Μυστική ανάγνωση ευχών

Αὑτὸ εἶναι. Ἄλλος εἶναι ὁ καπετάνιος, αὑτὸ λέει ἡ ἐκκλησία καὶ γθὰ αὑτὸ ἐρνεῖται ιὅτι εἶναι τελετή.
 
Last edited:

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Σε προηγούμενα μηνύματα της παρούσης συζητήσεως αναφέρθηκε και η Σύνοδος της Λαοδικείας, αλλά εν συντομία.

Εκτενέστατη ανάλυση του 19ου κανόνα της Συνόδου της Λαοδικείας, στο θέμα που μας απασχολεί εδώ, και δίνει αρκετές νέες λεπτομέρειες, δίνεται στο άρθρο μου: «Ο ΙΘ' Κανών της Συνόδου της Λαοδικείας (364), και η ανάγνωσις των Λειτουργικών Ευχών», εδώ και εδώ.
 
Top