Βιβλιοθήκη / Library
Μουσικά και άλλα ψαλτικά κείμενα / Byzantine Music Texts
Αυτή η σελίδα περιέχει συλλογή κειμένων μουσικών και μή, σχετικών με την Ψαλτική.
This page contains an ever growing collection of texts related to Byzantine chant.
Το analogion.com δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε βιβλία που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες τρίτων και συνδέονται από εδώ. Εάν ενημερωθούμε οτι υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων θα αποσύρουμε τους συνδέσμους.

The authors of analogion.com, do not take any responsibility for any copyright issues with published content from other websites linked from here. If we are notified that some content uploaded by another site may be copyrighted we will remove the links.

Θεματικές ενότητες / Topics
Μουσικά / Scores
Βιβλία στο Αναλόγιον
Books on Analogion
Βιβλία στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη / Books on Anemi Digital Library
Πολλά σημαντικά παλαιά βιβλία είναι διαθέσιμα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη "Ανέμη" του Πανεπιστημίου Κρήτης [html]. Η δημοσίευση (δωρεάν) ενός μεγάλου αριθμού ιστορικών δυσεύρετων εκδόσεων από το 15ο έως τον 20ο αιώνα είναι μια προσφορά ιστορικής αξίας γενικότερα και για την Ψαλτική τέχνη ειδικά. Δημιουργήσαμε ειδική σελίδα με λίστα από τα Ψαλτικά βιβλία που περιέχονται στην Ανέμη [html].

A number of precious old psaltic editions have been made available by the Anemi Digital Library of the University of Crete [html]. We have made a special page listing the items related to Byzantine Music [html].

Βιβλία από την Ι. Μ. Αγ. Αντωνίου Αριζόνας.
Books from St. Anthony's monastery, Arizona
Βιβλία σκαναρισμένα από το πρωτότυπο απο Ρουμάνες μοναχές της μονής Σταυροπόλεως του Βουκουρεστίου. Τους συνδέσμους προσέφερε ο Bogdan Blandu.
Books were made available by the nuns of Stavropoleos monastery in Bucharest, Romania. Links offered by Bogdan Blandu.
Bιβλία που ψηφιοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Γεώργιο Μιχαλάκη.
Books scanned and made available by Georgios Michalakis.
[html]
Θεωρητικά / Theory
Aπό την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη
From the Anemi Digital Library
Aπό άλλες ιστοσελίδες
From other sites.
Aπό το Αναλόγιον.
From Analogion.
Μουσικά Κείμενα Παλαιά Γραφή / Music Scores Old Notation
Μουσικά Κείμενα Νέα Γραφή / Music Scores New Notation
Εγκύκλιοι, κανονισμοί και άρθρα / Encyclicals, laws and articles
Λειτουργικά Κείμενα / Liturgical Texts
Ελληνικά / Greek
Αγγλικά / English
Τυπικόν / Typikon