Ψαλτήριον Βιέννης, 1793

#1
1793 Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Γεωργίου Βεντότη

Στις σελίδες 192-216 υπάρχει και το εκλογάριον τοῦ Σοφωτάτου Νικηφόρου τοῦ Βλεμμίδους.

Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες φυσικά... (το θεωρώ περιττό να το γράφω, καθώς το ενοχλητικό υδατογράφημα δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας· ωστόσο, το γράφω έτσι για τους τύπους).
 

Attachments

Last edited:
Top