Ανακοίνωση του Πατριαρχείου για την εκκλησιαστική μουσική

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Πιστεύω ότι θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Μια πρώτη απόπειρα ματιάς μόνο, χωρίς να μπαίνω καθόλου στην ουσία: για κάποιο λόγο δίνεται μεγάλο βάρος της απόφασης (εισαγωγή και πρώτο άρθρο) στην καταδίκη της έκδοσης ενός θεωρητικού βιβλίου.
Μπορεί όμως το θεωρητικό να είναι η αφετηρία, αλλά το πρόβλημα που περιγράφεται στα 2,3 δεν είναι κυρίως στην έρευνα, αλλά στις προεκτάσεις της, ήτοι στον τρόπο που αυτή ερμηνεύεται, διδάσκεται και εφαρμόζεται.
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#3
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εξ αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου από 29ης Μαρτίου 2012, επί σχετική εκθέσει της Πατριαρχικής και Συνοδικής Επιτροπής επί της Θείας Λατρείας, από 23ης Μαρτίου 2012, επί θέματος της Εκκλησιαστικής ημών Μουσικής, λόγω της εξ υπαιτιότητος ωρισμένων Ιεροψαλτών εφαρμοζομένης θεωρητικής εργασίας κατ ἀρχήν μεν ανεπαισθήτως, συν τω χρόνω δε συστηματικώτερον, κυκλοφορησάσης δε εν έτει 1982 υπό την ονομασίαν «Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής-Θεωρητικόν» και δημιουργησάσης ανήσυχον κατάστασιν, δηλοί ότι:

1. Απορρίπτει και καταδικάζει τας εις βάρος του κύρους των αποφάσεων της Μητρός Εκκλησίας διενεργουμένας αυτοβούλους, ανευθύνους και κραυγαλέας παλινωδίας, ως και προσπαθείας διαδόσεως του ως άνω χαρακτηρισθέντος παρωχημένου και οθνείου προς την επικρατούσαν κανονικήν τάξιν της θεωρίας και πράξεως της εκκλησιαστικής ημών Μουσικής «Θεωρητικού».

2. Καταγγέλλει πάσαν παράνομον και ξένην προς τα κρατούντα ενέργειαν αλλοιώσεως, παραποιήσεως και παραχαράξεως κατά το δοκούν αρχαίων μουσικών έργων μουσουργών, επισήμως ανεγνωρισμένων υπό της Μητρός Εκκλησίας, και

3. Ως μουσικόν σύστημα εν τη Εκκλησιαστική ημών Μουσική αναγνωρίζει, εφαρμόζει και διδάσκει κατά την τε θεωρίαν, την πράξιν και την παράδοσιν, το εν έτεσι 1812-1814, υπό των Τριών Διδασκάλων, Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ως «Νέαν Μέθοδον Αναλυτικής Σημειογραφίας των μουσικών μελών», θεμελιωθέν και υπό της Μητρός Εκκλησίας εγκριθέν.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 28η Μαΐου 2012
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
  • Με την 2η παράγραφο θεωρώ πως μπορούν να αμφισβητηθούν πολλά περισσότερα βιβλία μουσικής (νεωτέρων μελουργών) ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός...
  • Στην 3η παράγραφο δεν αναφέρεται καν στην πατριαρχική επιτροπή αλλά μόνο στους Τρεις Διδασκάλους.
Ενδιαφέρον θέμα...
 
Last edited:
#6
Αυτό το αόριστο δεν μου αρέσει καθόλου σαν να μου λέει φτού και απο την αρχή η αντιπαράθεση . Μπορεί κάποιος να μου αναφέρει συγκεκριμένα θεωρητικά ή δάσκαλο που έχει εκδόσει μη επιτρεπτό θεωρητικό , ή τέλος πάντων μήπως το αναφέρει κάπου η ανακοινωθήσα απόφαση και δεν το έχω δεί ;
Ζητώ συγγνώμη , διότι είναι πολύ λεπτό το θέμα .
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#7
  • Με την 2η παράγραφο θεωρώ πως μπορούν να αμφισβητηθούν πολλά περισσότερα βιβλία μουσικής (νεωτέρων μελουργών) ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός...
  • Στην 3η παράγραφο δεν αναφέρεται καν στην πατριαρχική επιτροπή αλλά μόνο στους Τρεις Διδασκάλους.
Ενδιαφέρον θέμα...
Ναι. Κάθε οξεία και δύσκολη χειρουργική επέμβαση έχει οδύνη, επιπλοκές, παρενέργειες και αργή ανάρρωση. Δύσκολο να αφαιρέσεις μέλη χωρίς να πλήξεις και υγιείς ιστούς.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Ναι. Κάθε οξεία και δύσκολη χειρουργική επέμβαση έχει οδύνη, επιπλοκές, παρενέργειες και αργή ανάρρωση. Δύσκολο να αφαιρέσεις μέλη χωρίς να πλήξεις και υγιείς ιστούς.
Απλά να βλέπουμε κι ότι μας αφορά κι όχι μόνο τους άλλους. :wink:
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#9
Ἡ διατύπωση τῆς ἀνακοινώσεως εἶναι ὀμιχλώδης καὶ ἀσυνεχής. Ποῦ οἱ αἰτιάσεις τῆς ἐκθέσεως; Πῶς σχετίζεται ἡ 2η παράγραφος μὲ τὴν 1η, ἀφοῦ ἀφορᾶ ὅλες τὶς ἐκδόσεις μουσικῶν ἔργων; Γιατί ἀποσιωπᾶται ἡ Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1883; Σημειωτέον δὲ ὅτι ἡ Μουσικὴ Ἐπιτροπή, ναὶ μὲν διόρθωσε τὰ διαστήματα τὰ ὁποῖα εἶχε ὡρίσει ὁ Χρύσανθος, ἀλλὰ δὲν ἀναθεμάτισε τὸ θεωρητικὸ ἔργο του ...
 
Last edited:

xriste

π. Γεώργιος Χριστοδούλου
#10
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ!Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εξ αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου από 29ης Μαρτίου 2012, επί σχετική εκθέσει της Πατριαρχικής και Συνοδικής Επιτροπής επί της Θείας Λατρείας, από 23ης Μαρτίου 2012, επί θέματος της Εκκλησιαστικής ημών Μουσικής, λόγω της εξ υπαιτιότητος ωρισμένων Ιεροψαλτών εφαρμοζομένης θεωρητικής εργασίας κατ ἀρχήν μεν ανεπαισθήτως, συν τω χρόνω δε συστηματικώτερον, κυκλοφορησάσης δε εν έτει 1982 υπό την ονομασίαν «Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής-Θεωρητικόν» και δημιουργησάσης ανήσυχον κατάστασιν, δηλοί ότι:

1. Απορρίπτει και καταδικάζει τας εις βάρος του κύρους των αποφάσεων της Μητρός Εκκλησίας διενεργουμένας αυτοβούλους, ανευθύνους και κραυγαλέας παλινωδίας, ως και προσπαθείας διαδόσεως του ως άνω χαρακτηρισθέντος παρωχημένου και οθνείου προς την επικρατούσαν κανονικήν τάξιν της θεωρίας και πράξεως της εκκλησιαστικής ημών Μουσικής «Θεωρητικού».

2. Καταγγέλλει πάσαν παράνομον και ξένην προς τα κρατούντα ενέργειαν αλλοιώσεως, παραποιήσεως και παραχαράξεως κατά το δοκούν αρχαίων μουσικών έργων μουσουργών, επισήμως ανεγνωρισμένων υπό της Μητρός Εκκλησίας, και

3. Ως μουσικόν σύστημα εν τη Εκκλησιαστική ημών Μουσική αναγνωρίζει, εφαρμόζει και διδάσκει κατά την τε θεωρίαν, την πράξιν και την παράδοσιν, το εν έτεσι 1812-1814, υπό των Τριών Διδασκάλων, Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ως «Νέαν Μέθοδον Αναλυτικής Σημειογραφίας των μουσικών μελών», θεμελιωθέν και υπό της Μητρός Εκκλησίας εγκριθέν.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 28η Μαΐου 2012
 
#12
Αυτό το αόριστο δεν μου αρέσει καθόλου σαν να μου λέει φτού και απο την αρχή η αντιπαράθεση . Μπορεί κάποιος να μου αναφέρει συγκεκριμένα θεωρητικά ή δάσκαλο που έχει εκδόσει μη επιτρεπτό θεωρητικό , ή τέλος πάντων μήπως το αναφέρει κάπου η ανακοινωθήσα απόφαση και δεν το έχω δεί ;
Ζητώ συγγνώμη , διότι είναι πολύ λεπτό το θέμα .
Εγώ πάντως, με την ένδειξη "ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ" Αθήναι- 1982, ξέρω ένα σε δύο τόμους Α΄και Β΄. Τώρα γιατί το πατριαρχείο ήρθε μετά από 30 χρόνια να πάρει θέση και να απορρίψει και να καταδικάσει και να καταγγείλλει κάθε παράνομη αλλοίωση, παραποίηση και παραχάραξη των επισήμως αναγνωρισμένων μουσικών έργων και μουσουργών...ή το πράγμα ξέφυγε και δεν συγκρατείται," λόγω της εξ υπαιτιότητος ωρισμένων ιεροψαλτών" ή κάτι άλλο συμβαίνει, για το οποίο δεν μπορώ να ξέρω. Απλώς αναμένουμε και εμμένουμε πιστοί στην παράδοση και στα κελεύσματα του Πατριαρχείου.
 
#13
Μερικές πρόχειρες πρώτες σκέψεις .


Το χαρτί περιέχει πολύ γενικές και επιφανειακές παρατηρήσεις .
Φωτογραφίζει βέβαια το θεωρητικό .
Περιμένω , κάποια διευκρίνηση - επεξήγηση .
Το ότι στις αρχές του περασμένου αιώνα είχε βγει κάποιο χαρτί (έχει αναρτηθεί στο ψαλτολόγιο ) που καθόριζε την ύλη των μαθημάτων που επιτρέπεται να ψάλλονται , δεν ευαισθητοποίησε και κανένα .
Ούτε και τους επίδοξους εκδότες .
Από την άλλη θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη Καλπακίδη , ότι αν όντως θέλει να βάλει τάξη το πατριαρχείο , πρέπει να μην χρησιμοποιεί δυο μέτρα και δυο σταθμά . Όλοι πηγαίνουμε στα βιβλιοπωλεία και βλέπουμε τι κυκλοφορεί.
Ότι το πατριαρχείο απεφάνθη κατ αυτό τον τρόπο , πιστεύετε ότι θα το υιοθετήσει και η Ελλαδική εκκλησία και το υπουργείο Παιδείας ( ή δια βίου μάθησης όπως λέγεται τώρα ) ; Γιατί στα περισσότερα σχολεία αυτή η μέθοδος διδάσκεται .
Το θέμα σίγουρα έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε την συνέχεια.
 
#14
(όπως το εκλαμβάνω εγώ η όλη ανακοίνωση αναφέρεται στο συγκεκριμένο Θεωρητικό και όλα τα άλλα εγράφησαν για να "γεμίσει ο χώρος" γι αυτό και δεν αναφέρει κάτι για την Επιτροπή του 1883 μάλλον εκ παραδρομής...)
 
Last edited:
#15
...και του Βουλγαράκη και του Νικολάου Σμύρνης καταδικάστηκε πάτερ μου, αλλά τους ψάλουμε σήμερα ως κλασικούς ....
 
#16
Μερικές πρόχειρες πρώτες σκέψεις .
...
Ότι το πατριαρχείο απεφάνθη κατ αυτό τον τρόπο , πιστεύετε ότι θα το υιοθετήσει και η Ελλαδική εκκλησία και το υπουργείο Παιδείας ( ή δια βίου μάθησης όπως λέγεται τώρα ) ; Γιατί στα περισσότερα σχολεία αυτή η μέθοδος διδάσκεται .
Το θέμα σίγουρα έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε την συνέχεια.

Aμαρτωλοί συνειρμοί μου...

Καταδίκη, επιτίμηση (ή ό,τι τέλος πάντων ήταν) του μακαριστού Χριστόδουλου...
επίσκεψη υπ. παιδείας στην Πόλη....
όλα μέλι-γάλα...
 
Last edited:
#17
Aμαρτωλοί συνειρμοί...

Καταδίκη, επιτίμηση (ή ό,τι τέλος πάντων ήταν) του μακαριστού Χριστόδουλου...
επίσκεψη υπ. παιδείας στην Πόλη....
όλα μέλι-γάλα...
Αν σε σκανδάλισε ο συνειρμός μου , ήμαρτον ...
είμαι πονηρός και κακοήθης ...:D
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#20
Υπάρχει κάποια άλλη;
Nαι, ότι γι' αυτόν τον λόγο (δηλαδή από διακριτικότητα ή εκκλησιαστική διάκριση, πείτε το όπως θέλετε) η απόφαση είναι τόσο πολύ γενική στη διατύπωσή της και εστιάζει στο Θεωρητικό ενός τεθνεώτος ως πηγή του κακού.

Ο δικός μου φόβος είναι ότι ενώ η παρέμβαση της μητρός εκκλησίας, ακόμα κι αν είναι ατελής, έχει πνευματικό σκοπό (να αποκαταστήσει την τάξη και την ομόνοια), για πολλούς θα λειτουργήσει με τον αντίθετο σκοπό (ως άσος στο μανίκι τους).
 
Last edited:
Top