Κατάλογος αυτογράφων Χουρμουζίου και Γρηγορίου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Ανοίγω αυτό το θέμα για να δημιουργηθεί ένας ανανεούμενος κατάλογος διαθέσιμων αυτογράφων των διδασκάλων Χουρμουζίου και Γρηγορίου. Αντιγράφω ξεκινώντας από τη λίστα που είχε αναρτήσει παλαιότερα ο Ευθύμης Κωστόπουλος και δίνω συνδέσμους και προσθέτω όπου χρειάζεται.

[Η δουλειά είναι αρκετή και θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά.]

1. Κρατηματάριον, τόμος Α΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 710)
2. Κρατηματάριον, τόμος Β΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 711)

3. Ανθολογία της Παπαδικής, τόμος Α΄ Εσπερινός (ΕΒΕ-ΜΠΤ 703)
4. Ανθολογία της Παπαδικής, τόμος Β΄ Όρθρος (ΕΒΕ-ΜΠΤ 704)
5. Ανθολογία της Παπαδικής, τόμος Γ΄ Λειτουργία (ΕΒΕ-ΜΠΤ 704 κ΄ 705)
Βλ. επίσης
Κοινωνικά Μπερεκέτη (ἐξήγησις Χουρμουζίου)

6. Μαθηματάριο της Παπαδικής, τόμος Α΄ Θεοτοκία (ο Δ΄ τόμος της Ανθολογίας της Παπαδικής δηλαδή) (ΕΒΕ-ΜΠΤ 706)
7. Μαθηματάριο της Παπαδικής, τόμος Β΄ Μαθήματα του ενιαυτού (ο Ε΄ τόμος της Ανθολογίας της Παπαδικής δηλαδή) (ΕΒΕ-ΜΠΤ 722)

8. Αναστασιματάριον Χρυσάφου του νέου (ΕΒΕ-ΜΠΤ 758)
Βλ. επίσης
Ἀναστασιματάριον Χρυσάφου (ἐξήγ. Χουρμουζίου)

9. Στιχηράριον Γερμανού νέων Πατρών, τόμος Α΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 747)
10. Στιχηράριον Γερμανού νέων Πατρών, τόμος Β΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 748)
11. Στιχηράριον Γερμανού νέων Πατρών, τόμος Γ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 749)
12. Στιχηράριον Γερμανού νέων Πατρών, τόμος Δ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 750)

13. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου, τόμος Α΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 761)
14. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου, τόμος Β΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 762)
15. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου, τόμος Γ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 763)
16. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου, τόμος Δ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 764)
17. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου, τόμος Ε΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 765)
Βλ. επίσης
Στιχηράριον Χρυσάφου, χργφ Γερασίμου Γιαννουλάτου, 1830 (άγνωστος εξηγητής)

18. Άπαντα Πέτρου Μπερεκέτη (ΕΒΕ-ΜΠΤ 712)

19. Αναστασιματάριον του Παλαιού Στιχηραρίου (ΕΒΕ-ΜΠΤ 702)

20. Παλαιό Στιχηράριο, τόμος Α΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 707)
21. Παλαιό Στιχηράριο, τόμος Β΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 708)
22. Παλαιό Στιχηράριο, τόμος Γ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 709)
23. Παλαιό Στιχηράριο, τόμος Δ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 715)

24. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Α΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 727)
25. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Β΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 728)
26. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Γ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 729)
27. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Δ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 730)
28. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Ε΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 731)
29. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος ΣΤ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 732)
30. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Ζ΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 733)
31. Μαθηματάριο του Στιχηραρίου, τόμος Η΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 734)

32. Οικηματάριον, τόμος Α΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 713)
33. Οικηματάριον. Τόμος Β΄ (ΕΒΕ-ΜΠΤ 714)

Βλ. επίσης
Οἰκηματάριον (ἐξήγ. Χουρμουζίου) 1829 και «Οιχηματάριον» (Οικηματάριον) χφ. 85 Corgialenios Library

34. Ανεπίγραφο Αναστασιματάριο (ΕΒΕ-ΜΠΤ 716) 1815

Τέλος, αρκετά διάσπαρτα επιλεγμένα μέλη υπάρχουν στην ενότητα


Μουσικά κείμενα > Μουσικά Χειρόγραφα > Μεταγραφές Χουρμουζίου και Γρηγορίου

είτε σε πρωτότυπο (αυτόγραφο) ή σε αντιγραφή νεωτέρων.

Οι ευχαριστίες ανήκουν σε όσους εργάστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο για να έχουμε εμείς σήμερα αυτούς τους θησαυρούς στη διάθεσή μας.
 
Top