Ψαλτικά οφφίκια

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
(Το ρώτησα αρχικά στο θέμα Χειροθεσία «Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε.» αλλά το μετέφερα σε νέο θέμα εδώ).

Έχουν άραγε κάποια διαφορά τα οφφίκια Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως, Άρχων Υμνωδός της ΜτΧΕ και Άρχων Μαϊστωρ της ΜτΧΕ; Προσθέτω εδώ και τα Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου και Άρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου. Σχετικό είναι και το θέμα Άρχοντες που είχα ανοίξει παλαιότερα.

Ευχαριστώ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Γιά τό ποιά ἡ διαφορά μεταξύ «Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως» καί «Μ.τ.Χ.Ε.» δέν ἔχω καταλάβει καί δέν βρῆκα. Ἤ ἐνδεχομένως τό «Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως» νά σημαίνει προσωπική ἐπιλογή τοῦ Πατριάρχου καί τό «Μ.τ.Χ.Ε.» Συνοδική ἀπόφαση κατόπιν εἰσηγήσεως.

Βρῆκα ὅμως μιά ἐνδιαφέρουσα ἐργασία τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀριστείδη Πανώτη μέ τίτλο TA ΟΦΦΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, Συνοπτική εξιστόριση του θεσμού των αξιωμάτων της Μ. Εκκλησίας.
Μεταξύ ἄλλων γράφει:
«Ο ύπατος αυτός ιερός θεσμός της Εκκλησίας, θεωρούμενη ως η ευσεβής πηγή του Γένους, με πολλή φειδώ απένειμε πάντοτε τα οφφίκια, σε προσωπικότητες εγνωσμένης αξίας και ευλάβειας. Κατ’ αρχήν τιμούσε με αξιώματα τους κληρικούς και τους λαϊκούς, που έντιμα και για χρόνια εργάζονταν μέσα στο ιερό κέντρο του Φαναριού. Στη συνέχεια, ο κύκλος των τιμωμένων ευρυνόταν και στις επαρχίες του κλίματος. Όμως τα απονεμόμενα τότε οφφίκια, δεν ήσαν υψηλόβαθμα και τα μεγάλα. Ήσαν στη δεύτερη και τρίτη πεντάδα ή και δάνεια από το πολιτειακό αρχοντολόϊ, π.χ. δικαιοφύλαξ, νομοφύλαξ, μαΐστωρ, ακτουάριος, διερμηνεύς κ.ο.κ.» καί
«Στον χώρο της λειτουργικής μουσικής απονέμονται τα οφφίκια: του πρώτου δομέστιχου, που είναι και το αρχαιότερο, του πρωτοψάλτη, του λαμπαδαρίου, του πρωτοκανονάρχη, του πριμικηρίου, του υμνογράφου, του μουσικοδιδάσκαλου, του χοράρχη. Επίσης απονέμονται και τα άπλα τιμητικά οφφίκια εκκλησιαστικής, πολιτικής και στρατιωτικής προελεύσεως, όπως: του εξάρχου, του πρωτομαΐστορος, του κανστρινσίου, του μυρεψού, του νοταρίου, του ασικρίτη, του οστιαρίου, του διερμηνέως, του ακτουαρίου, του λαοσυνάκτη, του προστάτου των γραμμάτων ή των σχολείων, του αγιογράφου, του υπομιμνήσκοντος, του σκευοφύλακος, του ακολούθου».
«Τα απονεμόμενα σήμερα υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου αρχοντίκια αποτελούν υψίστη τιμή για κληρικούς και λαϊκούς. Κάθε οφφίκιο συνοψίζει μια διακονία αιώνων, τιμημένη από μυριάδες ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι όποιοι πρόσφεραν στην Εκκλησία τη συμπαράσταση τους, για τη σωστική πορεία της μέσα στην Ιστορία».


 
Last edited:

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
π. Μάξιμος;25250 said:
Γιά τό ποιά ἡ διαφορά μεταξύ «Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως» καί «Μ.τ.Χ.Ε.» δέν ἔχω καταλάβει καί δέν βρῆκα.

Το συμπέρασμα που προσωπικά έχω βγάλει απ' όσα είχα διαβάσει παλαιότερα, είναι πως η διαφορά τους είναι η εξής:

"Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας" (και Άρχων Λαμπαδάριος αντίστοιχα) όνομαζόταν αποκλειστικά αυτός και μόνον αυτός που κατείχε την αντίστοιχη θέση στην "Μεγάλη Εκκλησία της του Θεού Σοφίας" -στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως δηλαδή, της οποίας οι Χοράρχες εθεωρούντο πρώτοι τη τάξη, ως ψάλλοντες στον Πρώτο και Μεγαλύτερο (Πατριαρχικό και Αυτοκρατορικό) Ναό της Βασιλευούσης και της Αυτοκρατορίας.
Όταν η Αγια- Σοφιά μας "τούρκεψε" ο χαρακτηρισμός "Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία" αποσυνδέθηκε απ' Αυτήν και συνόδεψε ιστορικά όλους τους ναούς οι οποίοι χρημάτισαν Πατριαρχικοί από την Άλωση και έπειτα δηλαδή: το ναό των Αγίων Αποστόλων (1453 – 1455), το ναό της Παμμακαρίστου (1455 – 1587), το ναό της υπεραγίας Θεοτόκου Παραμυθίας (Βλάχ Σαράϊ) (1587 – 1597), το ναό του Αγίου Δημητρίου Κανάβη Ξυλόπορτας (1597 – 1599) και τέλος τον πάνσεπτο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι (1599 / 1601- έως σήμερα.)
Επομένως: Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας" (και Άρχων Λαμπαδάριος αντίστοιχα) αποκαλείται στις μέρες μας αυτός και μόνον αυτός που ψάλλει συστηματικά και με διορισμό στην αντίστοιχη Θέση του Πατριαρχικού Ναού.

"Άρχων Πρωτοψάλτης της Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως" από την άλλη μπορεί να χειροθετηθεί οποιοσδήποτε Ιεροψάλτης ο οποίος είναι μεν ισότιμος σε αξία ή/και προσφορά με τους Άρχοντες ΜτΧΕ, δεν ψάλλει όμως στον Πατριαρχικό Ναό (συστηματικά και με διορισμό τουλάχιστον) αλλά σε άλλο Ναό της "Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως" ή και του ευρυτέρου κλίματος του Θρόνου (τελευταίως δε και εκτός κλίματος του Θρόνου)
αυτά τα ολίγα...
ελπίζω να βοήθησα...
οι γνωρίζοντες περισσότερα ας συμπληρώσουν ή ας διορθώσουν..,
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε Γιάννη γιά τήν διευκρίνηση, πού δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι εἶναι ὀρθή.
Πράγματι τό «τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως» δίδεται μόνον στόν Πρωτοψάλτη καί Λαμπαδάριο καί δέν μποροῦσε νά γίνει ἀλλιῶς γιά Πρωτοψάλτες καί Λαμπαδαρίους ἐκτός τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Σέ ὅλους ὅμως τούς ἄλλους τίτλους πού δίδονται σέ ψάλτες (γιά νά περιοριστοῦμε σύμφωνα μέ τό θέμα στά ψαλτικά ὀφφίκια) ἰσχύει σαφῶς τό «τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.».

Ἐπίσης ἡ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὡς πρός τά ὀφφίκια ἐπεκτείνεται καί στούς ὑπηρετοῦντας στίς θυγατέρες/ἀδελφές Ἐκκλησίες πού προῆλθαν ἀπό ἀποκοπέντα τμήματα/περιοχές/χῶρες τῆς Πρωτοθρόνου ταύτης Ἐκκλησίας.

Αὐτά κατάλαβα καί ἀπό τήν ἐργασία τοῦ Έντιμολογιωτάτου κ. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου Καθηγητού της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τήν ὁποία βρῆκα ἐδῶ καί ἡ ὁποία βέβαια στόν συνημμένο κατάλογο ἀφ᾿ ἑνός περιλαμβάνει ἐκτός ἀπό τούς ψάλτες, πού μᾶς ἐνδιαφέρει, πάντας τούς λαϊκούς, ἀφ᾿ ἑτέρου, ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ ἴδιος, εἶναι ἐλλιπής.


 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
Το συμπέρασμα που προσωπικά έχω βγάλει απ' όσα είχα διαβάσει παλαιότερα, είναι πως η διαφορά τους είναι η εξής:

"Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας" (και Άρχων Λαμπαδάριος αντίστοιχα) όνομαζόταν αποκλειστικά αυτός και μόνον αυτός που κατείχε την αντίστοιχη θέση στην "Μεγάλη Εκκλησία της του Θεού Σοφίας" -στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως δηλαδή, της οποίας οι Χοράρχες εθεωρούντο πρώτοι τη τάξη, ως ψάλλοντες στον Πρώτο και Μεγαλύτερο (Πατριαρχικό και Αυτοκρατορικό) Ναό της Βασιλευούσης και της Αυτοκρατορίας.
Όταν η Αγια- Σοφιά μας "τούρκεψε" ο χαρακτηρισμός "Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία" αποσυνδέθηκε απ' Αυτήν και συνόδεψε ιστορικά όλους τους ναούς οι οποίοι χρημάτισαν Πατριαρχικοί από την Άλωση και έπειτα δηλαδή: το ναό των Αγίων Αποστόλων (1453 – 1455), το ναό της Παμμακαρίστου (1455 – 1587), το ναό της υπεραγίας Θεοτόκου Παραμυθίας (Βλάχ Σαράϊ) (1587 – 1597), το ναό του Αγίου Δημητρίου Κανάβη Ξυλόπορτας (1597 – 1599) και τέλος τον πάνσεπτο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι (1599 / 1601- έως σήμερα.)
Επομένως: Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας" (και Άρχων Λαμπαδάριος αντίστοιχα) αποκαλείται στις μέρες μας αυτός και μόνον αυτός αυτός που ψάλλει συστηματικά και με διορισμό στην αντίστοιχη Θέση του Πατριαρχικού Ναού.

"Άρχων Πρωτοψάλτης της Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως" από την άλλη μπορεί να χειροθετηθεί οποιοσδήποτε Ιεροψάλτης ο οποίος είναι μεν ισότιμος σε αξία ή/και προσφορά με τους Άρχοντες ΜτΧΕ, δεν ψάλλει όμως στον Πατριαρχικό Ναό (συστηματικά και με διορισμό τουλάχιστον) αλλά σε άλλο Ναό της "Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως" ή και του ευρυτέρου κλίματος του Θρόνου (τελευταίως δε και εκτός κλίματος του Θρόνου)
αυτά τα ολίγα...
ελπίζω να βοήθησα...
οι γνωρίζοντες περισσότερα ας συμπληρώσουν ή ας διορθώσουν..,

Οντως ειναι οπως τα λες .
 

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
π. Μάξιμος;25281 said:
Σέ ὅλους ὅμως τούς ἄλλους τίτλους πού δίδονται σέ ψάλτες (γιά νά περιοριστοῦμε σύμφωνα μέ τό θέμα στά ψαλτικά ὀφφίκια) ἰσχύει σαφῶς τό «τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.».

Και βέβαια... Διότι αφ' ενός μεν στους άλλους τίτλους δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, αφ' ετέρου δε με το να ανάγονται στην Μ.τ.Χ.Ε. (δηλαδή στο άμεσο περιβάλλον και προσωπικό του Πατριαρχικού Ναού) δίνεται στον τίτλο περισσότερο κύρος...άσχετα αν κάποιοι από τους φέροντες οφφίκια (ψάλτες ή μη ) δεν έχουν εκτελέσει ποτέ -ή αντε μια φορά την ημέρα της Χειροθεσίας τους- στον Πατριαρχικό Ναό τα καθήκοντα που περιγράφονται στο οφφίκιό τους...:D:D:p:p:wink::wink:
 
Last edited:
Εχετε δίκιο οπως το θέτετε ! Συμπληρώνω δε, πως τα οφφίκια εχουν διαβαθμίσεις και ομάδες. Συγκεκριμένα το οφφίκιο που θα πάρει ο κ. Νταραβάνογλου Γρηγόριος ,του Αρχοντος Μαϊστορος ,την 25-01-09 στον Αγιο Νικόλαο Πειραιά που διακονεί ανήκει στην ανώτερη τάξη των οφφικίων και σπανίως χειροθετείται. Γνωριζω ο,τι ο κ Νταραβάνογλου εχει πολύ σπουδαίο βιογραφικό μεχρι σήμερα καθως και ο,τι έχει διατελέσει ως κανονάρχης δίπλα στο Άρχοντα Λαμπαδάριο κ Ελευθέριο Γεωργιάδη ,ακολούθως ως παραδομέστιχος του Αρχοντος Πρωτοψάλτη κ.Βασιλείου Νικολαϊδη. Την ίδια εποχή παρακολουθούσε ιδιαίτερα μαθήματα δίπλα στον Αρχοντα Πρωτοψάλτη κ.Αχιλλέα Καρτζόγλου (δάσκαλο του Βασιλειου Νικολαϊδη).
Δεν γνωρίζω αν έχει δοθεί τέτοιο οφφίκιο ξανά και συγγνώμη αν αδικώ κάποιον μα ανατρέχοντας στο βιβλιο του Γ.Ι.Παπαδοπούλου : ''ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ'' την οπολογια ''Μαϊστωρ'' την βλέπουμε στον Πρωτοψάλτη της Αγίας Σοφίας(προ της αλώσεως) στον Αρχιμουσικό του παλατιού και φυσικά στο Μαίστορα Ιωαννη Κουκουζελη.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
π. Μάξιμος;25281 said:
Εὐχαριστοῦμε Γιάννη γιά τήν διευκρίνηση, πού δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι εἶναι ὀρθή.
Πράγματι τό «τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως» δίδεται μόνον στόν Πρωτοψάλτη καί Λαμπαδάριο καί δέν μποροῦσε νά γίνει ἀλλιῶς γιά Πρωτοψάλτες καί Λαμπαδαρίους ἐκτός τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Σέ ὅλους ὅμως τούς ἄλλους τίτλους πού δίδονται σέ ψάλτες (γιά νά περιοριστοῦμε σύμφωνα μέ τό θέμα στά ψαλτικά ὀφφίκια) ἰσχύει σαφῶς τό «τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.».

Μας τα μπερδέψατε λίγο. Οι Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι οι Άρχοντες του Πατριαρχικού Ναού. Οι Άρχοντες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως είναι αυτοί που έλαβαν τον τίτλο τιμής ένεκεν. Βέβαια, κατά καιρούς έχουμε δει σε βιβλία των τελευταίων να παρουσιάζονται σαν άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., αλλά τα πιττάκια που τους αναγορεύουν και παρατίθενται συνήθως στην αρχή των βιβλίων τους είναι σαφή ως προς το θέμα αυτό, πως δηλαδή τους ανακυρήσσουν Άρχοντες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
 
Last edited:

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
Μας τα μπερδέψατε λίγο. Οι Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι οι Άρχοντες του Πατριαρχικού Ναού. Οι Άρχοντες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως είναι αυτοί που έλαβαν τον τίτλο τιμής ένεκεν. Βέβαια, κατά καιρούς έχουμε δει σε βιβλία των τελευταίων να παρουσιάζονται σαν άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., αλλά τα πιττάκια που τους αναγορεύουν και παρατίθενται συνήθως στην αρχή των βιβλίων τους είναι σαφή ως προς το θέμα αυτό, πως δηλαδή τους ανακυρήσσουν Άρχοντες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ και λέει κι ο π. Μάξιμος. Απλά, εκείνο που προσέθεσε -σωστά - ο π. Μάξιμος είναι ότι οι υπόλοιποι ιεροψαλτικοί τίτλοι, (π.χ. "Άρχων Υμνωδός" ) ή μη (π.χ "Άρχων Μυρεμψός") είναι "της Μ.τ.Χ.Ε."
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μας τα μπερδέψατε λίγο. Οι Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι οι Άρχοντες του Πατριαρχικού Ναού. Οι Άρχοντες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως είναι αυτοί που έλαβαν τον τίτλο τιμής ένεκεν.
Ἄν ἀναφέρεσαι σέ μένα ἔνδεχομένως νά μήν ἔχεις ἄδικο, καθ᾿ ὅσον σέ μιά πρώτη ἀνάγνωση μπορεῖ νά μπερδευτεῖς. Φταίει ἴσως ἡ διατύπωση. Ἔγραφα, λοιπόν (ἤ ἔπρεπε νά γράψω καλλίτερα), ὅπως ἔγραψε καί ὁ συνονόματός σου, ὅτι τό «τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως» δίδεται μόνον σέ Πρωτοψάλτη καί Λαμπαδάριο (σέ Πρωτοψάλτες καί Λαμπαδαρίους ἐκτός δηλαδή) καί δέν μποροῦσε νά γίνει ἀλλιῶς γιά Πρωτοψάλτες καί Λαμπαδαρίους ἐκτός τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.

Πάντως ὡραῖο θέμα καί ἴσως θά πρέπει νά γραφοῦν καί ἄλλα, ὅσοι γνωρίζουν, σχετικά μέ ἀρχοντίκια πού ἔχουν δοθεῖ, πῶς εἶναι ὁ πραγματικός τίτλος καί ἴσως ἄλλα παρουσιάζονται, κ.ἄ.ὅ..
Νά συμπληρωθεῖ δέ καί ὁ κατάλογος, εἰ δυνατόν, σύμφωνα μέ τήν παράκληση τοῦ Διαχειριστῆ σέ παρόμοιο θέμα ἐδῶ.

Ἐπίσης, οἱ τίτλοι εἶναι τιμητικοί καί μήν ψάχνετε ἀντιστοιχία σέ διακόνημα. Εἶναι τιτουλάριοι, ὅπως οἱ τιτουλάριιοι Μητροπολῖτες ἤ ἀκόμη καί οἱ Ἀρχιμανδρῖτες, πού ποτέ δέν ὑπῆρξαν ἀρχηγοί μάνδρας, παρά μόνον οἱ Ἡγούμενοι, ἄν Ἀρχιμανδρίτης δέν σήμαινε καί Ἄρχων πολλῶν Μονῶν δηλ. ἐπιστάτης ἑνός ἀριθμοῦ Μονῶν.

Ἐκεῖνο πού θά θέλαμε νά ξέρουμε εἶναι τί βαθμό τιμῆς ἀξιολογεῖ γιά τόν κάθε τίτλο τό Πατριαρχεῖο (ἄν τό μαθαίναμε ποτέ), ἀλλά ἔγραψε κάποια σχετικά ὁ Γιῶργος Καμαριάρης, πού ἐπιτέλους εἴδαμε μήνυμά του. Καί εἰς ἄλλα Γιῶργο !!!


 
Last edited:
Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα περι οφφικίων και βεβαίως περι της επιδόσεως του οφφικίου του 'Αρχοντος Μαίστορος΄στον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζ.Μουσ. κ.Νταραβάνογλου Γρηγόριο,θέλω να προσθέσω στην συζήτηση ότι πριν περίπου 1 μήνα και κάτι,ανήμερα του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου π.ε., έλαβε παρόμοιο οφφίκιο και ο αδελφός του πρωτοψάλτης και καθ.Βυζ.Μουσ. κ.Χάρης Νταραβάνογλου στην Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας ύστερα από Πατριαρχικό Γράμμα.Λέω παρόμοιο,γιατί δεν ξέρω τον ακριβή τίτλο αυτού του οφφικίου.Αν γνωρίζει κάποιος πολύ θα ήθελα να μάθω.Επίσης εαν το {καλλυμαύχι} που δόθηκε στον Χάρη Νταραβάνογλου ,δοθεί και στον αδελφό του Γρηγόρη.Με άλλα λόγια εάν αυτο δίνεται σε όλα τα οφφίκια,είναι κοινή η ευλογία αυτή.
 

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
Επίσης εαν το {καλλυμαύχι} που δόθηκε στον Χάρη Νταραβάνογλου ,δοθεί και στον αδελφό του Γρηγόρη.Με άλλα λόγια εάν αυτο δίνεται σε όλα τα οφφίκια,είναι κοινή η ευλογία αυτή.

ναι, το καλπάκι είναι χαρακτηριστικό όλων των οφφικιάλων...
 

master_yianni

Αργός και μετά μέλους
Μετα απο 2 εβδομαδες, επιτελους επεστρεψα σπιτι!

Περι των οφφικιων, οπως ακουσα, πριν απο 10-15 χρονια, σε παλαια βιβλια του Χ.Ταλιαδωρου, ο Αρχων εκανε λαθος και εβαλε τιτλο Α.Π.Μ.Χ.Ε, αντι για Αρχων Πρωτοψαλτης της Αρχιεπισκοπης Κωνσταντινουπολεως. Νομιζω στο "Τριωδιο" και τη "Νεκρωσιμη ακολουθια". Και λογω αυτου του γεγονοτος, υπηρξε μια (δικαιολογημενη) παρεξηγηση με τον κ. Αστερη (που φυσικα τωρα εχει λυθει). Ισως καποιος να ξερει την ολη ιστορια με περισσοτερες λεπτομερειες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀναφορικά μέ τόν κ. Χαρίλαο Ταλιαδῶρο δύο CD του πού ἔχω γράφουν:


Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού της Του Θεού Σοφίας
Χαρίλαος Ταλιαδώρος
Οφφικιάλος της Μεγαλης Του Χριστού Εκκλησίας​

Ξέρετε κάτι περισσότερο;

 

master_yianni

Αργός και μετά μέλους
π. Μαξιμε, αυτα ειναι μεταγενεστερα. Θυμαμαι την πρωτη εκδοση του Τριωδιου του κ. Ταλιαδωρου, που εγραφε ΑΠΜΧΕ. Φυσικα οι νεες εκδοσεις των βιβλιων του οπως και τα CD εχουν αλλαξει τον τιτλο σε Αρχων της Αρχιεπισκοπης.
Καποιος παλαιωτερος, ισως ο κ. Βαγγελης να γνωριζει περισσοτερα. Εγω το ξερω μονο ως κουτσομπολιο!
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
Μετα απο 2 εβδομαδες, επιτελους επεστρεψα σπιτι!

Περι των οφφικιων, οπως ακουσα, πριν απο 10-15 χρονια, σε παλαια βιβλια του Χ.Ταλιαδωρου, ο Αρχων εκανε λαθος και εβαλε τιτλο Α.Π.Μ.Χ.Ε, αντι για Αρχων Πρωτοψαλτης της Αρχιεπισκοπης Κωνσταντινουπολεως. Νομιζω στο "Τριωδιο" και τη "Νεκρωσιμη ακολουθια". Και λογω αυτου του γεγονοτος, υπηρξε μια (δικαιολογημενη) παρεξηγηση με τον κ. Αστερη (που φυσικα τωρα εχει λυθει). Ισως καποιος να ξερει την ολη ιστορια με περισσοτερες λεπτομερειες.

Ο μακαρίτης κυρ Αβραάμ μου είχε μεταφέρει ότι επί πατριαρχείας Δημητρίου είχε σταλεί πατριαρχικό γράμμα σε ορισμένους πρωτοψάλτες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον τίτλο ΑΠΜΧΕ, να αποκαταστήσουν τα πράγματα, δηλώνοντας το ακριβές οφφίκιό τους και όχι αυτό που ανήκει στον εκάστοτε πρωτοψάλτη του πατριαρχικού ναού.
Ε.Γ.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
ναι, το καλπάκι είναι χαρακτηριστικό όλων των οφφικιάλων...

Εγώ όταν ήμουν παιδί στο δημοτικό και είχα δει το μακαρίτη το Χρύσανθο στην τηλεόραση με το καλπάκι νόμιζα ότι το φοράει για το κρύο... :eek: Τη διαφορά την έμαθα πολύ αργότερα.
 

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
.... πάντως για να λέμε και όλη την αλήθεια και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας.....

γιατί νομίζετε ότι μοιράζουν οφφίκια οι Φαναριώτες; και έχει μαζευτεί ουρά λες και μοιράζουν αλεύρι στη κατοχή.....

οι Φαναριώτες έχουν αντιληφθεί τη κλιματική αλλάγή που αναπόφευκτα πλησιάζει και για να δικαιολογήσουν και τον ΄προσδιορισμό ως "φαναριώτες του περιβάλλοντος" δώστου και μοιράζουν καπέλα... για να μη κρυώσουν..... τα παιδιά όχι τίποτε άλλο.......

καλά τα λέει ο ποιητής...... μας δουλέυουν οι Φαναριώτες ψιλό γαζί!!!!!
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ο άνθρωπος είχε παρερμηνεύσει τον τίτλο, και γι' αυτό τον ανέγραφε έτσι. Του ήρθε, όμως, σχετική επιστολή από το Πατριαρχείο που του υπεδείκνυε το λάθος του αυτό και έκτοτε το διόρθωσε.
 
Last edited:
Top