[Ανακοίνωση] Νέα έκδοση του Τυπικού Αγίου Σάββα από τη Λαύρα του Αγίου Σάββα.

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
#1
Δεν γνωρίζω αν έχετε ενημέρωθει για την νέα αυτή έκδοση του Τυπικού του Αγίου Σαββα (ΤΑΣ) απο την ίδια την μονή του. Είναι οικονομικότερο απο την άλλη έκδοση που έγινε απο την μονή της Τατάρνης αλλά δεν γνωρίζω κάτι άλλο περισσότερο αν και απο οτι έχω ακούσει και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές.

http://greekorthodoxbooks.com/BFB72035.el.aspx

και η παρουσίαση του τόμου απο τον π. Θεόδωρο Ζήση στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.impantokratoros.gr/22C19D5E.el.aspx
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Πρόκειται γιά τήν ἔκδοση πού ἔγραφα ἐδῶ
... ἑτοιμάζεται μιά νέα κριτική ἔκδοση, πατριαρχικῆς καί πανεπιστημιακῆς προέλευσης.
ὅπως μᾶς εἶχε ἐνημερώσει ὁ π. Νικόδημος Σκρέττας στίς 22/2/2011 προσκεκλημένος σέ σεμινάριο λειτουργικῆς τῆς Ἱ. Ἀρχ/πῆς Ἀθηνῶν.
Τόν εἶχα ρωτήσει, βάσει ποιᾶς ἐκδόσεως θά ἐκδοθεῖ καί μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι θά ληφθοῦν ὑπόψη διάφορες ἐκδόσεις.
Ὁ π. Ζήσης ἀνακοινώνει βέβαια πώς δέν πρόκειται γιά κριτική ἔκδοση, ἀναφέρει ὅμως τήν ἀντιπαραβολή τοῦ τελικοῦ κειμένου ἐκ διαφόρων ἐκδόσεων. Ὁ π. Νικόδημος μᾶς εἶχε πεῖ ὄτι θά ὑπάρχουν ὑποσημειώσεις γιά σημεῖα πού παρατηροῦνται διαφορές. Θά δοῦμε.
Θά ἔχει ἐνδιαφέρον καί θά τό προμηθευθοῦμε. Μέ τόν π. Εὐδόκιμο (Πνευματικό τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα —Ἡγούμενος εἶναι ὁ Πατριάρχης—) ἤμασταν συμφοιτητές καί παραμένουμε φίλοι.

Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐνημέρωση.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἡ προμήθεια γίνεται ἀπό τίς ἐκδόσεις:
Το Παλίμψηστον
Τσιμισκή 128,
54 621 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 286247 , 6945 272479
FAX: 2310 276590​

Σημ.: Στάς Ἀθήνας δέν ἔχει ἔρθει. Τό παρήγγειλα μέ ἀντικαταβολή.


 
#5
Έλαβα χθες ειδοποίηση για παραλαβή από την ACS (ταχύτατη παράδοση), αλλά λόγω εφημερίας στο Νοσοκομείο το παρέλαβα σήμερα. Πραγματικά καλαίσθητη έκδοση· αξίζει η αγορά με το σκληρό εξώφυλλο. Στην εισαγωγή του επιμελητή γίνεται εκτενής αναφορά και στο ασματικό τυπικό. Επισυνάπτω κάποιες φωτογραφίες (εξώφυλλο, κάποιες απαραίτητες σελίδες από την εισαγωγή του επιμελητή, τα περιεχόμενα και μία σελίδα ως δείγμα).
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Τό παρέλαβα κι ἐγώ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Το Παλίμψηστον» (κεντρική διάθεση) ἄμεσα (σέ μία μέρα εἶχε φτάσει στό ταχυδρομεῖο).
Ἐνδιαφέρουσα καί διδακτική ἡ Εἰσαγωγή τοῦ π. Νικοδήμου στά πρίν ἀπό αὐτά πού ἀνέβασε ὁ Ἐμμανουήλ, περί τῶν καιριοτέρων σταδίων συγκροτήσεως τῶν Τυπικῶν γενικά καί εἰδικά γιά τούς ἐνοριακούς Ναούς τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων ἀλλά καί τά Κυριακά τῶν Σκήτεων ἤ τά καθολικά τῶν Μονῶν, καί γιά τούς δύο καίριους κλάδους αὐτοῦ ἤτοι τοῦ α) ᾀσματικοῦ ἤ κοσμικοῦ καί β) μοναχικοῦ ἤ μοναστηριακοῦ.
Ἐπιβεβαιώθηκα στά ὅσα (ἐκ πληροφοριῶν καί διαπιστώσεων) ἔγραψα προηγουμένως κι ἐκεῖ πού παραπέμπω, ἀπό τήν Εἰσαγωγή τοῦ π. Νικοδήμου.
Θεωρῶ ὅτι τά τοῦ ἐκ τοῦ Προλόγου τοῦ σεβαστοῦ μου πρώην συμφοιτητοῦ καί Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας π. Εὐδοκίμου περί «τῆς συμπτώσεως ὅτι τό μοναχικόν Τυπικόν τῆς Λαύρας βάλλεται τελευταίως καί ἐξωθεῖται τῆς ὀρθοδόξου Λατρείας ὑπό τῆς ἐκκοσμικεύσεως, καθ᾿ ἥν ἐποχήν καί ἡ ὀρθόδοξος δογματική αὐτοσυνειδησία βάλλεται ὑπό τῆς συγκριτικῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» δέν χρειαζόντουσαν ἤ δέν ἀντιλαμβάνομαι ποῦ ἀποσκοποῦν καί σέ ποιούς ἀπευθύνονται, ἀλλά αὐτά δέν ἐπισκιάζουν τήν οὕτως ἤ ἄλλως πολύτιμη ἔκδοση.


 
#7

Τό παρέλαβα κι ἐγώ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Το Παλίμψηστον» (κεντρική διάθεση) ἄμεσα (σέ μία μέρα εἶχε φτάσει στό ταχυδρομεῖο).
Ἐνδιαφέρουσα καί διδακτική ἡ Εἰσαγωγή τοῦ π. Νικοδήμου στά πρίν ἀπό αὐτά πού ἀνέβασε ὁ Ἐμμανουήλ, περί τῶν καιριοτέρων σταδίων συγκροτήσεως τῶν Τυπικῶν γενικά καί εἰδικά γιά τούς ἐνοριακούς Ναούς τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων ἀλλά καί τά Κυριακά τῶν Σκήτεων ἤ τά καθολικά τῶν Μονῶν, καί γιά τούς δύο καίριους κλάδους αὐτοῦ ἤτοι τοῦ α) ᾀσματικοῦ ἤ κοσμικοῦ καί β) μοναχικοῦ ἤ μοναστηριακοῦ.
Ἐπιβεβαιώθηκα στά ὅσα (ἐκ πληροφοριῶν καί διαπιστώσεων) ἔγραψα προηγουμένως κι ἐκεῖ πού παραπέμπω, ἀπό τήν Εἰσαγωγή τοῦ π. Νικοδήμου.
Θεωρῶ ὅτι τά τοῦ ἐκ τοῦ Προλόγου τοῦ σεβαστοῦ μου πρώην συμφοιτητοῦ καί Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας π. Εὐδοκίμου περί «τῆς συμπτώσεως ὅτι τό μοναχικόν Τυπικόν τῆς Λαύρας βάλλεται τελευταίως καί ἐξωθεῖται τῆς ὀρθοδόξου Λατρείας ὑπό τῆς ἐκκοσμικεύσεως, καθ᾿ ἥν ἐποχήν καί ἡ ὀρθόδοξος δογματική αὐτοσυνειδησία βάλλεται ὑπό τῆς συγκριτικῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» δέν χρειαζόντουσαν ἤ δέν ἀντιλαμβάνομαι ποῦ ἀποσκοποῦν καί σέ ποιούς ἀπευθύνονται, ἀλλά αὐτά δέν ἐπισκιάζουν τήν οὕτως ἤ ἄλλως πολύτιμη ἔκδοση.


Αξιότιμε π. Μάξιμε, κατά την άποψή σας το κατά του Οικουμενισμού σχόλιο του π. Ευδοκίμου δεν χρειαζόταν:
α. διότι είναι ψευδές (δηλαδή ότι η ορθόδοξος δογματική αυτοσυνειδησία ΔΕΝ βάλλεται υπό του Οικουμενισμού) ή
β. διότι είναι εκτός θέματος (δηλαδή θεωρείτε ότι δεν έπρεπε σε μια έκδοση τυπικού να γίνει ένα τέτοιου είδους σχόλιο);
Ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Τό β γιά τό β΄ σκέλος. Ὑπάρχει καί τό α΄ σκέλος, τῆς βολῆς καί τῆς ἐξωθήσεως· ἀπό ποῦ;
Μή τσιμπᾶς!
Καλό ὑπόλοιπο!


 
#9
Ευχαριστώ.
Ίσως η απάντηση στο ερώτημα τί είναι Οικουμενισμός και τί περιλαμβάνει, να δικαίωνε τον π. Ευδόκιμο περί της ορθότητος του σχολίου του. Καλά Χριστούγεννα
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#10

Τό παρέλαβα κι ἐγώ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Το Παλίμψηστον» (κεντρική διάθεση) ἄμεσα (σέ μία μέρα εἶχε φτάσει στό ταχυδρομεῖο).
Ἐνδιαφέρουσα καί διδακτική ἡ Εἰσαγωγή τοῦ π. Νικοδήμου στά πρίν ἀπό αὐτά πού ἀνέβασε ὁ Ἐμμανουήλ, περί τῶν καιριοτέρων σταδίων συγκροτήσεως τῶν Τυπικῶν γενικά καί εἰδικά γιά τούς ἐνοριακούς Ναούς τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων ἀλλά καί τά Κυριακά τῶν Σκήτεων ἤ τά καθολικά τῶν Μονῶν, καί γιά τούς δύο καίριους κλάδους αὐτοῦ ἤτοι τοῦ α) ᾀσματικοῦ ἤ κοσμικοῦ καί β) μοναχικοῦ ἤ μοναστηριακοῦ.
Ἐπιβεβαιώθηκα στά ὅσα (ἐκ πληροφοριῶν καί διαπιστώσεων) ἔγραψα προηγουμένως κι ἐκεῖ πού παραπέμπω, ἀπό τήν Εἰσαγωγή τοῦ π. Νικοδήμου.
Θεωρῶ ὅτι τά τοῦ ἐκ τοῦ Προλόγου τοῦ σεβαστοῦ μου πρώην συμφοιτητοῦ καί Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας π. Εὐδοκίμου περί «τῆς συμπτώσεως ὅτι τό μοναχικόν Τυπικόν τῆς Λαύρας βάλλεται τελευταίως καί ἐξωθεῖται τῆς ὀρθοδόξου Λατρείας ὑπό τῆς ἐκκοσμικεύσεως, καθ᾿ ἥν ἐποχήν καί ἡ ὀρθόδοξος δογματική αὐτοσυνειδησία βάλλεται ὑπό τῆς συγκριτικῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» δέν χρειαζόντουσαν ἤ δέν ἀντιλαμβάνομαι ποῦ ἀποσκοποῦν καί σέ ποιούς ἀπευθύνονται, ἀλλά αὐτά δέν ἐπισκιάζουν τήν οὕτως ἤ ἄλλως πολύτιμη ἔκδοση.


Καλῶς κάνει καὶ ἐξωθεῖται τὸ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ τυπικο τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀπὸ τὸν ΚΟΣΜΟ. Ἄλλο λαύρα κι ἔρημος, ἄλλο κόσμος.

Ὅποιος θέλει νὰ τηρεῖ μοναστηριακὰ τυπικὰ νὰ πάει σὲ μοναστήρι ὅπου καὶ πρέπει νὰ τηροῦνται γιὰ διαφορετικοὺς λόγους.

Εὐχῆς ἔργο θὰ ἦταν ἡ ἐκκλησία νὰ ἀσχολεῖτο μὲ τὴν συγκρότηση κοσμικοῦ τυπικοῦ (κατὰ τὸν τύπο τοῦ ἁσματικοῦ τυπικου). Ἀλλὰ ποὺ τέτοια τύχη ...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
Καλῶς κάνει καὶ ἐξωθεῖται τὸ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ τυπικο τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀπὸ τὸν ΚΟΣΜΟ. Ἄλλο λαύρα κι ἔρημος, ἄλλο κόσμος.

Ὅποιος θέλει νὰ τηρεῖ μοναστηριακὰ τυπικὰ νὰ πάει σὲ μοναστήρι ὅπου καὶ πρέπει νὰ τηροῦνται γιὰ διαφορετικοὺς λόγους.

Οἱ ἐκδόσεις αὐτές εἶναι χρήσιμες γιά μελέτη καί ἔρευνα καί ὄχι γιά ἐφαρμογή στίς ἐνορίες. Γι᾿ αὐτό ρώτησα κι ἐγώ· ἀπό ποῦ (ἐξωθεῖται);

Δέν μπορῶ ὄμως ἀπ᾿ τήν ἄλλη νά μήν ἀναφέρω καί ἄλλη ἀποστροφή τοῦ σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μου π. Εὐδοκίμου «Ἡ παροῦσα ἔκδοσις καλύπτει σοβαρόν κενόν τῶν βιβλιοθηκῶν τῶν φιλακολούθων καί ἐρευνητικωτέρων περί τήν λατρείαν μοναχῶν καί λοιπῶν πιστῶν, ... (καί) δέν ἀποτελεῖ καί διεξοδικόν ὁδηγόν, «τυφλοσύρτην», ..., κατά τό ὑπόδειγμα τῶν νεωτέρων «Διπτύχων»».

Καί γιά νά ἐλαφρώσουμε...
Μέ ἀφορμή αὐτή τήν ἀνακοίνωση (προφανῶς καί τήν παλαιότερη τῆς Τατάρνης) κάποιο μέλος μοῦ ἔστειλε ΠΜ μέ τίτλο: "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ" καί κείμενο (δέν τό ἔχω κρατήσει ἀλλά τό μεταφέρω ὅπως θυμᾶμαι): Αντισταθείτε στην επιχειρούμενη επιβολή του ΤΑΣ στίς ἐνορίες! :)D)


 

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#14
Έλαβα κι εγώ το Τυπικό. Είναι πολύ καλή έκδοση, και πολύ καλά επιμελημένη.

Προσθέτω κι εγώ μερικές σελίδες συνημμένες στο αρχείο πδφ (εισαγωγή στην ολότητά της) προς ενημέρωση.

ΝΓ
 

Attachments

alka

Νέο μέλος
#16
Εξαιρετική καθ' όλα έκδοση. Ωστόσο, για την ακρίβεια του πράγματος, ή εξωτερική εμφάνιση του βιβλίου δεν είναι αυτή που εμφανίζεται στην σελίδα http://www.greekorthodoxbooks.com/BFB72035.el.aspx αλλά αυτή που απεικονίζεται στις συνημμένες εικόνες παραπάνω (#5).
Προφανώς το εξώφυλλο έχει μικρή σημασία και το περιεχόμενο είναι παραπάνω από πολύτιμο και σπουδαίο. Διερωτώμαι όμως ποιος ο λόγος ο πωλητής να καταφεύγει σε τέτοια τεχνάσματα.
 
Last edited:

Γεράσιμος

Παλαιὸ μέλος
#17
Το βιβλίο κυκλοφορήθηκε με δύο εξώφυλλα, "δεμένο" με χοντρό εξώφυλλο, όπως στο μήνυμα #5, και "άδετο" με χαρτώο εξώφυλλο, όπως εμφανίζεται στο http://www.greekorthodoxbooks.com/BFB72035.el.aspx, που σε κάποια βιβλιοπωλεία το αντάμωσα σε ελαφρώς πιο οικονομική τιμή από την δεμένη έκδοση. Άρα, άτοπος ο λόγος περί τεχνασμάτων...
 

alka

Νέο μέλος
#18
Ευχαριστώ για την πληροφόρηση.
Σίγουρα λοιπόν δεν πρόκειται για "τέχνασμα". Οπωσδήποτε όμως πρόκειται για ελλιπή παρουσίαση της μορφής του έργου. Όπως όλα τα σοβαρά ηλεκτρονικά καταστήματα όφειλαν να παρουσιάζουν εικόνες και των δύο εκδόσεών του, ώστε ο αγοραστής να ξέρει τι παραγγέλνει και εν τέλει να παραλαμβάνει αυτό που παραγγέλνει.
 
Top