Άνοιγμα και κλείσιμο βημοθύρων και καταπετάσματος.

Σε περίπτωση εσπερινής λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου η οποία περιέχει και αναγνώσματα τότε ποια θα είναι η τάξη ανοιγοκλείσματος των βημοθύρων;
Θα παραμείνουν ανοιχτά μετά την μικρά είσοδο του Ευαγγελίου, και κατά τη διάρκεια δηλαδή των αναγνωσμάτων;; και μετά θα κλείσουν πάλι μετά το πέρας των αναγνωσμάτων όταν αρχίσει να ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος ή θα παραμένουν ανοιχτά και κατά τη διάρκεια του Τρισαγίου Ύμνου και θα κλείσουν μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου όταν λέγεται η Εκτενής ("Είπομεν πάντες");
 
Ὑπάρχει αὐτὴ ἡ παράθεσις τοῦ π. Νικολάου (σχετικὸ ὡς πρὸς τὰ Ἀναγνώσματα):

Ανοίγουν στην είσοδο, κλείνουν μετά τις προφητείες, στο ειπωμεν πάντες, και ξανανοίγουν στην απόλυση, στο Στερεώσαι.

Σύμφωνα μὲ αὐτὸ νομίζω θὰ κλείσουν μετὰ τὰ ἀναγνώσματα, καὶ (μετά όπως στον Πίνακα 18-1) θὰ ἀνοίξουν στὸ Δύναμις τοῦ Τρισαγίου, κτλ..
 
Last edited:
Έχουμε όμως και την Προηγιασμένη όπου και εκεί έχουμε αναγνώσματα, και ανοίγουν τα βημόθυρα μετά την είσοδο, παραμένουν ανοιχτά και κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων και κατά τη διάρκεια του "Κατευθυνθήτω" (εδώ βέβαια έχουμε και θυμίαση του ιερέως για αυτό παραμένουν ανοιχτά ) και μετά κλείνουν στο "Είπομεν πάντες".
 
Back
Top