Δημοσιευμένες συνθέσεις του Γεωργίου Ραιδεστηνού

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1

Πόσα ἀνέκδοτα, πόσων πού δέν μπόρεσαν ἤ δέν πρόλαβαν... ὑπάρχουν...

Ὁ Γ. Παπαδόπουλος στό Λεξικόν της Βυζαντινής Μουσικής ἀναφέρει μόνον τίς δύο ἐκδόσεις του (αι ασματικαί ἀκολουθίαι της Μ. Εβδομάδος και του Πεντηκοσταρίου), ἀλλ᾿ ἀναφέρει ἔκδοση ἔργων του στό «Μουσικόν Απάνθισμα» Δημητρίου Γ. Κυφιώτου (1894), στό «Εν Άνθος της καθ᾿ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής», Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1896) και εις την εν Αθήναις μουσικήν εφημερίδα «Φόρμιγγα» (Μουσικόν τεύχος του Α΄ έτους, σελ. 3 καί 129). Ὑπάρχουν σ᾿ αὐτά μαθήματα Τριωδίου;


Συγκεκριμένα, η τυπωμένη εργογραφία του Γεωργίου Ραιδεστηνού περιλαμβάνει τα έργα:

-Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, 1884
-Πεντηκοστάριον, 1886
-Αναστασιματάριον, 2012
(Κυκλοφόρησε πέρισυ απ' τον κ. Χαράλαμπο Καρακατσάνη)

Τα υπόλοιπα έργα του που είδαν το φως της δημοσιότητας παρατίθενται παρακάτω στις πρώτες εκδόσεις τους. Τα αναφερόμενα βιβλία έχουν όλα πρωτοδημοσιευμένο υλικό, όμως στην περίπτωση που περιέχονται σε αυτά και κάποια ήδη εκδεδομένα έργα, αναφέρονται κι αυτά. Βιβλία με αποκλειστικά επανεκδόσεις δεν τα αναφέρω.

Απάνθισμα Δημητρίου Κυφιώτου 1894, Τεύχος β' Μέρος Μουσικόν (ανέβηκε εδώ)
-«Κύριε ελέησον», αργά, Ήχος γ', σελ. 76
-Λειτουργικά, Ήχος β' (Βου), σελ. 84
-«Άξιον εστίν», Ήχος βαρύς εναρμόνιος (Ζω), σελ. 98
-Ύμνος εις τον Άγιον Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, ποίημα Ν. Νιάγκα, σελ. 124
-Έτερος ύμνος προς την Α. Θ. Παναγιώτητα τον πρώην Οικουμενικόν Πατριάρχην κύριον κύριον Ιωακείμ τον Γ', ποιηθείς μεν παρά του Αγίου Δράμας κυρίου Γερμανού, μελοποιηθείς δε παρά Γεωργίου Ραιδεστηνού, σελ. 129

Απάνθισμα Δημητρίου Κυφιώτου 1901, Τεύχος β' Μέρος Μουσικόν (ανέβηκε εδώ)
-«Εις πολλά έτη δέσποτα» (όμοιο με αυτό στη Μ. Εβδομάδα του Ραιδεστηνού), σελ. 5
-Από τα Ανοιξαντάρια, το τρίτο «Αλληλούια, Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών...», σελ. 16
-«Κύριε ελέησον», αργά, Ήχος γ', σελ. 55
-«Δόξα σοι Κύριε» Ευαγγελίου, σελ. 72
-«Εις πολλά έτη», Ευαγγελίου, σελ. 73
-Χερουβικά ψαλλόμενα παρά Πολ. Παχείδου κατά μίμησιν Γ. Βιολάκη και Γ. Ραιδεστηνού, σελ. 74
-Λειτουργικά, Ήχος β' (Βου), σελ. 116
-«Νυν αι δυνάμεις», Ήχ. α' τετράφωνος (όμοιο με αυτό στη Μ. Εβδομάδα του Ραιδεστηνού), σελ. 203

Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου - Εν Άνθος της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής 1896 (ανέβηκε εδώ κι εδώ)
-Ανοιξαντάρια (τα «Πολίτικα», όμοια με αυτά στο Πεντηκοστάριο), σελ. 24
-«Σήμερον γεννάται», αργόν, σελ. 56
-«Φως ιλαρόν», μέλος αρχαίον, επιδιορθωθέν υπό Γεωργίου Ραιδεστηνού (όμοιο με αυτό στη Μ. Εβδομάδα), σελ. 95
-Ο Ν' Ψαλμός, Ήχος β', σελ. 145
-Ο Ν' Ψαλμός, Ήχος βαρύς, σελ. 153
-«Των νομικών διδαγμάτων», σελ. 160
-«Αίμα και πυρ». σελ. 163
-Ασματικόν Δοξολογίας του Σταυρού, σελ. 187
-Αργή Δοξολογία, Ήχος πλ. β', σελ. 198
-«Όσοι εις Χριστόν» (όμοιο με αυτό στη Μ. Εβδομάδα), σελ. 231
-«Δόξα σοι Κύριε» Ευαγγελίου, σελ. 242
-«Εις πολλά έτη», Ευαγγελίου, σελ. 243
-«Άξιον εστίν», μέλος αρχαίον, μετενεχθέν υπό Γ. Ραιδεστηνού. σελ. 323

«Ανθοδέσμη Εκκλησιαστικής Μουσικής», Χαραλάμπους Παπανικολάου (1905)
-Άξιον εστίν, Ήχ. β' εκ του Βου (γραμμένο με το Γα=Βου), σελ. 193

Παράρτημα της Φόρμιγγος, περιόδου β', έτους δ' (ανέβηκε εδώ μαζί με τα λοιπά παραρτήματα της Φόρμιγγος)
-Ιδιόμελα Τριωδίου εις τον Ν' Ψαλμόν, Ήχος βαρύς, σελ. 64
-«Άξιον εστίν», Ήχος βαρύς εναρμόνιος (Ζω) (όμοιο με αυτό που περιέχει ο Κυφιώτης στην έκδοση του 1894), σελ. 99

Υμνολόγιον «Φωναίς αισίαις», Αβραάμ Ευθυμιάδη, τόμος γ' 1978
-Χερουβικόν, Ήχ. α', σελ. 129

Βασιλείου Νικολαΐδου - Ανθολογία Λειτουργικών 1967 (ανέβηκε εδώ κι εδώ)
-«Άξιον εστίν», Ήχος πλ. β', σελ. 59

«Χερουβικάριον», Φώτη Θεοδωρακόπουλου, 2010 (δείγμα ανέβηκε εδώ)
-Χερουβικόν, Ήχος α', σελ. 54
-Χερουβικόν, Ήχος α', σελ. 67
-Χερουβικόν, Ήχος β', σελ. 112
-Χερουβικόν, Ήχος γ', σελ. 153
-Χερουβικόν, Ήχος δ', σελ. 213
-Χερουβικόν, Ήχος πλ. α', σελ. 275
-Χερουβικόν, Ήχος πλ. β', σελ. 315
-Χερουβικόν, Ήχος βαρύς, σελ. 337
-Χερουβικόν, Γ. Ραιδεστηνού & Γ. Βιολάκη, Ήχος βαρύς, σελ. 359 (να είναι όμοιο με του Παχείδου που παραθέτει ο Κυφιώτης;)
-Χερουβικόν, Ήχος πλ. δ', σελ. 408
-Χερουβικόν Προηγιασμένης, Ήχος α' τετράφωνος (όμοιο με αυτό στη Μ. Εβδομάδα), σελ. 422
-Χερουβικόν Μ. Πέμπτης, Ήχος πλ. β' (όμοιο με αυτό στη Μ. Εβδομάδα), σελ. 430

«Φωνή μου προς Κύριον», Νικολάου Μάννη (2015) (πληροφορίες εδώ).
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
-Εις την Γέννησιν του Κυρίου, σελ. 68
-Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου, σελ. 70

Τα περιεχόμενα του τεύχους του α' έτους της Φόρμιγγος που μνημονεύει ο Παπαδόπουλος δεν μπορώ να τα εντοπίσω, συνεπώς αγνοώ το υλικό. Ακόμη, υπενθυμίζω και το «Άξιον εστί» σε άγια που ανέβηκε στο αρχείο του Νηλέως Καμαράδου εδώ και επεξεργαστήκαμε-διορθώσαμε εδώ. Τέλος, θα ήταν παράλλειψη να μην αναφέρω την πληροφορία που άκουσα ότι στην ανέκδοτη διδακτορική διατριβή του κ. Αντωνίου Χατζοπούλου παρατίθενται φωτογραφημένα χειρόγραφα δύο χειρόγραφα του Ραιδεστηνού με μη δημοσιευμένα μέλη από το αρχείο του διαδόχου του Λεωνίδα Αστέρη.
 
Last edited by a moderator:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#3
Χθες ανακάλυψα κι ένα ακόμη μέλος, του οποίου την ύπαρξη δε γνώριζα! Το αναγράφω παρακάτω και παρακαλώ τους συντονιστές να ενσωματωθεί στον παραπάνω κατάλογο, μετά από το έργο του Κυριαζίδου. Το μουσικό κείμενο το ανέβασα εδώ.

«Ανθοδέσμη Εκκλησιαστικής Μουσικής», Χαραλάμπους Παπανικολάου (1905)
-Άξιον εστίν, Ήχ. β' εκ του Βου (γραμμένο με το Γα=Βου), σελ. 193
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#4
Να προσθέσουμε στην παραπάνω λίστα και τα μέλη που πρωτοδημοσιεύει ο φίλος και μέλος του forum Νίκος Μάννης στη νεοεκδοθείσα συλλογή του "Φωνή μου προς Κύριον" (πληροφορίες στο θέμα αυτό).

«Φωνή μου προς Κύριον», Νικολάου Μάννη (2015)
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
-Εις την Γέννησιν του Κυρίου, σελ. 68
-Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου, σελ. 70

Παρακαλώ να προστεθεί στο τέλος της παραπάνω λίστας, καθώς η σειρά της είναι χρονολογική.
 
Top