Κείμενο πολυελέου "Λόγον αγαθόν"

Κων/νος Βαγενάς

Κωνσταντίνος
#1
Συγκεκριμένα το ποιητικό κείμενο που προστίθεται στο τέλος εκάστου ψαλμικού στίχου της εκλογής, σε πεζή μορφή (εννοώ όχι από μουσικό).
Ακόμα, έχουμε στοιχεία για τον ποιητή;

Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου, σ. 168-170.

Βέβαια στό Ἐκλογάριον ἡ ἐκλογή γιά τήν Ὑπαπαντή καί ἄλλες θεομητορικές (Ψαλμ. 44) δέν ἔχει τά ἐφύμνια. Ὡς ἐκ τούτου ἀποκλείεται ὁ Νικηφόρος Βλεμμύδης.

Μήπως γνωρίζουμε τά ἐφύμνια τῶν ἀνοιξανταρίων τίνος εἶναι;

 
Last edited:

Κων/νος Βαγενάς

Κωνσταντίνος
#3

Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου, σ. 168-170.

Βέβαια στό Ἐκλογάριον ἡ ἐκλογή γιά τήν Ὑπαπαντή καί ἄλλες θεομητορικές (Ψαλμ. 44) δέν ἔχει τά ἐφύμνια. Ὡς ἐκ τούτου ἀποκλείεται ὁ Νικηφόρος Βλεμμίδης.

Μήπως γνωρίζουμε τά ἐφύμνια τῶν ἀνοιξανταρίων τίνος εἶναι;

Ευχαριστώ. Δεν το είχα πρόχειρο το Εγκόλπιο να το κοιτάξω και σκέφτηκα αν υπάρχει στο internet.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Μήπως γνωρίζουμε τά ἐφύμνια τῶν ἀνοιξανταρίων τίνος εἶναι;Πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Κουκουζέλη, καθὼς δὲν ὑπάρχουν, ἀπ' ὅσο γνωρίζω, ἀνοιξαντάρια «παλαιά», δηλαδὴ πρὸ αὐτοῦ, ἐκτὸς τά «Δόξα» καί «Καὶ νῦν», τὰ ὁποῖα ὀνομάζονται «παλαιά» (στὴ σειρὰ τῶν μεγίστων ἀνοιξανταρίων) καὶ ἔχουν ἐφύμνιο τὸ παλαιὸ ἐφύμνιο ὁλοκλήρου τοῦ προϊμιακοῦ: «Δόξα σοι ὁ Θεός».
 
Top