Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής

Συζητήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων όπως ο χρόνος και ο ρυθμός, οι μελωδικές έλξεις, οι ήχοι κ.τ.λ.

Πατριαρχικές Επιτροπές (1880 - 1914)

Συζητήσεις σχετικές με την εργασία της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83.
Threads
12
Messages
223
Threads
12
Messages
223

Διαστήματα και Μελωδικές Έλξεις

Συζητήσεις σχετικές με τα διαστήματα και τις μελωδικές έλξης στη Θεωρία και την Πράξη της Ψαλτικής.
Threads
71
Messages
2,029
Threads
71
Messages
2,029

Χρόνος και Ρυθμός

Συζητήσεις σχετικές με το θέμα του Χρόνου και του Ρυθμού στην Ψαλτική
Threads
49
Messages
1,332
Threads
49
Messages
1,332

Ισοκράτημα

Συζητήσεις περί θεωρίας και πράξης του ισοκρατήματος.
Threads
33
Messages
1,124
Threads
33
Messages
1,124

Εκτέλεση

Θέματα εκτέλεσης της ψαλμωδίας
Threads
30
Messages
601
Threads
30
Messages
601