σημείο έτσι και τους δε που έλεγαν ότι ο Καράς έκανε έτσι και ακολουθούσαν αυτοαφορισμοί.Εγώ σαν νέος διαβάζοντάς τα όλα αυτά ομολογώ ότι δεν τα έπιασα όλα(για τα σοβαρά ποστς με τεκμήρια μιλάω εννοείται) και αυτό γιατί περισσότερο λόγο χρόνου, δε μπορώ να ασχοληθώ παραπάνω.
Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον κ. Κλέντο να λέει ότι για να μπορέσεις να καταλάβεις πως προκύπτει κάτι στη Β.Μ πρέπει να κάτσεις πάνω στους κώδικες και να δουλέψεις μέρες ολόκληρες για να βγάλεις άκρη και σωστά συμπεράσματα.Δε νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για κάτι τέτοιο.

Ναι για όσους ρωτήσουν εξ αρχής δηλώνω ότι μαθαίνω τη Β.Μ. με τις Μεθόδους του Καρά(μετά από αυτή τη δήλωση θα φοβάμαι να ξαναγράψω σχόλιο στο φόρουμ :p ) και ως προς τις έλξεις τις οποίες περίπου έχω καταλάβει, μπορώ με ευθύτητα να ομολογήσω ότι λόγο απειρίας δε μπορώ να εκτελέσω την πλειοψηφία αυτών.Προσωπική άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχουν στο κείμενο τις εκτελεί-δεν τις εκτελεί ο ψάλτης.Κανείς δεν υποχρεώνει τον ψάλτη να τις πει ή όχι.Όλα είναι στην κρίση του(μέσα στα πλαίσια της ορθής ψαλμωδίας φυσικά, όχι παραφωνίες και τα λοιπά), βάλτε μέσα και τη φωνή που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και το συναίσθημα την ώρα που κάποιος ψέλνει και την ταχύτητα με την οποία ψέλνει και έχετε πολλές εξισώσεις να επιλύσετε :)

Κάπου διάβασα ότι αν είχαμε λέει εδώ στο φόρουμ τον Καρά και το Στανίστα να μιλάνε, θα γινόταν χαμός...Πέθανα στο γέλιο με αυτό :D:D:DΔεν έχει άδικο πάντως...

Τέλος, κάπου διάβασα ότι τα παλαιά κείμενα τον βυζαντινών μελωδών είναι λίγο εκτός και ότι οι νεώτερες συνθέσεις είναι καλύτερες.Προσωπικά, είδα στο φόρουμ χθες και το κατέβασα εννοείται, το αρχείο με τα κοινωνικά από έναν κώδικα(ξεχνάω τον αριθμό του κώδικα) και το Κοινωνικό του Κλαδά σε Α Ήχο, παρ'ότι δε μπορώ να το "πω" μου αρέσει φοβερά όπως επίσης έπαθα την πλάκα μου όταν άκουσα αυτό και ότι από τότε ψάχνω να το βρω γραμμένο και σκέφτομαι να πάω και από την ΕΒΕ μήπως το βρω εκεί.(μιλάμε για πόρωση :) )
Έχουμε ένα θησαυρό μουσικής τελειότητας και δεν τον εκτιμούμε όσο πρέπει καλό θα ήταν να αναθεωρήσουμε μερικά πράγματα πάνω σε αυτό και να μην ασχολούμαστε τόοοσο πολύ με πράγματα μικρότερης αξίας από αυτή που επιβάλουν οι καιροί μας.

Αυτά είχε να πει κάποιος νέος σε σύγκριση με τους περισσότερους από εσάς( 18 χρονών είμαι) και εμπειρικά στο θέμα πολύ πιο μικρός( 6 χρόνια ενασχόλησης με τη Β.Μ.).Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος έγραψα απλά για να δείτε και τη γνώμη κάποιου νεώτερου.

Με εκτίμηση,
Νίκος
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
''Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον κ. Κλέντο να λέει ότι για να μπορέσεις να καταλάβεις πως προκύπτει κάτι στη Β.Μ πρέπει να κάτσεις πάνω στους κώδικες και να δουλέψεις μέρες ολόκληρες για να βγάλεις άκρη και σωστά συμπεράσματα.Δε νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για κάτι τέτοιο.''

Μια συμβουλη και ενος μεγαλυτερου....:wink:

Να διαβαζεις και να ακους,ο,τι παρελαβες απο τους προκατοχους σου...
Μονο τοτε θα εκτελεις αβιαστα, κατα την ωρα της ερμηνειας σου,ολες τις ελξεις-υφεσοδιεσεις...
Αλανθαστη συνταγη...:wink:
 
κ.Ηλία, την ίδια συμβουλή μου έχουν δώσει όλοι όσοι ξέρω :)Θέλει πολύ χρόνο, πολλά ακούσματα κυριολεκτικά από παντού και ενασχόληση.Λόγω σχολής δε μπορώ να διαθέσω όλο το χρόνο που θέλω.

Απλά το συγκεκριμένο που έγραψα για τη μελέτη των κωδίκων, αφορούσε το θεωρητικό κομμάτι των έλξεων και όχι το πρακτικό μέρος, δηλαδή της εκτέλεσης.Αυτό το γράφω προς διευκρίνηση.
 
Top