Μεγαλυνάρια Ιαμβικού Κανόνος Θεοφανείων (και Τιμιωτέρα την Κυριακή μετά τα Φώτα)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21

Γιά τήν ἑπόμενη Κυριακή μετά τά Φῶτα ἔχετε τήν εὐκαιρία νά δεῖτε μουσικά κατά Στανίτσα καί νά ἀκούσετε ἀπό Στανίτσα, ἀπό ἐδῶ, μέχρι τήν Κυριακή (ἤ νά ἀποθηκεύσετε, μόνον στό προσωπικό σας ἀρχεῖο).
Κατατοπιστικός καί ὁ κ. Κιαμηλίδης.

 
#23
...στίς Καταβασίες Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα ἔχουμε εἱρμό θ΄ ᾠδῆς Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα.
Ἀλλά καί στίς Καταβασίες Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ τό Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς πάλι ἔχουμε εἱρμό θ΄ ᾠδῆς Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα.
Αὐτό τό Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα σέ τί ἦχο εἶναι τελικά; Τό ἔχετε ψάξει;
1. Παρατηρείται ότι κάποιοι ειρμοί ανήκουν (ίδιοι κι απαράλλαχτοι) σε 2 ήχους.
2. Πάντως, εδώ (δηλ. στα Θεοφάνεια) εμένα τελευταίως με προβληματίζει όχι η αλλαγή του γένους (από το μεγαλυνάριο στο τροπάριο του β΄ κανόνα), αλλά το αν ο β΄ κανόνας (έτσι όπως τον ψάλλουμε) έχει καμμιά διαφορά από κανόνα του πλ. β΄ (ειρμολ. μαλ. με χαρακτηριστικές καταλήξεις παροξύτονων στίχων!). Μήπως (μη με δείρετε!) η ένδειξη "ήχος β΄" στον β΄ κανόνα δεν είναι ορθή, αλλά κάποτε ήταν "πλ. β΄" και απλά εξέπεσε το πλ.;
 
Last edited by a moderator:
Top