Μιχαήλ Χατζηαθανασίου: «Τα πρώτα βήματα εις την Βυζαντινήν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν» - Σταμπούλ 1955

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
Το συγκεκριμένο βιβλίο ανέβηκε στην ιστοσελίδα του του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής (εδώ). Είναι σκαναρισμένο αντίγραφο της αρχικής έκδοσης. Η εκδοχή που ανέβηκε στο πρώτο μήνυμα (και ο σύνδεσμος που υπάρχει εκεί) αφορούν νέα δακτυλογράφηση του βιβλίου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Του συλλόγου είναι βέβαια πληρέστερο σκανάρισμα.
Ναί ἄν περιέχονται καί αὐτά πού γράφει ὁ κ. Γιάννου
Σημείωση: Μετά τη σελίδα 27 στο τευχίδιο αυτό καταχωρούνται σε ήχο πλ του δ' μία σύντομη Δοξολογία, Κύριε ελέησον, Λειτουργικά, Άξιόν εστιν, Χερουβικόν, Κοινωνικόν (μέλη που είναι καταχωρημένα στη Ζωοδ. Πηγή) και τέλος σε 13 σελίδες Κατάλογος συνδρομητών μαθητευομένων παρά τοις μουσικοδιδασκάλοις του συνδέσμου Μουσικοφίλων.
«Μουσική Ζωοδόχος Πηγή» Μ. Χατζηαθανασίου

 
Top