Ήχοι, Φθορές και Χρόες

Συζητήσεις περί των ήχων της Ψαλτικής

Ήχος Δεύτερος και Πλάγιος του Δευτέρου

Περί των χρωματικών ήχων Β'και Πλ. Β'
Threads
42
Messages
1,538
Threads
42
Messages
1,538

Ήχος Τρίτος

Περί Τρίτου ήχου
Threads
4
Messages
71
Threads
4
Messages
71

Ήχος Βαρύς

Περί του Βαρέως ήχου
Threads
20
Messages
478
Threads
20
Messages
478

Ήχος Τέταρτος και Πλάγιος του Τετάρτου

Περι Τετάρτου ήχου και του πλαγίου αυτού.
Threads
11
Messages
445
Threads
11
Messages
445

Εναρμόνιο Γένος

Περί εναρμονίου γένους και της εναρμονίου φθοράς.
Threads
11
Messages
206
Threads
11
Messages
206

Χρόες

Περί χροών
Threads
10
Messages
316
Threads
10
Messages
316

Περί του ήχου του ...

Συζητήσεις περί του ήχου συγκεκριμένων μελών.
Threads
52
Messages
1,362
Threads
52
Messages
1,362

Απηχήματα

Συζητήσεις περί απηχημάτων.
Threads
15
Messages
411
Threads
15
Messages
411
Top