20. Ἀκολουθία Μετακομιδῆς Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21
Επίσης, πουθενά στο Ωρολόγιο, σε απολυτίκιο δεν γίνεται αναφορά στις λέξεις λείψανο, μετάθεση, επάνοδο.
Δέν ἔχεις δίκιο. Μοῦ ἔρχεται στό νοῦ τό παλαιότατο ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγ. Διονυσίου (24 Αὐγούστου) «Δεῦτε πάντες ἐγκωμίων καταστέψωμεν ᾄσμασι, τὴν τοῦ πανιέρου λειψάνου Διονυσίου τοῦ μάκαρος μετάθεσιν...».
Ἀλλά δέν ἔχεις καί ἄδικο...

Τό θέμα (γνωρίζεις ὅτι) προϋπάρχει ἐδῶ.

Ὑπάρχει ποικιλία ἀκολουθιῶν καί περιπλοκή τοῦ θέματος.


 
#22
π. Μάξιμος;75369 said:
Δέν ἔχεις δίκιο. Μοῦ ἔρχεται στό νοῦ τό παλαιότατο ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγ. Διονυσίου (24 Αὐγούστου) «Δεῦτε πάντες ἐγκωμίων καταστέψωμεν ᾄσμασι, τὴν τοῦ πανιέρου λειψάνου Διονυσίου τοῦ μάκαρος μετάθεσιν...».
...το οποίο όμως δεν υπάρχει στις κλασσικές εκδόσεις του Ωρολογίου του Μεγάλου (Ανδρεόλα 1832, Φοίνικος 1851, Σαλιβέρου 1898, Πατριαρχικού τυπογραφείου 1900) ούτε στα Μηναία (Βενετίας 1795, 1852, 1863). Ίσως υπάρχει σε ξεχωριστή ακολουθία... Στα κοντάκια (Ωρολόγιον το Μέγα, Μηναία) υπάρχει αναφορά σε αυτές τις λέξεις, αλλά όχι στα απολυτίκια. Σίγουρα πάντως κάτι θα έχετε υπόψη σας για να το λέτε.
Ωστόσο, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, επαναλαμβάνω αυτό που έγραψα και πριν:
Πουθενά στο Ωρολόγιο, σε απολυτίκιο δεν γίνεται αναφορά στις λέξεις λείψανο, μετάθεση, επάνοδο.

Επομένως, χωρίς να αμφισβητώ την παλαιότητα του εν λόγω απολυτικίου του αγίου Διονυσίου, από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνεται στο Μηναίο Αυγούστου και το Ωρολόγιον το Μέγα, θεωρώ ότι η ψαλμωδία ιδιαίτερων απολυτικίων στις μνήμες ανακομιδής λειψάνων αγίων ξεφεύγει από τη νοοτροπία των εν χρήσει κλασσικών Ωρολογίων και Μηναίων. Τώρα υπάρχει και η άλλη σχολή που θέλουν ιδιαίτερα απολυτίκια... Δεν νομίζω ότι είναι άσχημα και τα έχω ψάλλει μερικές φορές αλλά... προτιμώ τα άλλα (τα κλασσικά).

π. Μάξιμος;75369 said:
Τό θέμα (γνωρίζεις ὅτι) προϋπάρχει ἐδῶ.
Το γνωρίζω πολύ καλά... Αλλά η ακολουθία του ανωνύμου (20 Μαΐου) μου άρεσε περισσότερο. Επίσης, στην ακολουθία του Αγίου Νικοδήμου έλειπαν τα Θεοτοκία ακόμα και από τα καθίσματα (ψάλλονται τα της εορτής). Τέλος, στο ιστολόγιο του κ. Βουτσινά αμφισβητείται ως νοθευμένη:

<<1. Το χειρόγραφο έχει σε πολλά τροπάρια την λέξη επάνοδο, συνδέοντας την άμεσα ή έμμεσα με την κατάθεση στο Μπάρη του Λειψάνου του Αγίου. Η λέξη όμως επάνοδο σημαίνει την επιστροφή σε οικεία μέρη. Ουδέποτε το λείψανο του Αγίου Νικολάου ήταν πριν στην Ιταλία εν γένει. Επομένως, αντικαταστήσαμε την λέξη επάνοδο με την λέξη πάροδω, που συναντούμε σε άλλα τροπάρια, ως πιο ορθρή.


2. Επίσης, σε τροπάρια υπάρχει η φράσις ``της Ιταλίας το κλέος`` ή παρόμοιες φράσεις. Αντικαταστήσαμε την λέξη Ιταλία με την λέξη Ελλάδα.


3. Παραλείψαμε εσκεμμένα το Συναξάρι, καθώς θεωρήσαμε ότι παρεκκλίνει από την ορθόδοξη παράδοση και τείνει -όπως και ότι αναφέραμε στις προηγούμενες 2 σημειώσεις- στην προβολή της Παπικής Εκκλησίας, τουλάχιστον ως συμπαθής και θεοφιλής.


4. Το χειρόγραφο αναφέρει πως την Ακολουθία αυτή, την εποίησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Δεν αμφισβητούμε αυτό, απλώς θεωρούμε ότι πιθανόν στην πορεία να υπέστη αλλοιώσεις. Δεν έχουμε κάποιο αποδεικτικό βιβλιογραφικό στοιχείο για αυτήν την άποψη μας, αλλά δεν πιστεύουμε ότι ο Μέγας αυτός Άγιος της Ορθοδοξίας, θα παρεκκλίνε προς την μεριά της Παπικής Εκκλησίας. Αν παρόλα αυτά, όντως ο Άγιος συνέγραψε εξ' ολοκλήρου την Ακολύθία και δεν υπέστη αλλοιώσεις, ζητούμε παρ` αυτού την συγχώρηση για τις αλλάγές που κάναμε και προσπίπτομεν και καταφιλούμε τους αγίους του πόδας.>>
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#23
Μανουήλ δομέστικος;75422 said:
...το οποίο όμως δεν υπάρχει στις κλασσικές εκδόσεις του Ωρολογίου του Μεγάλου (Ανδρεόλα 1832, Φοίνικος 1851, Σαλιβέρου 1898, Πατριαρχικού τυπογραφείου 1900) ούτε στα Μηναία (Βενετίας 1795, 1852, 1863). Ίσως υπάρχει σε ξεχωριστή ακολουθία... Στα κοντάκια (Ωρολόγιον το Μέγα, Μηναία) υπάρχει αναφορά σε αυτές τις λέξεις, αλλά όχι στα απολυτίκια. Σίγουρα πάντως κάτι θα έχετε υπόψη σας για να το λέτε.
Ωστόσο, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, επαναλαμβάνω αυτό που έγραψα και πριν:
Πουθενά στο Ωρολόγιο, σε απολυτίκιο δεν γίνεται αναφορά στις λέξεις λείψανο, μετάθεση, επάνοδο.

Επομένως, χωρίς να αμφισβητώ την παλαιότητα του εν λόγω απολυτικίου του αγίου Διονυσίου, από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνεται στο Μηναίο Αυγούστου και το Ωρολόγιον το Μέγα, θεωρώ ότι η ψαλμωδία ιδιαίτερων απολυτικίων στις μνήμες ανακομιδής λειψάνων αγίων ξεφεύγει από τη νοοτροπία των εν χρήσει κλασσικών Ωρολογίων και Μηναίων. Τώρα υπάρχει και η άλλη σχολή που θέλουν ιδιαίτερα απολυτίκια... Δεν νομίζω ότι είναι άσχημα και τα έχω ψάλλει μερικές φορές αλλά... προτιμώ τα άλλα (τα κλασσικά).
Κατ᾿ ἀρχήν ἔγραψα «δέν ἔχεις καί ἄδικο...». Κι ἐγώ στήν ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (τοῦ ναοῦ μας) πού ἐπιμελήθηκα, δέν πρόσθεσα ἄλλο ἀπολυτίκιο, ἀλλά παρέμεινε τό «κοινό» καί γνωστό, πού εἶναι καί τό μόνο πού χρησιμοποιοῦμε.
Ἀλλά ἐδῶ τό ἐπιχείρημα τῶν κλασσικῶν ἐκδόσεων δέν «κολλάει», ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως ἔχουμε μιά ξεχωριστή ἀκολουθία (μία ἀπό τίς πολλές... –ἐν πολλοῖς ἀδόκιμες–), πού δέν ὑπάρχει πουθενά, καί ἀφοῦ τήν «ἐγκρίνουμε» καί τήν χρησιμοποιοῦμε, δέν βλέπω τόν λόγο νά δείξουμε τήν προτίμηση μας στά κλασσικά καί τήν ἀπαξίωσή μας μόνον στό ἀπολυτίκιο (θά μποροῦσε ὡς δεύτερο). Αὐτό τό ἑρμηνεύω ἐγώ ἤ ὡς ὑποκρισία ἤ ὡς ἀπολυτότητα σέ κάτι, πού οὕτως ἤ ἄλλως καταστρατηγεῖται. Δέν χρησιμοποιῶ καθόλου αὐτή τήν ἀκολουθία, οὔτε ἐπιτελῶ τέτοια μνήμη...
Ἀναφορικά μέ τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγ. Διονυσίου, ὑπάρχει στό Ὡρολόγιον τῆς Ἀ.Δ. καί στά τελευταῖα Μηναῖα αὐτῆς. Ἀλλά ὄντως πρόκειται γιά προσθῆκες, πού δέν συμφωνῶ. Καί γιά τήν «άλλη σχολή» ἔχουμε κάνει λόγο πολλάκις στό Ψαλτολόγιον καί ἔχουμε ἐλέγξει αὐτή τή νοοτροπία καί νεοφανή πρακτική.
Τέλος εἶναι σεβαστή ἡ ἄποψή σου, σέ μιά προσωπική ἐργασία σου.

Μανουήλ δομέστικος;75422 said:
Το γνωρίζω πολύ καλά... Αλλά η ακολουθία του ανωνύμου (20 Μαΐου) μου άρεσε περισσότερο. Επίσης, στην ακολουθία του Αγίου Νικοδήμου έλειπαν τα Θεοτοκία ακόμα και από τα καθίσματα (ψάλλονται τα της εορτής). Τέλος, στο ιστολόγιο του κ. Βουτσινά αμφισβητείται ως νοθευμένη:
..............
Αὐτά εἶχαν ἐπισημανθεῖ στό ὑπάρχον θέμα ἀπό τόν «Μακρυγιάννης», μετά τήν ὑπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας ἀπό μένα, ἀλλά μετά τά ἔσβησε.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀνωνύμου εἶναι ἡ τελευταία τοῦ τελευταίου μηνύματος τοῦ ὑπάρχοντος θέματος, ὁπότε μιά συγχώνευση δύο θεμάτων ἀπαιτεῖται, ἀλλά αὐτό εἶναι θέμα συντονιστικό.

Θά ἦταν ἐνδιαφέρον νά δοῦμε τήν ἔκδοση ἀπό τό «Ἱερόν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου "Μπαρμπεράδων" Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους», πού μνημονεύθηκε ὡς «Ὅτι καλύτερο καί πληρέστερο κυκλοφορεῖ!», ἀναφορικά μέ τίς ἐπιλογές.

Καί κάτι ἄλλο: –Ἀλήθεια· ἐκτός ἀπό κάποια πού εὔκολα βρίσκει κανείς γιά ἀντιγραφή (ἀναγνώσματα, κοινά τροπάρια) τά ὑπόλοιπα τά πληκτρολόγησες μόνος σου; Μπράβο σου!!!


 
#24
Ἀλλά ἐδῶ τό ἐπιχείρημα τῶν κλασσικῶν ἐκδόσεων δέν «κολλάει», ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως ἔχουμε μιά ξεχωριστή ἀκολουθία (μία ἀπό τίς πολλές... –ἐν πολλοῖς ἀδόκιμες–), πού δέν ὑπάρχει πουθενά, καί ἀφοῦ τήν «ἐγκρίνουμε» καί τήν χρησιμοποιοῦμε, δέν βλέπω τόν λόγο νά δείξουμε τήν προτίμηση μας στά κλασσικά καί τήν ἀπαξίωσή μας μόνον στό ἀπολυτίκιο (θά μποροῦσε ὡς δεύτερο). Αὐτό τό ἑρμηνεύω ἐγώ ἤ ὡς ὑποκρισία ἤ ὡς ἀπολυτότητα σέ κάτι, πού οὕτως ἤ ἄλλως καταστρατηγεῖται. Δέν χρησιμοποιῶ καθόλου αὐτή τήν ἀκολουθία, οὔτε ἐπιτελῶ τέτοια μνήμη...
Πιστεύω ότι καλώς πράξατε και δεν επιτελέσατε τη μνήμη της μετακομιδής του λειψάνου του αγίου Νικολάου. Και εξηγούμαι για όσους άλλους τυχόν δεν το γνωρίζουν:
Οι φυλλάδες είναι χρήσιμες μόνο για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δηλαδή ένας ναός άμα είναι αφιερωμένος στον άγιο Νικόλαο, μπορούν οι κληρικοί να ψάλλουν την ακολουθία της μετακομιδής του λειψάνου του αγίου μόνη της, σε κάποιο δε απόδειπνο επόμενης ημέρας υποχρεούνται να ψάλλουν την ακολουθία του αγίου Θαλλελαίου, που είναι παραδεδομένη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Άλλο παράδειγμα: Αν ο ναός έχει λείψανα του αγίου ή ο άγιος είναι πολιούχος (χωρίς να είναι αφιερωμένος ο ναός στον άγιο Νικόλαο), κατά τη γνώμη μου μπορούν να ψάλλουν οι κληρικοί αμφότερες τις ακολουθίες, κατά μίμηση της 3ης Νοεμβρίου.
Οι λοιποί που δεν έχουν κάποιο λόγο να πανηγυρίσουν τον άγιο, υποχρεούνται να ψάλλουν τη συνήθη ακολουθία του Μηναίου.

Βλέπετε πανοσιολογιώτατε, για αυτό τόση επιμονή στο απολυτίκιο του αγίου: Προσπαθώ να μην φαίνεται ξένο σε μία τέτοια προσπάθεια συνδυασμού των ακολουθιών, αλλά μάλλον έχετε δίκιο και δεν είναι το μόνο που θα έπρεπε να με απασχολεί... (πολλά δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε στη συγκεκριμένη ακολουθία).

Θά ἦταν ἐνδιαφέρον νά δοῦμε τήν ἔκδοση ἀπό τό «Ἱερόν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου "Μπαρμπεράδων" Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους», πού μνημονεύθηκε ὡς «Ὅτι καλύτερο καί πληρέστερο κυκλοφορεῖ!», ἀναφορικά μέ τίς ἐπιλογές.
Κάποιο από τα αγαπητά μέλη του ψαλτολογίου που έχει στην κατοχή του το έργο, θα ήταν πολύ ευχάριστο αν έκανε τον κόπο και σάρωνε το βιβλίο για μας και το ανέβαζε στο Ψαλτολόγιον.

Καί κάτι ἄλλο: –Ἀλήθεια· ἐκτός ἀπό κάποια πού εὔκολα βρίσκει κανείς γιά ἀντιγραφή (ἀναγνώσματα, κοινά τροπάρια) τά ὑπόλοιπα τά πληκτρολόγησες μόνος σου; Μπράβο σου!!!
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά.
Υ.Γ: Άσχετο! Έχω αρχίσει και διόρθωση των Μηναίων από το www.analogion.net/glt αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου πάρει. Άρχισα με το μηναίο Σεπτεμβρίου, θέλω να προσθέσω και αστερίσκους στις ατελείς και τις εντελείς μουσικές καταλήξεις των τροπαρίων (πάντα σύμφωνα με τις κλασσικές μουσικές γραμμές) αλλά θα μου πάρει πολύ........ πολύ καιρό!
 
Last edited:

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
#25
Αγαπητέ π. Μάξιμε.

Προμηθεύτικα τελικά απο το «Ἱερόν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου "Μπαρμπεράδων" Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους», την φυλλάδα με τις Ακολουθιες είναι μια πάρα πολύ κάλη έκδοση περιέχει την ακολουθια για τις 6/12, της ανακομιδής, χαιρετισμόυς, παράκληση, το ιστορικό της ανακομιδής και μουσικό παραρτημα και είναι (και για μένα) «Ὅτι καλύτερο καί πληρέστερο κυκλοφορεῖ!» αυτή την στιγμή.

Θα προτεινα στους αδελφούς που συμμετέχουν στο Ψαλτολόγιο, να την προμηθευτούν για να ενισχύσουν τους πατέρες του Κελλίου και φυσικά την βιβλιοθήκη τους με αυτή την πολύ όμορφη έκδοση. (τιμή 20 ευρώ και τηλέφωνο 23770 23292):)
 
Last edited:
#26
Το κείμενο διορθώθηκε βάσει του χειρογράφου MS14 της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στο χειρόγραφό είχε επιπλέον:
1) 3 προσόμοια Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν... Μαλαξού ιερέως, την χρήση των οποίων η Μεγάλη Εκκλησία απαγόρευσε.
2) Επιπλέον 3 στιχηρά λιτής από τη μνήμη κοίμησης του αγίου (ένα σε πλ. β΄, και δύο σε πλ. δ΄)
3) Ιδιαίτερο απολυτίκιο του αγίου, το οποίο δεν έγραψα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
4) Μετά από κάθε κάθισμα της ανακομιδής είχε και κάθισμα της κοίμησης του αγίου
5) Τον κατ΄ αλφάβητο κανόνα του αγίου από τις 6 Δεκεμβρίου
6) Το εξαποστειλάριο του αγίου από τις 6 Δεκεμβρίου
7) Στο Καὶ νῦν... των αίνων το θεοτοκίο από τις 6 Δεκεμβρίου

Το συναξάριο είναι από μηναίο εκδόσεων ΦΩΣ (νομίζω 1967), όπου τη μνημόνευση της ανακομιδής την έβαλα πρώτη. Οι στίχοι της ανακομιδής είναι από το χειρόγραφο. Συμπληρώθηκε επίσης η ακροστιχίδα του κανόνα από το χειρόγραφο.

Και για να προλάβω κάποιους που ίσως ρωτήσουν, γιατί τοποθετήθηκαν ως δοξαστικά των εσπερίων και των αίνων τα της κυρίας ημέρας, σας παραθέτω τα εξής παραδείγματα από τα εν χρήσει μηναία:

Αγίου Γεωργίου:
1) Κοινό Δόξα εσπερίων.
2) Δόξα των αίνων της 3ης Νοεμβρίου = Δόξα των αποστίχων του εσπερινού της 23ης Απριλίου.

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
Δόξα αποστίχων του εσπερινού 27ης Ιανουαρίου = Δόξα εσπερίων 13ης Νοεμβρίου.

Αγίου Ιγνατίου:
1) Κοινό Δόξα εσπερίων.
2) Κοινό Δόξα αποστίχων εσπερινού.
3) Κοινό Δόξα αποστίχων των αίνων.

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου:
1) Κοινό Δόξα εσπερίων.
2) Κοινό Δόξα αποστίχων εσπερινού.
3) Κοινό Δόξα αίνων.

Αγίου Στεφάνου:
1) Δόξα εσπερίων 2ας Αυγούστου = Δόξα αποστίχων εσπερινού 27ης Δεκεμβρίου.
2) Δόξα αποστίχων 2ας Αυγούστου = Δόξα αποστίχων αίνων 27ης Δεκεμβρίου.
3) Δόξα αίνων 2ας Αυγούστου = στιχηρό αίνων 27ης Δεκεμβρίου.
4) Δόξα αποστίχων των αίνων 2ας Αυγούστου = Δόξα αίνων 27ης Δεκεμβρίου.

Έχει κι άλλα, νομίζω όμως ότι αυτά αρκούν για να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μία κοινή χρήση τροπαρίων και δοξαστικών στα εν χρήσει μηναία, κατά τη μνήμη κοίμησης ενός αγίου και τη μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του (ή τέλος πάντων τη <<δεύτερη>> γιορτή του).

Επίσης, αναγνώσματα του εσπερινού τοποθετήθηκαν όπως έχει και το χειρόγραφο, τα της 6ης Δεκεμβρίου.
Τέλος, τα στιχηρά της λιτής είναι με τη συνήθη διαμόρφωση: ήχοι κατά σειρά α΄, β΄, γ΄, δ΄.

Νομίζω ότι τώρα είναι πολύ καλύτερα από πριν!
 
Last edited:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#27
Η εν χρήσει σλαβονική ακολουθία αυτής της εορτής χρησιμοποιεί ικανά στοιχεία από την Ακολουθία της 6ης Δεκ (όλα τα δοξαστικά, λιτή κλπ). Ωστόσο το απολυτίκιο που αναφέρει το Μπάρι κάνει πολλούς ψάλτες να γελάνε! :D

Ενδεικτικό της σπουδαιότητος αυτής της εορτής στη Σερβία είναι ότι το "σύγχρονο" (αρχές 20ου αι) Σερβικό τυπικό ενώ δεν αναφέρει τίποτα για τις περιπτώσεις του Ευαγγελιστού Ιωάννου (8 Μαι) αναφέρεται λεπτομερώς στην εορτή του Αγ. Νικολάου την 9η Μαι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#28
Μετέτρεψα τό ἀρχεῖο doc τοῦ Μανουήλ σέ παλαιότερη ἔκδοση word καθώς καί σέ γραμματοσειρά ἀναγνώσιμη ἀπ᾿ ὅλους.
 

Attachments

Last edited:
#29
π. Μάξιμος;75753 said:
... σέ γραμματοσειρά ἀναγνώσιμη ἀπ᾿ ὅλους.
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποίησα είναι DejaVu Serif. Πριν από πολύ καιρό, έψαχνα Unicode γραμματοσειρά, που να μπορεί ο καθένας να την χρησιμοποιήσει (ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστημα), να είναι πλήρης από άποψη χαρακτήρων, να έχει ωραία εμφάνιση στην εκτύπωση και κυρίως να είναι ευανάγνωστη. Και κατέληξα σε αυτήν.

Την συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους, καθώς είναι δωρεάν. Όλο το πακέτο μπορείτε να το μεταφορτώσετε από εδώ
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#30
Υ.Γ: Άσχετο! Έχω αρχίσει και διόρθωση των Μηναίων από το www.analogion.net/glt αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου πάρει. Άρχισα με το μηναίο Σεπτεμβρίου, θέλω να προσθέσω και αστερίσκους στις ατελείς και τις εντελείς μουσικές καταλήξεις των τροπαρίων (πάντα σύμφωνα με τις κλασσικές μουσικές γραμμές) αλλά θα μου πάρει πολύ........ πολύ καιρό!
Δέν ξέρω τί συνεννόηση ἔχετε κάνει μέ τόν π. Leo. Νομίζω ὅτι ὁ κ. Κονταξῆς τά ἔχει διορθώσει. Ἴσως χρειάζονται μιά φορά ἀκόμη.
Ἀλλά γιά τούς ἀστερίσκους διαφωνῶ. Τά κείμενα αὐτά τά χρησιμοποιοῦν πάρα πολλοί γιά πολλούς λόγους. Ἄντε νά βγάζεις τούς ἀστερίσκους...
Θά ἐπικοινωνήσω μέ τόν π. Leo. Δέν πρέπει νά γίνει κάτι τέτοιο.


 
#31
Δέν ξέρω τί συνεννόηση ἔχετε κάνει μέ τόν π. Leo. Νομίζω ὅτι ὁ κ. Κονταξῆς τά ἔχει διορθώσει. Ἴσως χρειάζονται μιά φορά ἀκόμη.
Ἀλλά γιά τούς ἀστερίσκους διαφωνῶ. Τά κείμενα αὐτά τά χρησιμοποιοῦν πάρα πολλοί γιά πολλούς λόγους. Ἄντε νά βγάζεις τούς ἀστερίσκους...
Θά ἐπικοινωνήσω μέ τόν π. Leo. Δέν πρέπει νά γίνει κάτι τέτοιο.


Είναι προσωπική εργασία, και θα γίνει ούτως ή άλλως, για την ενορία μου. Δεν σκοπεύω να τα ανεβάσω (εκτός αν μου ζητηθεί). Δεν έχω επικοινωνήσει με τον π. Leo, και δεν το σκοπεύω. Οι αστερίσκοι, δεν είναι κάτι το καινούριο, υπάρχουν και στα μηναία Ρώμης... και βγαίνουν πολύ εύκολα (αναζήτηση για κενό αστερίσκο και αντικατάσταση όλων με κενό).
 

diacon

Νέο μέλος
#32

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#33
Και έτερος Κανών του Αγίου Προς το «Αναστάσεως ημέρα» από το χφ. MS23 τηε Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. Η μνήμη και εδώ αναφέρεται Κ΄ Μαΐου.
 

Attachments

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#34
Στο χφ. MS26 υπάρχει η ακολουθία που ανέβηκε στο μήνυμα #9 μόνον που την θέση του β΄ κανόνος προς το «Χριστός γεννάται» έχει πάρει ο Κανών προς το «Αναστάσεως ημέρα» του χειρογράφου MS23. Η λοιπή ακολουθία είναι η ίδια.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#35
Περιπλανώμενος στον ιστό έπεσα πάνω σε μία ακόμη ακολουθία ποίημα Ιωσήφ Μοναχού. Εποιήθη εν Νέα Σκήτη 20 Απριλίου 1970. Παραπέμπω τους συνδέσμους (είναι χωρισμένη σε 4 μέρη) και την επισυνάπτω και ολόκληρη.

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο

Μέρος 4ο
 

Attachments

Last edited by a moderator:
#36
Ξέρεις, ἡ μνήμη αὐτή κυμαίνεται κατά τόπους, ἀπό 9 (Ἅγιον Ὄρος), 10 (συνηθισμένο) μέχρι 20, πού γράφει τό Μηναῖο.

Ἀναφορικά μέ τό μήνυμα πού ἀφαίρεσες/ἐπεξεργάστηκες, αὐτή πού ἔχουμε στό ναό, ἀπ᾿ ὅ,τι θυμᾶμαι, εἶναι ἄλλη.
Ἀλλά αὐτές οἱ ἁγιορείτικες θά εἶναι τό καλύτερο.

Σημ.: Πάτερ Ἐφραίμ· δέν ἔγραψα ὀρθά γιά τό Μπουραζέρη; Λάθος κάνω;


Οἱ ἡμερομηνίες ἀλλάζουν (καί 11), σύμφωνα —μέ τήν παράδοση— ἀπό τά μέρη πού πέρναγε τό λείψανο γιά νά πάει στήν Ἰταλία. Αὐτό γίνεται σέ Πελοπόννησο (ἀπό ἐκεῖ πέρασε), Ἑπτάνησα, Λευκάδα, νομίζω. Οἱ Πελοποννήσιοι ξέρουν γιά μεγάλα πανηγύρια. Γιά Ἅγιον Ὄρος, πῶς καί τί, δέν ξέρω.
Ἀλλά ξέρεις μέ τό π. ἡ. τό 9 εἶναι κοντά στό 20.
Ἐπίσης δέν ξέρω τί γράφουν ὅλα τά Μηναῖα. Θέλει ψάξιμο.
Ἴσως ἄλλοι γνωρίζουν περισσότερα.


Και αυτή η ακολουθία από τα χειρόγραφα της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας από την σελίδα http://www.athosmemory.com/ που αναφέρει μνήμη 20 Μαΐου.
Εὐχαριστοῦμε.
Μακάρι κάποιος νά τό μετατρέψει σέ pdf.
Λίγο μπόρεσα νά διαβάσω καί ἀναφέρει τήν 9ην Μαΐου, ἀλλά διευκρινίζει ὅτι «γιά νά μή φανοῦμε νεωτεριστές» τήν τελοῦμε τήν 20ή.
Κατάλαβα ὅτι ἡ ἑορτή εἶναι σλαβικῆς/ρωσικῆς προελεύσεως, ὅπου ὄντως ἔχουμε ἰδιαίτερη τιμή στόν ἅγιο Νικόλαο (ὅπως ἔχει γραφεῖ σέ ἄλλο θέμα) καί ὅτι πρόκειται γιά τήν διαφορά τῶν ἡμερῶν τοῦ παλαιοῦ καί νέου ἡμερολογίου, πού τόν 18ο αἰ. ἦταν 11 ἡμέρες (στήν Ἑλλάδα δέν εἶχε γίνει ἡ ἀλλαγή, ἀλλά σέ σχέση μέ τή Δύση, πού εἶχε γίνει, καί δυτικές ἐπιρροές).
Στήν Ἑλλάδα ἔχει ἐπικρατήσει στίς ἡμερομηνίες πού ἀναφέραμε (9, 10, 11), ἀλλά καί γνωρίζω ναό στήν Ἀθήνα ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, πού τιμοῦν αὐτή τήν ἑορτή μέ ἀγρυπνία σέ Παρασκευή βράδυ, πού θά συμπέσει μεταξύ αὐτῶν τῶν ἡμερομηνιῶν (9-20).


Οι στίχοι του συναξαρίου, που υπάρχουν στο χφ. (Νικόλαος ἐνάτῃ εἰσήλυθεν ἄστυ Πάροιο), το τέταρτο στιχηρό των αίνων που μνημονεύει τον άγιο προφήτη Ησαΐα (Τοῦ Ἡσαΐου πληροῦται σήμερον λόγιον), αλλά και το σχετικό κείμενο του χφ. που αναφέρατε, μάλλον συνηγορούν υπέρ της 9ης Μαΐου. Η αλλαγή πρέπει να έγινε μεταγενέστερα για τους λόγους που αναφέρατε.
 
#37
Αντιγράφω από εδώ.

Πρός τιμήν τῆς Ἀνακομιδῆς ἤ Μετακομιδῆς ἤ Προόδου τῶν Λειψάνων τοῦ ἁγ. Νικολάου ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς Ἀκολουθίες:
1. «Διδασκάλου τινός», ψαλλομένη τήν 20η Μαϊου. Κατά τόν ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, «ὁ βουλόμενος ἑορτάζειν τόν Ἅγιον, ζητησάτω ταύτην ἥτις εὑρίσκεται ἔν τινι κελλίῳ τοῦ ἁγ. Νικολάου, ἐπικαλουμένῳ τῶν Μπαρμπεράδων, πλησίον τῶν Καρυῶν».
Ὁ Μητροπ. Ἠλείας Γερμανός παρατηρεῖ, ὅτι ἡ Ἀκολουθία αὐτή «εἶναι χειρόγραφος ἐξ 67 σελίδων καί κατά βάσιν εἶναι ἡ αὐτή Ἀκολουθία τῆς 9ης Μαϊου τοῦ Λειμωναρίου καί ὑπό Πρωτοπρεσβυτέρου Μάρκου Ἀρμακόλα ἀνατυπωθεῖσα, δαπάνῃ τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Λουκᾶ Ὀρχομενοῦ Βοιωτίας (1955)» (Μητροπ. Ἠλείας Γερμανοῦ, «Ἡ εἰς τήν Μητρόπολιν…», σελ. 215).
Τό ἀναφερόμενο Λειμωνάριο εἶναι ἐκεῖνο τοῦ ἁγ. Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε στή Σῦρο τό 1855. Ἀκόμη εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ τρίτος στῖχος τοῦ μετά τό Συναξάριο τριστίχου λέγει, «Νικόλαος ἑνάτη εἰσήλθεν ἄστυ Πάροιο», ἐνῶ κατά τόν ἅγ. Νικόδημο ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται τήν 20η Μαϊου!
2. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἐκδόθηκε στήν Κεφαλληνία τό 1851. Ἄγνωστο πῶς ὁ Μέγας Συναξαριστής τήν ταυτίζει μέ ἐκείνη τοῦ Κελλίου τῶν Μπαρμπεράδων.
3. Ἱερέως Ἰωάννου Ἰωαννούλη, ψαλλομένη τήν 10η Μαϊου. Ἐκδόθηκε στή Βεμετία τό 1797 καί ἐπανεκδόθηκε ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Ζακύνθου τό 1980. Ὁ Μητροπ. Ἠλείας Γερμανός σημειώνει, ὅτι «ἡ Ἀκολουθία αὕτη ψάλλεται ἀπαραλάκτως εἰς τήν Ἱ. Μονήν ἁγ. Νικολάου Φραγκοπηδήματος, ἐκ καλλιγράφου χειρογράφου, ἀντιγραφεῖσα ἐν Ἱ. Μ. Σκαφιδιᾶς, παρά τοῦ ἐκ Ζατούνης Ἀρκαδίας Ἱερομονάχου Γρηγορίου Πετροπούλου, τήν 3η Ἰουλίου 1833» (Μητροπ. Ἠλείας Γερμανοῦ, «Ἡ εἰς τήν Μητρόπολιν…», σελ. 215).
4. Ἀνωνύμου. Σώζεται χειρόγραφη στόν Κώδικα τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων Ἁγίου Ὄρους.
5. «Στεφάνου τινός». Σώζεται στόν Κώδικα Β 6 IV τῆς Μονῆς Κρυπτοφέρης Ρώμης.
6. Βίκτωρος Κλαπατζαρᾶ, Ἱεροκήρυκος. Ἐκδόθηκε στή Βενετία τό 1719.
7. Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίνου, τοῦ Πελοποννησίου. Ἐκδόθηκε στήν Τρίπολη τό 1851. Ἀποτελεῖ διόρθωση καί συμπλήρωση παλαιότερης τῆς Μονῆς ἁγ. Νικολάου Καλτεζῶν Ἀρκαδίας.
8. Ἀριστείδη Σωτ. Καρβέλα. Ἐκδόθηκε ἀπό τό Ησυχαστήριο ἁγ. Φανουρίου Κανδηλίου Μεγάρων, τό 1988.
 
Last edited:

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#38
Στον παλαιό ενοριακό Ιερό Ναό του Πυθαγορείου Σάμου που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, στις 20 Μαΐου χρησιμοποιούμε την Ακολουθία που επισυνάπτω.
Λεπτομέρειες για αυτή δεν γνωρίζω.
Επειδή όμως είναι καθαρογραμμένη και καλαίσθητη μπορεί σε κάποιον να είναι χρήσιμη.

Υ.Γ. Το Εκκλησάκι που φαίνεται στην τελευταία σελίδα είναι το Ιερό Μετόχι Αγίου Νικολάου περιοχής Κουρούντερε που εορτάζει στις 20 Μαΐου και βρίσκεται σε μια πανέμορφη περιοχή δίπλα στη θάλασσα.http://www.panoramio.com/photo_expl...user=2747280&tag=0 Ο τόπος μου το κουρουντερέ και http://www.panoramio.com/photo_expl...user=2747280&tag=0 Ο τόπος μου το κουρουντερέ
 

Attachments

#39
Στον παλαιό ενοριακό Ιερό Ναό του Πυθαγορείου Σάμου που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, στις 20 Μαΐου χρησιμοποιούμε την Ακολουθία που επισυνάπτω.
Λεπτομέρειες για αυτή δεν γνωρίζω.
Ως πηγή πρέπει να έχει αυτό το χειρόγραφο.
Είναι σχεδόν ίδια με αυτήν που έχει ανεβεί εδώ (περιλαμβάνει επιπλέον ένα απολυτίκιο ειδικό της ανακομιδής, έχει τρία τροπάρια της λιτής και το δοξαστικό, οι κανόνες περιέχουν κάποιες διορθώσεις με αποτέλεσμα να βγαίνει η ακροστοιχίδα, από το τρίστιχο του αγίου στο συναξάριο αφαιρέθηκε ο τρίτος στίχος που κάνει αναφορά στην ενάτη του μηνός, διπλό εξαποστειλάριο, ένα μεγαλυνάριο του αγίου).
Πρόκειται επομένως για την 1η ακολουθία αναδιαμορφωμένη ελαφρώς (βλ. εδώ).
1. «Διδασκάλου τινός», ψαλλομένη τήν 20η Μαϊου. Κατά τόν ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, «ὁ βουλόμενος ἑορτάζειν τόν Ἅγιον, ζητησάτω ταύτην ἥτις εὑρίσκεται ἔν τινι κελλίῳ τοῦ ἁγ. Νικολάου, ἐπικαλουμένῳ τῶν Μπαρμπεράδων, πλησίον τῶν Καρυῶν».
Ὁ Μητροπ. Ἠλείας Γερμανός παρατηρεῖ, ὅτι ἡ Ἀκολουθία αὐτή «εἶναι χειρόγραφος ἐξ 67 σελίδων καί κατά βάσιν εἶναι ἡ αὐτή Ἀκολουθία τῆς 9ης Μαϊου τοῦ Λειμωναρίου καί ὑπό Πρωτοπρεσβυτέρου Μάρκου Ἀρμακόλα ἀνατυπωθεῖσα, δαπάνῃ τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Λουκᾶ Ὀρχομενοῦ Βοιωτίας (1955)» (Μητροπ. Ἠλείας Γερμανοῦ, «Ἡ εἰς τήν Μητρόπολιν…», σελ. 215).
Τό ἀναφερόμενο Λειμωνάριο εἶναι ἐκεῖνο τοῦ ἁγ. Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε στή Σῦρο τό 1855. Ἀκόμη εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ τρίτος στῖχος τοῦ μετά τό Συναξάριο τριστίχου λέγει, «Νικόλαος ἑνάτη εἰσήλθεν ἄστυ Πάροιο», ἐνῶ κατά τόν ἅγ. Νικόδημο ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται τήν 20η Μαϊου!
 
Last edited:
#40
Χρειάζομαι την φιλολογική συνδρομή όσων μελών γνωρίζουν το αντικείμενο (Γιώργο Μ; pransot; π. Μάξιμε; άλλος;), για περαιτέρω διόρθωση της ακολουθίας που ανέβασα εδώ βασιζόμενος σε αυτό το χειρόγραφο, λαμβάνοντας πλέον υπόψη και την ακολουθία που ανέβηκε στο προτελευταίο μήνυμα (βλ. εδώ)... ούτως ώστε να διορθώσω τα συνημμένα για χρήση επί αναλογίου σε όσους ναούς πανηγυρίζουν (δεν έκανα αναφορά σε κάποια προφανή λάθη).

 • Στο α΄ στιχηρό εσπέριο:
  ὀσφρανθεῖσα ή εὐρανθεῖσα [ή εὐφρανθεῖσα];
 • Στο β΄ στιχηρό εσπέριο:
  (τὸ) σῶμά σου τὸ ἅγιον [ταιριάζει μετρικά η χρήση του άρθρου που βρίσκεται στην παρένθεση, αν όχι υπάρχει σόλοικο χωρίς αυτό;]
  ἀπετέλεσας ή ἐπετέλεσας;
  εὐλαβείας ή αὐλαβίας [sic?];
 • Στο α΄ στιχηρό της λιτής:
  ἡδυῖα ή ἡδεῖα;
 • Στο β΄ στιχηρό της λιτής:
  ἐκ γῆς λαγόνων ἀναδοθέντος ή ἐκ γῆς λαγόνων ἀναδειχθέντος (εἰς τὴν πόλιν Πάρον μετακομισθέντος) [η φράση που βρίσκεται στην παρένθεση ταιριάζει νοηματικά και συντακτικά μέσα στο στιχηρό; δεν την βρήκα στο χειρόγραφο]
 • Στο α΄ στιχηρό των αποστίχων:
  φανώτατος ή φαρότατος [sic?];
  ἐπικλώμενος ή ἐφαπτώμενος [sic?];
 • Στο β΄ στιχηρό των αποστίχων:
  στίλβων ή στιλβῶν;
  σήμαντρα ή σύμπαντα;
  προχέεις ή προσχέεις;
 • Στο δόξα των αποστίχων:
  ἐνοικοῦσα ή ἐνοικήσασα;
  ἀποδεικνύουσα ή ὑποδεικνύουσα;
 • Στο κάθισμα μετά τον πολυέλεο:
  μυροβλυτοῦσαν ή μυροβλύτουσαν;
 • Στο πεντηκοστάριο:
  πανένδοξος ή παράδοξος; [ήταν παράδοξη η μετάθεση των λειψάνων;]
 • Στο α΄ τροπάριο της α΄ ωδής των κανόνων:
  ἀπόσμηξον ή ἀπόσμιξον;
 • Στο β΄ τροπάριο της α΄ ωδής των κανόνων:
  λῆξιν ή λῆψιν;
 • Στο γ΄ τροπάριο της α΄ ωδής των κανόνων:
  νενίκηκας ή ἐνίκησας; [ποιος χρόνος είναι ο σωστός;]
 • Στο γ΄ τροπάριο της γ΄ ωδής των κανόνων:
  ἐδόξασεν ή ἐδόξασας;
 • Στο θεοτοκίο της γ΄ ωδής των κανόνων:
  ὑπέρτερον ή ἕτερον;
 • Στο μεσώδιο κάθισμα:
  ἀμβροσίας τὰ νάματα ή ἀμβροσία τοῦ νέκταρος;
  χάρισαι ή χάρισον;
 • Στο β΄ τροπάριο της ζ΄ ωδής των κανόνων:
  ἐπηρείας τε καὶ θλίψεως ή ἐπηρείας τε κακώσεως καὶ πάσης θλίψεως [ποιο ταιριάζει μετρικά, σύμφωνα πάντα με τον ειρμό;]
 • Στο γ΄ τροπάριο της η΄ ωδής των κανόνων:
  ὅλον ἱερώτατον ή ὅλον, χαριέστατον, ὅλον ἱερώτατον [ποιο ταιριάζει μετρικά, σύμφωνα με τον ειρμό;]
  ἐκπέμπον γλυκερὰν εὐωδίαν ή ἐκπέμπον εὐωδίαν [ποιο ταιριάζει μετρικά, σύμφωνα με τον ειρμό;]
 • Στο α΄ τροπάριο της θ΄ ωδής των κανόνων:
  θαυμάτων ή θαυμασίων [ποιο ταιριάζει μετρικά;]
 • Στο θεοτοκίο της θ΄ ωδής των κανόνων:
  γῆς βάθος ἄπειρον ή γῆς βάθος ἄμετρον;
 
Top