Ήχοι, Φθορές και Χρόες

Συζητήσεις περί των ήχων της Ψαλτικής

Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Πρώτου

Περί του Πρώτου ήχου
Threads
15
Messages
416
Threads
15
Messages
416

Ήχος Δεύτερος και Πλάγιος του Δευτέρου

Περί των χρωματικών ήχων Β'και Πλ. Β'
Threads
39
Messages
1,470
Threads
39
Messages
1,470

Ήχος Τρίτος

Περί Τρίτου ήχου
Threads
4
Messages
65
Threads
4
Messages
65

Ήχος Βαρύς

Περί του Βαρέως ήχου
Threads
19
Messages
468
Threads
19
Messages
468

Ήχος Τέταρτος και Πλάγιος του Τετάρτου

Περι Τετάρτου ήχου και του πλαγίου αυτού.
Threads
9
Messages
361
Threads
9
Messages
361

Εναρμόνιο Γένος

Περί εναρμονίου γένους και της εναρμονίου φθοράς.
Threads
11
Messages
201
Threads
11
Messages
201

Χρόες

Περί χροών
Threads
10
Messages
301
Threads
10
Messages
301

Περί του ήχου του ...

Συζητήσεις περί του ήχου συγκεκριμένων μελών.
Threads
49
Messages
1,334
Threads
49
Messages
1,334

Απηχήματα

Συζητήσεις περί απηχημάτων.
Threads
11
Messages
392
Threads
11
Messages
392