Γιατί το κεκραγάριο του κυρ-Γιακουμάκη σε ήχο Τέταρτο «άγια» καταλήγει στον ΚΕ;

Μαρία Χριστίνα

Δόξα τω Θεώ
Πολύ ωραία η εξήγησή σας, τί γίνεται όμως με το άκουσμα; η θέση της κατάληξης έχει άκουσμα πλ.α' και όχι τετάρτου (καθώς το μέλος κατέρχεται από τον Νη, ο Ζω έχει ύφεση, ενώ το διάστημα Δι-Κε είναι τόνος στην κατάληξη), ενώ άμα μεταφέρουμε τη θέση στο βαρύ τετράχορδο, το άκουσμα μοιάζει με Λέγετο (ο Πα θα πρέπει να έλκεται προς τον Βου που γίνεται η κατάληξη), με αποτέλεσμα άκουσμα εντελώς διαφορετικό από αυτό που βρίσκουμε στο άνω τετράχορδο. Το άκουσμα είναι εντελώς διαφορετικό λόγω των διαφορετικών έλξεων..

Αλλά και τα διαστήματα είναι διαφορετικά, οπότε δικαιολογείται και έτσι το διαφορετικό άκουσμα..
 
E

emakris

Guest
Πολύ ωραία η εξήγησή σας, τί γίνεται όμως με το άκουσμα; η θέση της κατάληξης έχει άκουσμα πλ.α' και όχι τετάρτου (καθώς το μέλος κατέρχεται από τον Νη, ο Ζω έχει ύφεση, ενώ το διάστημα Δι-Κε είναι τόνος στην κατάληξη), ενώ άμα μεταφέρουμε τη θέση στο βαρύ τετράχορδο, το άκουσμα μοιάζει με Λέγετο (ο Πα θα πρέπει να έλκεται προς τον Βου που γίνεται η κατάληξη), με αποτέλεσμα άκουσμα εντελώς διαφορετικό από αυτό που βρίσκουμε στο άνω τετράχορδο. Το άκουσμα είναι εντελώς διαφορετικό λόγω των διαφορετικών έλξεων..

Σωστή παρατήρηση. Πράγματι, από τη στιγμή που ο ήχος του κεκραγαρίου ταυτίζεται με τον Άγια του νεώτερου παπαδικού είδους, είναι φυσικό τα διαστήματα να μεταβάλλονται. Πολύ χαρακτηριστική είναι και η έλξη του Γα από τον Δι, τη στιγμή που αποκλείεται να υπάρχει αντίστοιχη έλξη στο χαμηλό τετράχορδο (του Νη από τον Πα).
Εάν αυτή είναι μια εξέλιξη που προϋπήρξε της Νέας Μεθόδου ή προέκυψε ακριβώς λόγω της τοποθετήσεως του μέλους στον Δι, είναι κάτι για το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία.
 
Last edited:
Top