Ψάλτες και Δερβίσες

Κ

Κωσταντής1

Guest
Και πώς συνδέονται όλα αυτά με τον Πέτρο;
Διὰ τοῦ Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος περιγράφει τὴν ἐκκλ. μας μουσικὴ στὸ Θεωρητικόν του σὰν νὰ ἦταν οἰκουμενική, καὶ τοῦ ὁποίου ἡ μεταῥῥυθμιση μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους δύο Δασκάλους ἀνάγεται στοὺς "νεωτερισμοὺς" τοῦ Πελοποννησίου.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Την αναφορά του σε νεωτερισμούς του Πέτρου δεν την έχω προσέξει. Στείλε αν μπορείς τη σελίδα.
 
Κ

Κωσταντής1

Guest
Την αναφορά του σε νεωτερισμούς του Πέτρου δεν την έχω προσέξει. Στείλε αν μπορείς τη σελίδα.
Ὅχι. Δὲν ἔγραψα ὅτι ὁ ἴδιος κανει τὴν ἀναγωγή. Ἁλλοῦ τὴν διάβασα. Ὁ Χρύσανθος ἀναφέρει τὸν Πελοποννήσιο ἐδῷ κ.ἑ. ὅπου γράφει ἐπὶ λέξει: γράφων [ὁ Πέτρος] ἡμέρας καὶ νυκτὸς καὶ ἐξηγῶν τὰ παλαιὰ μουσικά [...] σχεδὸν ἔφθασε νὰ γράφει τοὺς μουσικοὺς χαρακτῆρες ἀπὸ συμβόλων (*) εἰς γράμματα. Λίγες σελίδες μετὰ γράφει γιὰ τὸν Πέτρο τὸν Βυζάντιο ὡς μαθητὴ τοῦ Πελοποννησίου ("Λακεδαίμονος") καὶ μόνου γνώστη τοῦ τρόπου τῆς καταγραφῆς ποὺ ἐγκαινίασε ὁ προηγούμενος. Τοῦ ὁποίου Βυζαντίου (Πολίτη;) οἱ ἐξηγήσεις τῶν παλαιῶν μαθημάτων, γράφει, δὲν ἔμειναν εἰς κενόν, ἀλλἀ ἀγοράστηκαν διὰ νὰ εἶναι εἰς χρῆσιν αὐτῆς τῆς σχολῆς. Ἑπομένως ὁ Πελοποννήσιος βρίσκεται ἢ στὴν ἀρχὴ ἢ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἀφετηρίες τῆς μεταῥῥύθμισης τῶν τριῶν διδασκάλων. Δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ἀπαρατήρητη ἴσως ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Πέτρος ἔψελνε, γράφει, καὶ μὲ τὸ ταμποῦρι ἔπαιζε (ἀφοῦ εἶχε καταγράψῃ ἐξ ἀκοῆς) τὰς νέας μελῳδίας καὶ ἀνηκούστους τῶν Ὀθωμανῶν. Ἡ σελ. XLI τοῦ προλόγου ἀναφέρει ὅτι ὁ Χρύσανθος ἦταν μαθητὴς τοῦ ὡς ἄνω Πέτρου Βυζαντίου, ποὺ ἦταν μαθητὴς τοῦ Πελοποννησίου. Τί ἄλλο θέλεις!!!!
(*) βλ. καὶ εδῷ.
 
Last edited by a moderator:
Top