Κυριακή μετά την Ύψωσιν και μνήμη Αγίας Ευφημίας

Timos Prattas

Νέο μέλος
#1
Γιατί είναι το Κοντάκιον της εορτής στο μέρος που πρέπει να είναι Κάθισμα (στο Α' "Και νύν");
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Γιατί είναι το Κοντάκιον της εορτής στο μέρος που πρέπει να είναι Κάθισμα (στο Α' "Και νύν");
Πολλές φορές μπορεί κάποιο Κοντάκιον να είναι και Κάθισμα. Δείτε π.χ. το Κοντάκιον της Περιτομής την 1 Ιανουαρίου που είναι επισφραγιστικό Κάθισμα των μεσωδίων Καθισμάτων. Μια σχετική συζήτηση είχε γίνει παρακάτω: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=220 και http://analogion.com/forum/showthread.php?t=3373
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Γιατί είναι το Κοντάκιον της εορτής στο μέρος που πρέπει να είναι Κάθισμα (στο Α' "Και νύν");
Γιατί στίς 16/9 (http://analogion.gr/glt/texts/Sep/16.uni.htm) εἶναι κάθισμα (Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν) καί τό τυπικό σύμφωνα μέ τό ὁποῖο συντάσσει ὁ Νεκτάριος τό φυλλάδιο (παραπέμπει ὁ Νεκτάριος) γράφει:
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀνὰ ἓν τῆς ἑορτῆς (16ης Σεπτ.) ἀντὶ θεοτοκίων.

 

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#4
Συγκρίνοντας τα Δίπτυχα με το Μικρό Τυπικό εκδόσεως Παναγόπουλου υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με τους Αίνους της Κυριακής μετά την Ύψωση.
Τα Δίπτυχα προβλέπουν Αναστάσιμα 4 και της Αγίας 4 (3 στιχηρά & το Δοξαστικό) ενώ το Μικρό Τυπικό Αναστάσιμα 3, της Αγίας 3 και της Εορτής 2.
Εξ΄αιτίας της παραπάνω ασυμφωνίας ανέτρεξα στο ΤΜΕ του Γ. Βιολάκη και εκεί πάλι παρουσιάζεται παρόμοια ασυμφωνία μεταξύ της Προθεωρίας του τυπικού όπου στην παράγραφο 31 σελ. 24 προβλέπει ότι και το Μικρό Τυπικό, της Κυριακής μετά την Ύψωση σελ. 79 όπου προβλέπει Αναστάσιμα 4 και της Εορτής 4 και της 16ης Σεπτεμβρίου σελ. 80 όπου προβλέπει Αναστάσιμα 4 και της Αγίας 4.
Αξίζει προσοχής επίσης το γεγονός ότι ενώ σε όλο τον Όρθρο γίνεται συνδυασμός Αναστάσιμων, Εορτής και Αγίας (Καθίσματα, Κανόνας, κλπ) στους Αίνους όχι.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Συγκρίνοντας τα Δίπτυχα με το Μικρό Τυπικό εκδόσεως Παναγόπουλου υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με τους Αίνους της Κυριακής μετά την Ύψωση.
Τα Δίπτυχα προβλέπουν Αναστάσιμα 4 και της Αγίας 4 (3 στιχηρά & το Δοξαστικό) ενώ το Μικρό Τυπικό Αναστάσιμα 3, της Αγίας 3 και της Εορτής 2.
Εξ΄αιτίας της παραπάνω ασυμφωνίας ανέτρεξα στο ΤΜΕ του Γ. Βιολάκη και εκεί πάλι παρουσιάζεται παρόμοια ασυμφωνία μεταξύ της Προθεωρίας του τυπικού όπου στην παράγραφο 31 σελ. 24 προβλέπει ότι και το Μικρό Τυπικό, της Κυριακής μετά την Ύψωση σελ. 79 όπου προβλέπει Αναστάσιμα 4 και της Εορτής 4 και της 16ης Σεπτεμβρίου σελ. 80 όπου προβλέπει Αναστάσιμα 4 και της Αγίας 4.
Αξίζει προσοχής επίσης το γεγονός ότι ενώ σε όλο τον Όρθρο γίνεται συνδυασμός Αναστάσιμων, Εορτής και Αγίας (Καθίσματα, Κανόνας, κλπ) στους Αίνους όχι.
Ορθότερη [και σύμφωνη και με το ΤΑΣ] η διάταξη της 16ης Σεπτεμβρίου του ΤΜΕ. Συνδυασμός Αναστάσιμων, Εορτής και των Αγίων Πατέρων υπάρχει την Κυριακή των Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος συνδυασμός στους Αίνους όπου ψάλλονται 4 Αναστάσιμα και 4 των Πατέρων. Και στην Απόδοση της εορτής των Εισοδίων προβλέπονται μόνο στιχηρά της Αγίας Αικατερίνης εν Κυριακή. Όμοια περίπτωση η μνήμη του Αγίου Στεφάνου εν Κυριακή. Εφόσον υπάρχουν Αίνοι ψάλλονται του εορταζομένου Αγίου, αλλιώς της εορτής. Δεν πάει αναλογικά όπως στα Εσπέρια.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Ἐδῶ φαίνεται ὅτι καί ἡ δική μας κρίση ὡς προεστώτων (ἀναφέρομαι καί στούς προεστώτας τοῦ ἀναλογίου) μετράει, ἄν προετοιμαζόμεθα καταλλήλως καί συνεννοούμεθα καταλλήλως καί ἄν ἡ κρίση μας δέν εἶναι ἄκριτος καί βασίζεται σέ ἔγκυρες ἀνάλογες πρακτικές καί γνώσεις.
Τό τυπικό δέν εἶναι δόγμα, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ἀνεθυνότητα! Εὐθύνη μέ γνώση καί ταπείνωση!
Ὁ Νεκτάριος (ἐπαναλαμβάνω) παραπέμπει στό ποῦ στηρίζεται γιά τήν σύνταξη. Ἀπό ᾿κεῖ καί μετά βλέπετε ὅτι παραθέτει καί ἐναλλακτικά στιχηρά αἴνων ἀπό φυλλάδα τῆς ἁγίας, γιατί ὄντως τά ἰδιόμελα δέν εἶναι καί τόσο πρακτικά γιά κυριακάτικο ὄρθρο.
Μνημονεύουμε καί τή διάταξη τοῦ ΗΟΠ καί τοῦ Ἀπ. Παπαχρήστου, πού συμφωνεῖ μέ τήν τριπλή ἐπιλογή αἴνων, προκρίνοντας ὅμως γιά τά τῆς ἑορτῆς τά ἀπόστιχα (κατά τό Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ) τῶν αἴνων τῆς ἡμέρας, κάτι πού δέν ἐφαρμόζουν ποτέ τά Δίπτυχα, ὅπως ἐπανέλαβα ἐδῶ.
Ὅλ᾿ αὐτά ὅμως δέν εἶναι πρόβλημα.
Ἐμεῖς στό ναό μας (πού ἐκδίδουμε καί φυλλάδιο ὄρθρου) ἀντί τῶν ἰδιομέλων καί τῆς ἐπαναλήψεως τῶν ἑσπερίων τῆς ἁγίας προτιμήσαμε 4 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ τῆς α΄ ἡμέρας (Ἦχος πλ. δ'. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος.).
Ὁ Νεκτάριος ἐπίσης παραθέτει καί ἐναλλακτικό ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας (στή λειτουργία) ἀντί τοῦ κοινοῦ (Ἡ ἀμνάς σου). Ἐμεῖς προτιμήσαμε τό τῆς 11ης Ἰουλίου
Δόξα… Τῆς Ἁγίας. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.​
Λίαν εὔφρανας τοὺς ὀρθοδόξους, καὶ κατῄσχυνας τοὺς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε· τῆς γὰρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
ὅπως συνηθίζεται (πρβλ. ἐδῶ) καί φαίνεται καί στό ΗΟΠ (ὅ.π.).


 

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#7
Σας ευχαριστώ και τους δύο για την άμεση ανταπόκρισή σας.
Έχετε απόλυτο δίκιο πάτερ όταν λέτε:
Ἐδῶ φαίνεται ὅτι καί ἡ δική μας κρίση ὡς προεστώτων (ἀναφέρομαι καί στούς προεστώτας τοῦ ἀναλογίου) μετράει, ἄν προετοιμαζόμεθα καταλλήλως καί συνεννοούμεθα καταλλήλως καί ἄν ἡ κρίση μας δέν εἶναι ἄκριτος καί βασίζεται σέ ἔγκυρες ἀνάλογες πρακτικές καί γνώσεις.
Τό τυπικό δέν εἶναι δόγμα, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ἀνεθυνότητα! Εὐθύνη μέ γνώση καί ταπείνωση!
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#8
Ένα παράδειγμα για το τι εννοούσα εκεί.

Ας φέρω ένα απτό παράδειγμα και να ρωτήσω την γνώμη σας.

Για τον σημερινό εσπερινό:

Τα δίπτυχα ορίζουν 3 μεθέορτα

Το ΗΟΠ (αυτό δεν εφαρμόζει το ΤΜΕ;;;) 3 της εορτής (της κυρίας ημέρας)

Η εκκλησία της Κύπρου 3 της εορτής (της κυρίας ημέρας)

Το ΤΡ και το ΤΑΣ 3 της εορτής (της κυρίας ημέρας)

Το ΤΜΕ στην προθεωρία λέει 3 της εορτής (αυτό δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν αναφέρεται στα της κυρίου ημέρας ή στα μεθέορτα).


Γιατί αυτή η ασυμφωνία του ΤΜΕ με τα παλαιά; Ποιός ο λόγος; Γιατί αυτή η ασυμφωνία των ετησίων που εφαρμόζουν το ΤΜΕ;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#9
Ένα παράδειγμα για το τι εννοούσα εκεί.
Ας φέρω ένα απτό παράδειγμα και να ρωτήσω την γνώμη σας.
Για τον σημερινό εσπερινό:
Τα δίπτυχα ορίζουν 3 μεθέορτα
Το ΗΟΠ (αυτό δεν εφαρμόζει το ΤΜΕ;;;) 3 της εορτής (της κυρίας ημέρας)
Η εκκλησία της Κύπρου 3 της εορτής (της κυρίας ημέρας)
Το ΤΡ και το ΤΑΣ 3 της εορτής (της κυρίας ημέρας)
Το ΤΜΕ στην προθεωρία λέει 3 της εορτής (αυτό δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν αναφέρεται στα της κυρίου ημέρας ή στα μεθέορτα).
Γιατί αυτή η ασυμφωνία του ΤΜΕ με τα παλαιά; Ποιός ο λόγος; Γιατί αυτή η ασυμφωνία των ετησίων που εφαρμόζουν το ΤΜΕ;
Παλαιό θέμα στο Ψαλτολόγιον:
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=281
 
Top