Ήχοι, Φθορές και Χρόες

Συζητήσεις περί των ήχων της Ψαλτικής

Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Πρώτου

Περί του Πρώτου ήχου
Threads
14
Messages
344
Threads
14
Messages
344

Ήχος Δεύτερος και Πλάγιος του Δευτέρου

Περί των χρωματικών ήχων Β'και Πλ. Β'
Threads
38
Messages
1,468
Threads
38
Messages
1,468

Ήχος Τρίτος

Περί Τρίτου ήχου
Threads
4
Messages
65
Threads
4
Messages
65

Ήχος Βαρύς

Περί του Βαρέως ήχου
Threads
19
Messages
468
Threads
19
Messages
468

Ήχος Τέταρτος και Πλάγιος του Τετάρτου

Περι Τετάρτου ήχου και του πλαγίου αυτού.
Threads
9
Messages
361
Threads
9
Messages
361

Εναρμόνιο Γένος

Περί εναρμονίου γένους και της εναρμονίου φθοράς.
Threads
11
Messages
200
Threads
11
Messages
200

Χρόες

Περί χροών
Threads
9
Messages
300
Threads
9
Messages
300

Περί του ήχου του ...

Συζητήσεις περί του ήχου συγκεκριμένων μελών.
Threads
49
Messages
1,334
Threads
49
Messages
1,334

Απηχήματα

Συζητήσεις περί απηχημάτων.
Threads
11
Messages
392
Threads
11
Messages
392