Ενδυμασία και στάση στο αναλόγιο

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#1
Χαίρεται,
τυγχάνει όλοι μας να βλέπουμε ευτράπελα όσον αφορά την ενδυμασία αλλά κ τη στάση του σώματος κατά την ώρα του υμνείν τον Θεόν.Δυστυχώς το ράσο πολλοί δεν τον γνωρίζουν, άλλοι που το έμαθαν δεν έμαθαν κ την καθαριότητα κ πως το φοράμε τι κάνουμε πριν το φορέσουμε κ.λ.π.
Για την στάση του σώματος κ τις κινήσεις χεριών κ άλλων μελών του σώματος; Τι να πω κάποιοι είμαστε για γέλια.
Ειδικά από παλαιότερους δασκάλους κ μέλη του ιστολογίου θα ήθελα να ακούσω την άποψη κ τη συμβουλή τους.
(Δημήτρη ελπίζω να κατέταξα σωστά το θέμα αλλιώς τη συγγνώμη μου κ κάνε τα δέοντα.)
 
#2
Οι ιεροψάλτες βοηθούν στην τέλεση των Ι. Ακολουθιών με το να απαγγέλουν και να ψάλλουν τα διατεταγμένα από την Εκκλησία μας ιερά λόγια.
Ο κάθε ιεροψάλτης εκφράζει τον πιστό λαό και ψάλλει εξ ονόματος ολοκλήρου του εκκλησιάσματος. Είναι λοιπόν ευνόητο πως οι ιεροψάλτες πρέπει να επιλέγονται όχι με μοναδικό κριτήριο τη φωνή τους και τη μουσική τους κατάρτιση αλλά πρωτίστως με πνευματικά κριτήρια, στα οποία βαρύτητα έχει η προσωπική πνευματική ζωή και η συνειδητή μετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας.
Το έργο των ιεροψαλτών είναι λειτούργημα ιερό και είναι φυσικό να έχει αγαθές ή κακές επιπτώσεις στο εκκλησίασμα αναλόγως της προσωπικής τους ζωής αλλά και της όλης στάσεώς τους και συμπεριφοράς, όταν βρίσκονται μπροστά στο ιεροψαλτικό τους αναλόγιο.
Υπάρχει συνήθεια να φορούν οι ιεροψάλτες ράσο κατά τις Ι. Ακολουθίες. Αυτή η συνήθεια ξεκίνησε βέβαια από ευλαβή διάθεση των αρμοδίων για την εκκλησιαστική τάξη, πλην όμως δεν έχει θεολογικό έρεισμα, διότι, όπως προείπαμε, οι ιεροψάλτες εκπροσωπούν το λαό και ο λαός δεν φορεί ράσο. Ράσο φορούν εκείνοι οι οποίοι αφιερώθηκαν στο Θεό και της ρασοφορίας τους προηγείται ειδική ευχή, η «ρασοευχή». Αυτή είναι η κανονική τάξη της Εκκλησίας μας και όχι το να φορή ο οιοσδήποτε και προσωρινά το ράσο.
Εκτός τούτου, η αντικανονική αυτή ρασοφορία έχει επιδράσει δυσμενώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στους περισσοτέρους ιεροψάλτες και έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στο να δημιουργηθούν σ’ αυτούς αισθήματα υπεροχής έναντι του λαού και αισθήματα ανταγωνιστικά έναντι των ιερέων, με αποτέλεσμα συχνά να ενεργούν οι ιεροψάλτες ως μια ανεξάρτητη και ιδιότυπη εκκλησιαστική αρχή μέσα στον Ι. Ναό.
Αυτές μας οι σκέψεις κατατίθενται με πρόθεση να αποτελέσουν μια μικρή συμβολή στην πνευματική πρόοδο και αρμονική συνεργασία κλήρου και λαού εν τη Εκκλησία και εναπόκειται στα υπεύθυνα Εκκλησιαστικά όργανα η αξιολόγησή τους.


Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Βολουδάκη
Ψήγματα Ορθοδόξου Τελετουργικής, Εκδ. "ΥΠΑΚΟΗ", Β΄ Έκδοση 2003, σελ. 13-14​
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ἀπορῶ μέ αὐτές τίς ἀπόψεις τοῦ πατρός, Δημήτρη. Μᾶλλον «ἀντιψαλτικές» μοῦ φαίνονται.

Γιά τό θέσαντα καί ἐρωτῶντα ὑπάρχει εἰδική ἑνότητα καί θέματα ἀκριβῶς ἐπ᾿ αὐτοῦ
Τάξη χορών· Ενδυμασία, στάση, εναλλαγή χορών και παρεμφερή θέματα.
Ψάλτης και ράσο
καί ἀπό ἐκεῖ παραπέμπει σέ ἄλλα, ὅπως καί
Εμμ. Γιαννόπουλου : Η ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας, ὅπου κεφάλαιον «Οι τίτλοι-οφφίκια και τα άμφια των ιεροψαλτών» (σσ. 19-47).

 
Last edited:
#4

Ἀπορῶ μέ αὐτές τίς ἀπόψεις τοῦ πατρός, Δημήτρη. Μᾶλλον «ἀντιψαλτικές» μοῦ φαίνονται.
Αντιθέτως πατέρα Μάξιμε, εμένα μου φαίνεται ότι τα λέει πολύ κομψά ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί υπάρχει η ρασοευχή και πόσοι απ' τους ρασοφόρους ψάλτες έχουν δικαίωμα να το φορούν;

Έχει κανείς την εντύπωση ότι ο καθένας που πάει σε έναν Ι. Ναό, μπορεί να ανεβεί στο ψαλτήρι και να ψάλλει; Να φέρει και το ράσο του μαζί, να το φορέσει και να ψάλλει;

Μην τα κάνομε όλα ίσιωμα αγαπητοί μου, δεν είναι το αναλόγιο χώρος επίδειξης ή χώρος νεωτερισμών.


Την ευχή σας !
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#5
Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο με το π. Μάξιμο, αλλά καταλαβαίνω και την έννοια των σκέψεών του.

Όι ιδιαίτερη τάξις των ιεροψάλτων καθιερώθηκε να εκτελέση ακριβώς αυτά τα καθήκοντα της αντιπροσωπείας του λαού στην θεία λατρεία. Στην ομιλία του κατά τό φιλολογικόν μνημόσυνον του αειμνήστου πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Βασιλείου Νικολαίδου (08/01/2005), ο Πατριάρχης λέει τα εξής:

«...οἱ Ψάλται δέν εἶναι ἀοιδοί, ἀλλά κληρικοί, συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ ἀνωτέρου Κλήρου τό Εὐαγγέλιον καί συμπληροῦντες τό ἔργον τοῦ Ἱεροκήρυκος καί τοῦ Πνευματικοῦ. Δέν εἶναι “βεντέται” - συγχωρήσατε τόν νεολογισμόν - ἀλλά ἱεροφάνται μυστηρίων Θεοῦ, ἐπιτελοῦντες ἔργον θεῖον καί εἰς τούς ἁγίους Ἀγγέλους μᾶλλον οἰκεῖον καί ἁρμόζον. Διά τοῦτο καί περιβάλλονται τόν σεμνόν μέλανα ἐπενδύτην, τό ταπεινόν ράσον τοῦ Ὀρθοδόξου κληρικοῦ.»

Νομίζω, όμως, ότι για να είσαι μέλος της τάξεως αυτής των ιεροψαλτών, πρέπει να έχεις μία χειροθεσία (αναγνώστου, ιεροψάλτου, πρωτοψάλτου, κλπ.). Αυτοί όμως που ΔΕΝ έχουν τέτοια χειροθεσία ενός οφφικίου (π.χ. βοηθοί, ισοκράται, κλπ.), "κατά παράδοσιν" και "κατ' οικονομίαν" οφείλοουν να φορούν το ράσο. Και ίσως γι' αυτό γράφτηκε η ευχή της "ρασοφορίας", δηλαδή για να δώση μία "άδεια" σ' αυτούς που ΔΕΝ έχουν ιεροψαλτικό οφφίκιο να μπορέσουν να ανεβούν και να βοηθήσουν στο Αναλόγιο.

Εγώ, προσωπικά, δεν το θεωρώ σωστό να ανεβή κάποιος στο Αναλόγιο και να ψάλλη χωρίς ράσο. Ωραίο είναι, τώρα, να έρθη κάποιος και, με ανοικτοκούμποτο υποκάμμισο, να ανεβή και να ψάλλη; Όχι, βέβαια. Ας έχουμε και λίγο σεβασμό.

Απόστολος
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Αντιθέτως πατέρα Μάξιμε, εμένα μου φαίνεται ότι τα λέει πολύ κομψά ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος.
Στίς 3 πρῶτες παραγράφους ναί. Ἄν καί ἐκεῖνο τό «βοηθούν» (μόνον) δέν μοῦ ἀρέσει.

Ε όχι και αντιψαλτικές !
Οἱ ὑπόλοιπες μοῦ φαίνονται, ἔγραψα. Ἀλλά δέν εἶναι; «η αντικανονική αυτή ρασοφορία έχει επιδράσει δυσμενώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στους περισσοτέρους ιεροψάλτες και έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στο να δημιουργηθούν σ’ αυτούς αισθήματα υπεροχής έναντι του λαού και αισθήματα ανταγωνιστικά έναντι των ιερέων, με αποτέλεσμα συχνά να ενεργούν οι ιεροψάλτες ως μια ανεξάρτητη και ιδιότυπη εκκλησιαστική αρχή μέσα στον Ι. Ναό».

Έχετε αναρωτηθεί γιατί υπάρχει η ρασοευχή και πόσοι απ' τους ρασοφόρους ψάλτες έχουν δικαίωμα να το φορούν;
Ἡ ἀναφορά σέ «ρασοευχή» εἶναι λάθος, ὅπως ἔγραψα ἐδῶ. Ἡ ἀναφορά σέ «χειροθεσία» εἶναι σωστή.

Έχει κανείς την εντύπωση ότι ο καθένας που πάει σε έναν Ι. Ναό, μπορεί να ανεβεί στο ψαλτήρι και να ψάλλει; Να φέρει και το ράσο του μαζί, να το φορέσει και να ψάλλει;
Κατ᾿ ἀρχήν ὁ πατήρ δέν ἀναφέρεται σέ ἐπισκέπτες, ἀλλά στούς ψάλτες τοῦ Ναοῦ. Καί βέβαια δέν μπορεῖ «καθένας που πάει σε έναν Ι. Ναό, να ανεβεί στο ψαλτήρι και να ψάλλει». Ἄν τοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως (καί ἔχει «εὐλογία»), ἤ ἔχει φέρει τό δικό του ἤ ὁ Ναός διαθέτει.

Μην τα κάνομε όλα ίσιωμα αγαπητοί μου, δεν είναι το αναλόγιο χώρος επίδειξης ή χώρος νεωτερισμών.
Ἀντιθέτως χωρίς ράσο εἶναι ἐπίδειξη καί νεωτερισμός. Κάτι σάν τήν κατάργηση τῆς ποδιᾶς στά σχολεῖα, πού ἔγινε τό σχολεῖο πασαρέλα.

Την ευχή σας !
Τοῦ Κυρίου!


 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#8
Μετά τη χειροθεσία υπάρχει και διαφορά στις υποχρεώσεις έναντι του πηδαλίου; είναι απλό ή σημαντικό;
 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#9

Ἀπορῶ μέ αὐτές τίς ἀπόψεις τοῦ πατρός, Δημήτρη. Μᾶλλον «ἀντιψαλτικές» μοῦ φαίνονται.

Γιά τό θέσαντα καί ἐρωτῶντα ὑπάρχει εἰδική ἑνότητα καί θέματα ἀκριβῶς ἐπ᾿ αὐτοῦ
Τάξη χορών· Ενδυμασία, στάση, εναλλαγή χορών και παρεμφερή θέματα.
Ψάλτης και ράσο
καί ἀπό ἐκεῖ παραπέμπει σέ ἄλλα, ὅπως καί
Εμμ. Γιαννόπουλου : Η ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας, ὅπου κεφάλαιον «Οι τίτλοι-οφφίκια και τα άμφια των ιεροψαλτών» (σσ. 19-47). (κάτι ἔχει αὐτή τή στιγμή ἡ σελίδα τοῦ κ. Γιαννόπουλου)

Την ευχή σας κ ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας τις τόσο διαφωτιστικές.
Όμως θα ήθελα κ την άποψή σας για την στάση του σώματος κ τις κινήσεις των μελών που πολλές φορές προκαλούν άφθονο γέλιο.Θα πρότεινα να μεταδίδατε τις γνώσεις σας μαζί κ με άλλα μέλη του ιστολογίου (π.χ. ο άρχοντας κ.Ιωαννίδης αλλά κ.α.) σε κάποια ημερίδα ή διάλεξη.Ευχαριστώ
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
#10
Ας μη ξεχνάμε όμως, ότι εάν βρίσκεσαι στο Πατριαρχείο και προσκληθείς να βοηθήσεις τους Χορούς, χωρίς ράσο δεν επιτρέπεται να ανεβείς. Και δεν νομίζω κανένας εκείνη τη στιγμή να ερωτήθη ποτέ εάν έχει χειροθεσία ή όχι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12
Χαίρεται,
τυγχάνει όλοι μας να βλέπουμε ευτράπελα όσον αφορά ... τη στάση του σώματος κατά την ώρα του υμνείν τον Θεόν.

Για την στάση του σώματος κ τις κινήσεις χεριών κ άλλων μελών του σώματος; Τι να πω κάποιοι είμαστε για γέλια.
Όμως θα ήθελα κ την άποψή σας για την στάση του σώματος κ τις κινήσεις των μελών που πολλές φορές προκαλούν άφθονο γέλιο.
Ὄντως αὐτό εἶναι τό δεύτερο σκέλος τοῦ θέματος πού θέσατε.

Ἄν ἀναφέρεται στήν ἀρχαία «χειρονομία» τοῦ χοράρχου, ἀρκεῖ νά θέσετε τή λέξη σέ ἀναζήτηση ἐδῶ καί θά βρεῖτε νά διαβάσετε...

Ἄν ἀναφέρεται σέ «εὐτράπελα» καί τέτοια θά βρεῖτε, ἀλλά πρόκειται γιά ὑποκειμενικές γνῶμες καί –κάποιες φορές– ἀποτέλεσμα κακοπροαίρετης κριτικῆς μεταξύ συναδέλφων...

Εἶναι θέμα προσωπικῆς ἔκφρασης τοῦ καλῶς νοουμένου πάθους ἀπόδοσης τῆς ψαλτικῆς τέχνης, πού δέν γίνεται ἐπίτηδες, ἀλλά χαρακτηρίζει τήν προσωπικότητα. Οἱ περισσότερες γνῶμες πού ἔχουν ἐκφρασθεῖ κατά τήν παρακολούθηση ὑπ᾿ ἐμοῦ τῶν μηνυμάτων τοῦ φόρουμ, συνηγοροῦν ὑπέρ μιᾶς «ἀκίνητης» στάσης. Αὐτό πάντοτε δέν εἶναι ἐφικτό ἀπό ὅλους. Πάντως βιντεοσκοπήσεις καί ἠχογραφήσεις (προσωπικές μας) μᾶς βοηθοῦν σέ αὐτοκριτική καί προσοχή σέ κάτι πού δέν κάνουμε ἐπίτηδες (ἐπαναλαμβάνω), ἀλλά καί δέν μᾶς ἀρέσει καί πολύ...

Ὅσο εἶναι δυνατόν ἄς (αὐτο)ἐλεγχόμεθα.


 
#13
Οἱ περισσότερες γνῶμες πού ἔχουν ἐκφρασθεῖ κατά τήν παρακολούθηση ὑπ᾿ ἐμοῦ τῶν μηνυμάτων τοῦ φόρουμ, συνηγοροῦν ὑπέρ μιᾶς «ἀκίνητης» στάσης.
Κάτι σχετικό: Στις συνεντεύξεις του κ. Σταμάτη Παπαμανωλάκη, κάποια στιγμή αναφέρεται ότι ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος, ουδέποτε άνοιξε μουσικό βιβλίο, καθώς δεν επιτρέπονταν τα μουσικά βιβλία στο Πατριαρχικό Ναό (οι άρχοντες τα αποστήθιζαν). Και συνεχίζει και λέει ότι τα αναλόγια στο Πατριαρχείο δεν έχουν καρούλι (δεν περιστρέφονται), σχολιάζοντας ότι δεν επιτρέπεται να στρέφεις το καρούλι μπροστά στον Πατριάρχη ή να γυρίζεις τις σελίδες των βιβλίων.
Και σχολιάζω: Για αυτό υπάρχουν (υπήρχαν;) οι κανονάρχες για να μη χρειάζεται ο ψάλτης να ασχολείται με τέτοιες μέριμνες (τυπικό-εύρεση των ψαλτέων), αλλά σε πλήρη ακινησία να ανυμνεί τον Κύριο, σα να στέκεται μπροστά στο φρικτό βήμα του, με ενωμένα τα πόδια και τις παλάμες. Έτσι, έψαλλε ο άρχων Κωνσταντίνος, το μάθημα <<Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν...>>, στραμμένος προς τον Πατριάρχη, με ενωμένες τις παλάμες σε στάση προσοχής (προσευχής θα έλεγα), μπροστά και κάτω από το στασίδι του. Ακόμα και ο Πατριάρχης όταν έψαλλε, του κανοναρχούσαν τα ψαλτέα.
 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#14
Ὄντως αὐτό εἶναι τό δεύτερο σκέλος τοῦ θέματος πού θέσατε.

Ἄν ἀναφέρεται στήν ἀρχαία «χειρονομία» τοῦ χοράρχου, ἀρκεῖ νά θέσετε τή λέξη σέ ἀναζήτηση ἐδῶ καί θά βρεῖτε νά διαβάσετε...

Ἄν ἀναφέρεται σέ «εὐτράπελα» καί τέτοια θά βρεῖτε, ἀλλά πρόκειται γιά ὑποκειμενικές γνῶμες καί –κάποιες φορές– ἀποτέλεσμα κακοπροαίρετης κριτικῆς μεταξύ συναδέλφων...

Εἶναι θέμα προσωπικῆς ἔκφρασης τοῦ καλῶς νοουμένου πάθους ἀπόδοσης τῆς ψαλτικῆς τέχνης, πού δέν γίνεται ἐπίτηδες, ἀλλά χαρακτηρίζει τήν προσωπικότητα. Οἱ περισσότερες γνῶμες πού ἔχουν ἐκφρασθεῖ κατά τήν παρακολούθηση ὑπ᾿ ἐμοῦ τῶν μηνυμάτων τοῦ φόρουμ, συνηγοροῦν ὑπέρ μιᾶς «ἀκίνητης» στάσης. Αὐτό πάντοτε δέν εἶναι ἐφικτό ἀπό ὅλους. Πάντως βιντεοσκοπήσεις καί ἠχογραφήσεις (προσωπικές μας) μᾶς βοηθοῦν σέ αὐτοκριτική καί προσοχή σέ κάτι πού δέν κάνουμε ἐπίτηδες (ἐπαναλαμβάνω), ἀλλά καί δέν μᾶς ἀρέσει καί πολύ...

Ὅσο εἶναι δυνατόν ἄς (αὐτο)ἐλεγχόμεθα.


Οχι για τις "χειρονομίες" κ τις επεξηγήσεις τους έχω γνώση από το Δάσκαλο Λ.Αγγελόπουλο,ευχαριστώ πάντως για την διάκριση μιας κ ελάχιστοι την γνωρίζουν. Για τη στάση του σώματος είμαι σαφώς υπέρ της ακινησίας αλλά για να πω την πικρή αλήθεια όταν το αναλόγιο είναι άβολο τότε,κάποιες ελάχιστες, φορές κάθομαι (όταν επιτρέπεται). Οι βιντεοσκοπήσεις κ οι ηχογραφήσεις χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην ευρωπαϊκή μουσική κ είναι αρκετά χρήσιμο (κ κάποιες φορές σκληρό) όταν συνηδητοποιείς ότι απέχεις παρασάγκας από το επίπεδο που θα ήθελες να ήσουν. Ευχαριστώ πολύ.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#15
Οχι για τις "χειρονομίες" κ τις επεξηγήσεις τους έχω γνώση από το Δάσκαλο Λ.Αγγελόπουλο,ευχαριστώ πάντως για την διάκριση μιας κ ελάχιστοι την γνωρίζουν.
Ὁ κ. Ἀγγελόπουλος γνωρίζει τὸν συμβολισμὸ τῶν ἀρχαίων χειρονομιῶν καὶ συνακόλουθα τὶς μουσικὲς φράσεις ποὺ ὑπονοοῦν;
 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#16
Λεβεντόπαιδο κ παλληκάρι από τη Σαλόνικα, ψέλνει όπως ξέρεις στην Αγ.Ειρήνη στην Αιόλου οπότε πας εκκλησιάζεσαι,απολαμβάνεις,μαγνητοφωνείς κ μετά στο καφέ που θα σε κεράσει θα σου δώσει κ κάποια μαθήματα για τις αρχαίες χειρονομίες κ τη νευματική γραφή της Β.Μουσικής στη πάροδο των αιώνων.

http://www.musicportal.gr/byzantine_music_system/?lang=el
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=50
http://www.oet.gr/Horevma_GR.pdf
http://translate.google.gr/translat...w.stanthonysmonastery.org/music/Chromatic.htm
Κ άλλα πολλά...
 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#17
Αλλά να μην βγαίνω εκτός θέματος (Δημήτρη έχεις δίκιο),ενδυμασία κ στάση στο αναλόγιο εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#18
Λεβεντόπαιδο κ παλληκάρι από τη Σαλόνικα, ψέλνει όπως ξέρεις στην Αγ.Ειρήνη στην Αιόλου οπότε πας εκκλησιάζεσαι,απολαμβάνεις,μαγνητοφωνείς κ μετά στο καφέ που θα σε κεράσει θα σου δώσει κ κάποια μαθήματα για τις αρχαίες χειρονομίες κ τη νευματική γραφή της Β.Μουσικής στη πάροδο των αιώνων.

http://www.musicportal.gr/byzantine_music_system/?lang=el
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=50
http://www.oet.gr/Horevma_GR.pdf
http://translate.google.gr/translat...w.stanthonysmonastery.org/music/Chromatic.htm
Κ άλλα πολλά...

Νὰ 'σαι καλὰ παιδὶ ἀπὸ τὴν Πάτρα.

Νὰ ἐκκλησιαστῶ κανένα πρόβλημα, νὰ ἀπολαύσω δὲν νομίζω, νὰ μαγνητοφωνήσω σίγουρα ὄχι, νὰ μὲ κεράσει δὲν τὸ ἀμφισβητῶ καὶ μαθήματα σίγουρα θὰ μοῦ δώσει, ἄν εἶναι ὄμως σὰν τὰ συνημμένα ἐδῶ, ἄσε δὲν θὰ πάρω, θὰ ἐπιστρέψω στὸν Ναυπλιώτη καὶ θὰ περιμένω κι ἄλλο γιὰ τὶς μεγάλες χειρονομίες, ἴσως κάποιο τεκμηριωμένο καὶ ἐξειδικευμένο διδακτορικό, ἄν φυσικὰ τὸ τολμήσει κανείς.
 
#19
Λεβεντόπαιδο κ παλληκάρι από τη Σαλόνικα, ψέλνει όπως ξέρεις στην Αγ.Ειρήνη στην Αιόλου οπότε πας εκκλησιάζεσαι,απολαμβάνεις,μαγνητοφωνείς κ μετά στο καφέ που θα σε κεράσει θα σου δώσει κ κάποια μαθήματα για τις αρχαίες χειρονομίες κ τη νευματική γραφή της Β.Μουσικής στη πάροδο των αιώνων.

http://www.musicportal.gr/byzantine_music_system/?lang=el
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=50
http://www.oet.gr/Horevma_GR.pdf
http://translate.google.gr/translat...w.stanthonysmonastery.org/music/Chromatic.htm
Κ άλλα πολλά...
Να σας μιλήσω σοβαρά, πιστεύω ότι ο εν λόγω "δάσκαλος" είναι πράγματι γνώστης των χειρονομιών και της νευματικής. :p
Αποδεικνύεται δε απ' το γεγονός ότι είναι ο βαθύτερος γνώστης της χειρονομίας του "παλαμακίου", εκπαιδεύοντας τους καλύτερους χειροκροτητές. :D


...θα σου δώσει κ κάποια μαθήματα για τις αρχαίες χειρονομίες κ τη νευματική γραφή της Β.Μουσικής στη πάροδο των αιώνων.
Καλά, πόσων ετών είναι; :confused:
Μήπως έχει κι αυτός χρονομηχανή; :confused:


Πέρα απ' την πλάκα, ο δάσκαλος απ' τα link που παραθέσατε έχει αντλήσει τις πληροφορίες που διδάσκει στον καφέ; :p

Να περάσω τότε μια μέρα να με κεράσει κι εμένα έναν, αφού πρώτα ακολουθήσω το τρίπτυχο: "εκκλησιάζεσαι,απολαμβάνεις,μαγνητοφωνείς" ! :cool:
 
Last edited:

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#20
Προφανώς έχετε κ οι 2 διάθεση αντιπαράθεσης (domesticus-priggos) αλλά το προσπερνώ.Το αν έχει προσφέρει ο δάσκαλος Λ.Αγγελόπουλος ή ο μέγας Σίμωνας Καρράς το ξέρετε κ οι 2 όπως κ όλοι μας πολύ καλά.Επίσης το ότι ασχολείστε κάτι σημαίνει κ είναι θετικό να ακούμε όποιον έχει να προσφέρει κάτι στην επιστήμη της Βυζ. Μουσικής κ όχι να εκπίπτουμε στην ειρωνεία.Μπορεί να μην είσαι περήφανος για τους δασκάλους σου (αλήθεια ποιοι είναι για να δούμε κ τι ήθος σας μετέδωσαν) αλλά οφείλεις τουλάχιστον να τους αποδίδεις τιμή κ εσείς κύριοι να σέβεστε τη προσφορά κάποιων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κ την Βυζ.Μουσική.
Ξαναλέω όμως το θέμα μας είναι ενδυμασία κ στάση στο αναλόγιο.Έχετε να προσθέσετε κάτι στο θέμα έχει καλώς αλλιώς ανοίξτε το θέμα Χειρονομίες κ Νευματική γραφή εκεί που πρέπει κ θα συμμετάσχουμε όλοι στο γόνιμο διάλογο χωρίς ειρωνίες κ αντεγκλήσεις.Καλό Παράδεισο.
 
Top