Συγκεντρωτικός πίνακας παλαίτυπων λειτουργικών βιβλίων

Status
Not open for further replies.
Για λήψη δεξί κλικ στο σύνδεσμο με το μέγεθος του αρχείου και αποθήκευση.
Ανενεργοί σύνδεσμοι παρακαλώ να αναφέρονται με email.

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ​
Απόστολος (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1525 ἐνετίῃσι [ἀγνώστου ἐκδότου]
Λήψη (20,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1806 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (249 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1847 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (22,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1850 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (41,7 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
[Μᾶλλον 1850-1855] ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (29,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1855 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (20,6) από Google Books
1861 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (14,1 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (18,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ευαγγέλιον
1606 Ἐν ταῖς κλειναῖς Βενετίαις Τὸ πάλαι μὲν, παρ᾿ Ἐμμανουήλου τοῦ γλυζουνίου, τυπωθὲν. νῦν δὲ, παρὰ Ἀντωνίου τοῦ πινέλου, τοῖς ἴσοις τύποις μετατυπωθὲν
Λήψη (56,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
[1671] [Ἐνετίησι] [Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ]
Λήψη (614 MB) από την Ανέμη
1687 [Ἐνετίησι] Νεωστὶ ἀναλώμασι κ` δαπάναις ἀφειδέσι Νικολάου Σάρου μετατυποθέν
Λήψη (125 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1728 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (23,3 MB) από Google Books
1754 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (334 MB) από την Ανέμη
1776 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (126 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1780 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (45,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1884 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ
Λήψη (584 MB) από την Ανέμη
1895 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΩ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
Λήψη (9,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1899 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Λήψη (381 MB) από την Ανέμη

Ευαγγελιστάριον
1606 Ἐνετίησι Παρὰ Ἀντωνίῳ τοῦ Πινέλου
Λήψη (6,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1671 Ἐνετίησι Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ
Λήψη (33,1 MB) από την Ανέμη
1687 Ἐνετίησι Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρο
Λήψη (17,6 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1728 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (5,1 MB) από Google Books
1754 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (67,4 MB) από την Ανέμη
1755 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (70,8 MB) από την Ανέμη
1776 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (18 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1780 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (8,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
[1899] [ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ] [ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ]
Λήψη (41 MB) από την Ανέμη

(Στο Ψαλτολόγιον το Ευαγγέλιον και το Ευαγγελιστάριον συζητήθηκαν εδώ.)

Ευχολόγιον το Μέγα (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1759 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (44,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1767 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (64,2 MB) από Google Books
1775 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (78,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1803 Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείῳ
Λήψη (29,2 MB) από την Ανέμη
1839 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα
Λήψη (125 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1850 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (66,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1851 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (87,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1862 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (38,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (65,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1869 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (36,7 MB) από Google Books
1885 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (43,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1891 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (235 MB) από την Ανέμη
1899 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚΔΟΤΗ ΚΩΝΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
Λήψη (330 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ

Θεοτοκάριον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1775 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λήψη (12,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1815 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λήψη (13 MB) από την Ανέμη
1849 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λήψη (22,1 MB) από την Ανέμη

Μηναίον Σεπτεμβρίου
1740 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (20,9 MB) από τη Μέδουσα
1808 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (67,1 MB) από το Ψηφιακό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης
1820 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (20 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Λήψη (25,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (296 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (25,6 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (19,1 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (80,3 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (11,7 MB) από Google Books

Μηναίον Οκτωβρίου
1732 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (27,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1815 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (31,2 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (275 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (20 MB) από Google Books
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (48,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (18,5 MB) από Google Books
1873 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (41,9 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1884 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (18,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (16,8 MB) από Google Books

Μηναίον Νοεμβρίου
1755 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (30,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1806 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (78,9 MB) από το Ψηφιακό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης
1820 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λήψη (37,4 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Λήψη (7 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (336 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (25,1 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (22,2 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (63,1 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (20,7 MB) από Google Books

Μηναίον Δεκεμβρίου
1819 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (29,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1820 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (40,6 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (380 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (180 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (71,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (26,1 MB) από Google Books
1873 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (72,7 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (24,2 MB) από Google Books

Μηναίον Ιανουαρίου
1551 ἐνετίησιν τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ καὶ ἰακώβῳ τῶν σπινέλλων μονετάριοι τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν
Λήψη (65,4 MB) από Google Books
1755 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (33,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1820 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (39 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (48,3 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (26,8 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (25,3 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (91,3 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (27,4 MB) από Google Books
1890 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (332 MB) από την Ανέμη

Μηναίον Φεβρουαρίου
1551 ἐνετίησι τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ καὶ ἰακώβῳ τοῖς σπινέλλοις στατηροποιοῖς τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν
Λήψη (25,7 MB) από Google Books
1801 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (52,1 MB) από το Ψηφιακό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης
1820 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (30,2 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Λήψη (4,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (232 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (18,9 MB) από Google Books
1862 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (120 MB) από την Ανέμη
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (15,7 MB) από Google Books
1873 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (39,4 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (15,3 MB) από Google Books

Μηναίον Μαρτίου
1789 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (207 MB) από την Ανέμη
1820 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (22,9 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (48,6 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (93,8 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (36,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (15 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (39,6 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1884 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (13,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (14,6 MB) από Google Books

Μηναίον Απριλίου
1793 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (3,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1818 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (188 MB) από την Ανέμη
1820 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (21,2 MB) από Google Books
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (14,9 MB) από Google Books
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (33,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (14,7 MB) από Google Books
[1868] [ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ] [ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ]
Λήψη (42,6 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (13,4 MB) από Google Books

Μηναίον Μαΐου
1762 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (14,7 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1780 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (14,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1817 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (17,6 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (166 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (14,7 MB) από Google Books
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (30,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (12,3 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (38,7 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (12,6 MB) από Google Books

Μηναίον Ιουνίου
1783 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (13,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1812 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (14,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1820 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (36,6 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (181 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (16,1 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (12,5 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (46,9 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (10,8 MB) από Google Books

Μηναίον Ιουλίου
1777 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (17,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1793 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (16,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1820 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (34,8 MB) από Google Books
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (223 MB) από την Ανέμη
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (18,5 MB) από Google Books
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (16,2 MB) από την Ανέμη
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (15 MB) από Google Books
1872 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (36,7 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (16,3 MB) από Google Books

Μηναίον Αυγούστου
1779 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (4,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1795 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ ποτὲ Δημητρίου Θεοδοσίου, Νῦν δὲ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (30,2 MB) από το Ψηφιακό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης
1843 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Λήψη (23,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1843 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (26,8 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (19,3 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (16,4 MB) από Google Books
1868 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (69,4 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1889 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (16,3 MB) από Google Books

(Στο Ψαλτολόγιον τα Μηναία Βενετίας που χρονολογούνται μέχρι και το 1820 συζητήθηκαν εδώ, τα μηναία Κωνσταντινούπολης του έτους 1843 εδώ, και τα Μηναία Βενετίας που χρονολογούνται από το 1843 και ύστερα (επιστασία Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού) εδώ.)

Παρακλητική (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1764 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (77,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1819 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (76 MB) από Google Books
1850 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (104 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1858 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος
Λήψη (36,2 MB) από Google Books
1871 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (300 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ

Τριώδιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1586 Τὸ παρὸν βιβλίον τετύποται ἐνετίησιν, παρὰ τῶν κληρονόμων, Χριστοφόρου τοῦ τζανέτου
Λήψη (676 MB) από την Ανέμη
1850 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (37,8 MB) από Google Books
1856 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (292 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1876 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (48,7 MB) από Google Books

Πεντηκοστάριον
1778 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (27,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1793 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (40,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1837 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα
Λήψη (30,2 MB) από Google Books
1846 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΥ
Λήψη (22,9 MB) από Google Books
1856 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (21,8 MB) από Google Books
1860 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (21,3 MB) από Google Books
1890 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (329 MB) από την Ανέμη

(Στο Ψαλτολόγιον οι εκδόσεις του Πεντηκοσταρίου Βενετίας που χρονολογούνται μέχρι και το 1793, κατ᾿ εξαίρεση και η έκδοση του 1846, συζητήθηκαν εδώ, και οι εκδόσεις Πεντηκοσταρίου Βενετίας που χρονολογούνται από το 1837 και ύστερα (επιστασία Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού) εδώ.)

Ψαλτήριον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ, εδώ και εδώ.)
1720 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (6,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1793 ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Γεωργίου Βεντότη (σελ. 192-216 ἐκλογάριον)
Λήψη (17,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1798 Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείῳ
Λήψη (43,9 MB) από την Ανέμη
1817 ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝῼ ΣΝΕΙΡΕΡ (σελ. 437-462 ἐκλογάριον)
Λήψη (225 MB) από την Ανέμη
1823 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (6,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
[1823] [ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ] [Ἀγνώστου ἐκδότου]
Λήψη (5,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1832 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (6,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1842 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (21 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1860 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (4,9 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1864 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (6,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1864 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (5,9 MB) από την Ανέμη
1867 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (9,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1873 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (5,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
[1893] [ΒΕΝΕΤΙΑ] [ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ]
Λήψη (99 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
[Ἀγνώστου χρονολογίας (ἀργότερον τοῦ 1830 καθ' ὑπόδειξιν τοῦ κ. Ἐμμανουὴλ Θεοδωράκη)] [Μᾶλλον Βενετία] [Ἀγνώστου ἐκδότου]
Λήψη (10,4 MB) από την Ανέμη

Ωρολόγιον το Μέγα (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1563 Ἐτυπώθη ἐν Ἐνετίαις ἐν οἰκίᾳ Ἀνδρέου τοῦ Σπινέλλου μονεταρίου τῆς ἐλαμπροτάτης ἀρχῆς τῶν Ἐνετῶν
Λήψη (24,4 MB) από Google Books
1604 Ἀγνώστου τοποθεσίας Ἀγνώστου ἐκδότου
Λήψη (60,8 MB) από Google Books
1820 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου Γλυκύ
Λήψη (34,4 MB) από Google Books
1832 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεόλα
Λήψη (189 MB) από την Ανέμη
1838 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα
Λήψη (46,7 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1841 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ (Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται)
Λήψη (19,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1841 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ)
Λήψη (90,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1851 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (25,6 MB) από Google Books
1855 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (51,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1864 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (33 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1870 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (27 MB) από Google Books
1884 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (25,6 MB) από Google Books
1898 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ
Λήψη (29,9 MB) από την Ανέμη
1900 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Λήψη (529 MB) από την Ανέμη

ΟΥΝΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΝ ΡΩΜΗ

1754 Ευχολόγιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
Λήψη (43,5 MB) από Google Books
1879 Τριώδιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
Λήψη (30,4 MB) από Google Books
1881 Απόστολος (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
Λήψη (9,5 MB) από Google Books
1884 Πεντηκοστάριον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
Λήψη (12,4 MB) από Google Books
1885 Παρακλητική (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
Λήψη (19,7 MB) από Google Books
1888 Μηναίον Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου
Λήψη (20,1 MB) από Google Books
1892 Μηναίον Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
Λήψη (22,3 MB) από Google Books
1896 Μηναίον Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
Λήψη (20,2 MB) από Google Books
1898 Μηναίον Μαρτίου και Απριλίου
Λήψη (13,4 MB) από Google Books
1900 Μηναίον Μαΐου και Ιουνίου
Λήψη (11,7 MB) από Google Books
1902 Μηναίον Ιουλίου και Αυγούστου
Λήψη (17,5 MB) από Google Books

(Στο Ψαλτολόγιον τα Μηναία Ρώμης συζητήθηκαν εδώ.)

Τριώδιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1724 ΕΝ ΒΩΝΟΝΙΑ SUPERIORUM PERMISSU
Λήψη (51,5 MB) από Google Books

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αγιασματάριον
1804 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (28,3 MB) από την Ανέμη
1866 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
Λήψη (1,3 MB) από την Ανέμη
1890 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΥΠΟ ΣΑΒΒΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
Λήψη (1,6 MB) από την Ανέμη

Αγιασματάριον το Μέγα
1803 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (13,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1844 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (19,9 MB) από Google Books
1863 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡ. ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (13,6 MB) από Google Books
1879 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡ. Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (17,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1887 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (24,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

(Στο Ψαλτολόγιον το Αγιασματάριον και το Αγιασματάριον το Μέγα συζητήθηκαν εδώ.)

Αι θείαι λειτουργίαι (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1760 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
Λήψη (3,7 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1773 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (4,7 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1814 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1820 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Ἐν τῇ Πατριαρχικῇ κ΄ Κοινῇ τοῦ Γένους Τυπογραφίᾳ
Λήψη (69,8 MB) από την Ανέμη
1835 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Λήψη (6,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1845 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΗ
Λήψη (6,1 MB) από Google Books
1852 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (24,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1856 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Λήψη (3,1 MB) από την Ανέμη
1859 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (5,6 MB) από Google Books
1875 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Λήψη (9,9 MB) από Google Books
1877 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ
Λήψη (7,4 MB) από την Ανέμη

Ακολουθία της του Αγίου Μύρου Καθαγιάσεως και Ευλογίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1912 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Λήψη (3,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ανθολόγιον του Όλου Ενιαυτού (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1617 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλλῳ
Λήψη (74,5 MB) από Google Books
1776 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (88,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αρχιερατικόν (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1714 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι
Λήψη (95,8 MB) από την Ανέμη
1770 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΩ ΤΩ ΒΟΡΤΟΛΙ
Λήψη (10,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1820 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩ
Λήψη (50,1 MB) από την Ανέμη

Ειρμολόγιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1742 ΕΝΕΤΙΗΣΙ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (8,6 MB) από την Ανέμη
1832 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λήψη (8,1 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1837 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα
Λήψη (8,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1860 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (76,5 MB) από την Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ
1881 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦ. Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (7,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1906 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Λήψη (36,1 MB) από την Ανέμη

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1906 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Λήψη (35,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ιεροδιακονικόν (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1780 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (2,3 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1849 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λήψη (14,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1894 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Λήψη (1,7 MB) από Google Books

Ιερόν Εκλόγιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1895 ΕΝ ΒΑΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Χ. ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
Λήψη (8,4 MB) από Google Books

Λειτουργικόν (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1891 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (158 MB) από την Ανέμη

Ο Επιτάφιος Θρήνος (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1859 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λήψη (21,3 MB) από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
1865 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Λήψη (8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Οκτώηχος (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ και εδώ.)
1810 Ἐν τῷ εἰς τὸ Μαχμουτπασάχανι Ἑλληνικῷ Τυπογραφείῳ
Λήψη (8,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1812 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (8,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1830 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
Λήψη (11,8 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1837 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα
Λήψη (6,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1839 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (12,4 MB) από Google Books
1864 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (7,1 MB) από την Ανέμη
1883 ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΓΡ. Ο ΦΟΙΝΙΞ
Λήψη (8 MB) από την Ανέμη

Πανθέκτη Ιερά Εκκλησιαστική (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1817 [ΔΙΤΟΜΟΣ]
ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[ΤΟΜΟΣ I]
Λήψη (1 GB) από την Ανέμη
[ΤΟΜΟΣ II]
Λήψη (306 MB) από την Ανέμη

1852 [ΤΡΙΤΟΜΟΣ] ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
[ΤΟΜΟΣ I] ΤΥΠΟΙΣ, ΛΑΖΑΡΟΥ Δ. ΒΙΛΑΡΑ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΟΥΜΗ
Λήψη (56,1 MB) από Google Books
[ΤΟΜΟΣ II] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Λήψη (70,9 MB) από Google Books
[ΤΟΜΟΣ III] ΤΥΠΟΙΣ, ΛΑΖΑΡΟΥ Δ. ΒΙΛΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΟΥΜΗ
Λήψη (77,1 MB) από Google Books

1860-1862 [ΠΕΝΤΑΤΟΜΟΣ] ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1860 [ΤΟΜΟΣ I] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
Λήψη (44 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1861 [ΤΟΜΟΣ II] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
Λήψη (56,2 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1862 [ΤΟΜΟΣ III] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
Λήψη (50,4 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1862 [ΤΟΜΟΣ IV] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
Λήψη (53,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
1862 [ΤΟΜΟΣ V] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
Λήψη (24,5 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Συλλειτουργικόν (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1829 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ
Λήψη (5,2 MB) από Google Books
1842 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Λήψη (3,4 MB) από Google Books
1862 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λήψη (1,4 MB) από την Ανέμη
1890 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚΔΟΤΗ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΩ
Λήψη (2,4 MB) από Google Books

Τα άγια Πάθη και η αγία Ανάστασις (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1871 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ Δαπάνῃ τοῦ Βιβλιοπωλείου τῶν Ἀδελφῶν Δεπάστα
Λήψη (3,7 MB) από την Ανέμη

Τα σεπτά Πάθη και η αγία Ανάστασις του Σωτήρος (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1886 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΥΠΟΙΣ Σ. Ι. ΒΟΥΤΥΡΑ
Λήψη (8,2 MB) από την Ανέμη

Το Άγιον Δωδεκαήμερον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ και εδώ.)
1885 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΥΠΟΙΣ ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ
Λήψη (55 MB) από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Τυπικόν της Νεκρωσίμου Ακολουθίας (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1905 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Λήψη (3,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

ΟΥΝΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ​
Νέον Ανθολόγιον (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1598 [ΔΙΤΟΜΟΣ] Ἐτυπώθη ἐν ΡΩΜΗ Ἐκ τῆς Βατικανῆς Τυπογραφίας
[ΤΟΜΟΣ I]
Λήψη (37,8 MB) από Google Books
[ΤΟΜΟΣ II]
Λήψη (48,5 MB) από Google Books

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ANALECTA SACRA SPICILEGIO SOLESMENSI PARATA (τόμος I: Hymni graeci), Joannes Baptista Pitra (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ και εδώ.)
1876 PARISIIS A. JOUBY ET ROGER, BIBLIOPOLIS
Λήψη (36,1 MB) από Google Books

ANTHOLOGIA GRAECA CARMINUM CHRISTIANORUM, Wilhelm von Christ & Matthaios Paranikas (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1871 LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI
Λήψη (9,3 MB) από Internet Archive

COMMENTARIUS DE SACRIS ECCLESIAE ORDINATIONIBUS, Jean Morin (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1655 PARISIIS Sumptibus GASPARI METURAS, via Iacobaea, fub figno SS. Trinitatis, prope Maturinenfes
Λήψη (115 MB) από Google Books
1695 ANTVERPIAE Apud STEPHANUM LUCAM
Λήψη (84,1 MB) από Google Books

EUCHOLOGION SIVE RITUALE GRAECORUM, Jacobus Goar (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1647 LUTETIAE PARISIORUM Apud SIMEONEM PIGET, via Iacobaea, ad Infigne Fontis
Λήψη (128 MB) από Google Books
1730 VENETIIS EX TYPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA
Λήψη (107 MB) από Google Books

L' EUCOLOGIO BARBERINI GR.336: ff. 1-263, Stefano Parenti (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1995 ROMA: C.L.V.-Edizioni Liturgiche
Λήψη (11,7 MB) από τη Βιβλιοθήκη της Ι. Μ. Σιμωνόπετρας

LITURGIARUM ORIENTALIUM COLLECTIO (τόμος I), Eusèbe Renaudot (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1716 PARISIIS Apud JOANNEM BAPTISTAM COIGNARD
Λήψη (56 MB) από Google Books
1847 FRANCOFURTI AD MOENUM SUMPTIBUS JOSEPHI BAER BIBLIOPOLAE LONDINI APUD JOANNEM LESLIE BIBLIOPOLAM
Λήψη (20,7 MB) από Google Books

LITURGIES EASTERN AND WESTERN, Charles Edward Hammond (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1878 Oxford: AT THE CLARENDON PRESS
Λήψη (45,6 MB) από Internet Archive

LITURGIES EASTERN AND WESTERN (τόμος Ι: Eastern Liturgies), Franck Edward Brightman (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1896 Oxford: AT THE CLARENDON PRESS
Λήψη (61,7 MB) από Internet Archive

THE ANCIENT LITURGY OF THE Church of Jerusalem, Rattray Thomas (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1744 LONDON: Printed by JAMES BETTENHAM
Λήψη (8,9 MB) από Google Books

THE GREEK LITURGIES, Charles Anthony Swainson (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1884 Cambridge: AT THE UNIVERSITY PRESS
Λήψη (14,5 MB) από Google Books

THE LITURGIES OF S. MARK, S. JAMES, S. CLEMENT, S. CHRYSOSTOM, S. BASIL, John Mason Neale (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1859 LONDON: J. T. HAYES
Λήψη (3,1 MB) από Google Books
1896 LONDON RICHARD D. DICKINSON
Λήψη (2,2 MB) από Google Books

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ. LIBER PONTIFICALIS ECCLESIAE GRAECAE (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1643 PARISIIS Sumptibus PETRI BLASII, via Iacobaea fub figno D. Thomae
Λήψη (71,6 MB) από Google Books

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΛΑΙ ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΡΗΣ (Στο Ψαλτολόγιον συζητήθηκε εδώ.)
1772 ROMAE TYPIS SAC. CONGREG. DE PROPAGANDA FIDE
Λήψη (58,6 MB) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες


 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Back
Top