«Μουσικά Κείμενα» Δωρεάν Πρόγραμμα Συγγραφής Βυζαντινής Μουσικής

papline

Παλαιό Μέλος
Νέα έκδοση 4.3 Beta

Στη νέα έκδοση έχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις και προσθήκες:

Πλέον υπάρχει ακόμη ένα σετ γραμματοσειρών πιο "καλλιτεχνικές" τις οποίες επιμελήθηκε και διέθεσε προς χρήση ο κ. Κωνσταντίνος Τρύφωνος.

Άλλαξε η καρτέλα με τις φθορές. Στη νέα έκδοση τα κουμπιά των φθορών είναι πολύ λιγότερα και ομαδοποιημένα οπότε είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός μιας φθοράς. Η θέση της φθοράς αλλάζει με διαδοχικά πατήματα του κουμπιού. Έτσι αν βάλουμε μια φθορά και ξαναπατήσουμε το ίδιο κουμπί αλλάζει η θέση της φθοράς, αν ξαναπατήσουμε το ίδιο κουμπί αλλάζει και πάλι κ.ο.κ.
Για όσους γράφουν με το πληκτρολόγιο θα πρέπει να ξανά προγραμματίσουν τα κουμπιά των φθορών.

Προστέθηκαν τα σύμβολα της παλαιάς γραφής. Τα σύμβολα εμφανίζονται με το σχετικό κουμπί στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του προγράμματος ή πατώντας το πλήκτρο Alt του πληκτρολογίου και εξαφανίζονται όταν αφήσουμε το ALT ή αν ξαναπατήσουμε το κουμπί της παλαιάς γραφής. Επειδή δεν έχω γνώση της παλαιάς γραφής, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικός ο τρόπος με τον οποίο προστέθηκε η δυνατότητα αυτή. (το πλήκτρο Alt θα εξυπηρετήσει περισσότερο αυτούς που γράφουν με το πληκτρολόγιο).
Για όσους γράφουν με το πληκτρολόγιο θα πρέπει να προγραμματίσουν μόνο τα σημεία ποιότητος. Δε χρειάζεται να προγραμματίσουν τα ποσοτικά σημεία και το τσάκισμα επειδή χρησιμοποιούνται τα ίδια κουμπιά με αυτά της νέας γραφής.

Βελτιώθηκε η στοίχιση του ποιητικού κειμένου στο συνεχές ελαφρόν. Πιο συγκεκριμένα η στοίχιση πλέον γίνεται στο ελαφρόν και όχι στο κέντρο του χαρακτήρα.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιλέξουμε σε πιο ύψος θα γραφτούν οι αρκτικές μαρτυρίες. Η επιλογή αυτή μπήκε για να διορθωθεί το πρόβλημα που υπήρχε όταν γράφαμε κανονικό κείμενο δίπλα στις αρκτικές μαρτυρίες και η θέση( όσον αφορά το ύψος του κειμένου) ήταν διαφορετική από αυτό της μαρτυρίας.

Βελτιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις η θέση των μέτρων.

Πλέον όταν γράφουμε απόστροφο-σταυρό-ελαφρόν δεν υπάρχει κενό(space) ανάμεσα στους χαρακτήρες οπότε και δεν χωρίζονται η απόστροφος από το ελαφρόν.

Προστέθηκαν τρεις χαρακτήρες παραπομπών (αστερίσκος - αστερίσκος1 -αστερίσκος2) για την περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε παραπομπές για έτερες θέσεις. Επίσης προστέθηκε ένα σύμβολο «ψαλίδι» για να σημειώσουμε τμήματα αργών μαθημάτων που μπορούμε να παραλείψουμε.

Και τέλος έχει γίνει μια σημαντική προσθήκη στο ποιητικό κείμενο. Με το κουμπί α..ω που βρίσκεται στην καρτέλα του ποιητικού κειμένου, δίνεται πλέον η δυνατότητα να γράψουμε ή να αντιγράψουμε-επικολλήσουμε το ποιητικό κείμενο αν το έχουμε ήδη γραμμένο και στη συνέχεια να κάνουμε μαζική καταχώρηση στο μουσικό. Στο ποιητικό κείμενο θα πρέπει οι φθόγγοι να είναι χωρισμένοι με κενά.
Αν πληκτρολογήσουμε το κείμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να πατήσουμε το κουμπί της μορφοποίησης.
Η επιλογή αυτή προστέθηκε για να μπορεί να γίνει μετατροπή των μουσικών κειμένων που γράφτηκαν με τις πρώτες εκδόσεις του ΜΚ στις οποίες το ποιητικό κείμενο γράφονταν σε πλαίσιο κειμένου. Για τη μετατροπή αντιγράψτε το ποιητικό κείμενο από το πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επικόλληση του προγράμματος. Εδώ πριν ξεκινήσουμε την καταχώρηση πρέπει να φροντίσουμε να συγχρονιστούν το μουσικό με το ποιητικό κείμενο, δηλαδή στον επιλεγμένο μουσικό χαρακτήρα να αντιστοιχεί ο επιλεγμένος φθόγγος του ποιητικού κειμένου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα κουμπιά με τα βέλη. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει σε ένα χαρακτήρα, ανά ομάδες πολλών χαρακτήρων πχ 20 ή 30 και μαζικά σε όλο το κείμενο. Προσοχή επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και αν ξεκινήσει η μαζική καταχώρηση δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει δεν προτείνεται η μαζική καταχώρηση. Ο λόγος είναι ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά στην αντιστοίχηση π.χ. στο παλιό κείμενο σε κάποιον μουσικό χαρακτήρα να μην υπάρχει ποιητικό οπότε θα περιμένουμε άδικα να τελειώσει η καταχώρηση και να την ξανακάνουμε από την αρχή. Πρόταση δική μου είναι η χρήση ανά ομάδες χαρακτήρων.
Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί για μετατροπή των κειμένων που γράφτηκαν με το πρόγραμμα "Byzantina" και με το "Virtual Psaltica".

Μπορεί να έγιναν κι άλλες βελτιώσεις τις οποίες δε θυμάμαι.

Ευχαριστώ τον κ. Δημήτριο Φκιαρά για τη δημιουργία των περισσοτέρων εικονιδίων της παλαιάς γραφής (δικά μου είναι αυτά που δεν είναι και τόσο καλά στους χαρακτήρες ποιότητος).

Ευχαριστώ τον κ. Κωνσταντίνο Τρύφωνος για τη δημιουργία των νέων γραμματοσειρών. Ελπίζω Κωνσταντίνε να έγραψα σωστά το επώνυμο σου.

Και τέλος ευχαριστώ όλους τους χρήστες του προγράμματος που με τις παρατηρήσεις τους βοηθούν στη βελτίωση του ΜΚ

Κιλκίς Παπαδόπουλος Δημήτρης.
 

Attachments

Last edited:

papline

Παλαιό Μέλος
Για όσους πρόλαβαν να κατεβάσουν την νέα έκδοση.

Έχω αντικαταστήσει τα αρχεία του προγράμματος επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με την εισαγωγή κλάσματος. Αν θέλετε ξανά κατεβάστε τα αρχεία.

Ευχαριστώ.
 

papline

Παλαιό Μέλος
Συγνώμη για τις συνεχείς αλλαγές αλλά εντόπισα ένα πρόβλημα με την εισαγωγή των διαστολών το οποίο και διόρθωσα.
Τα αρχεία του προγράμματος έχουν αντικατασταθεί από την έκδοση 4.3.1
 
Last edited:

papline

Παλαιό Μέλος
Νέα Έκδοση 4.3.2

Στην νέα έκδοση έχει γίνει μια προσθήκη που αφορά τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
Πλέον δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύουμε διάφορα "σετ" ρυθμίσεων (Γραμματοσειρές, χρώματα κτλ) και να τα ανακτούμε πολύ εύκολα.
Την νέα επιλογή θα τη βρείτε στις "Ρυθμίσεις" του ΜΚ.
Υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα δύο "σετ" ρυθμίσεων, ένα με τις γραμματοσειρές "ΒΖ" και ένα με τις γραμματοσειρές "ΜΚ".

Υπενθυμίζω ότι για να λειτουργήσει το πρόγραμμα πρέπει να είναι εγκατεστημένες οι γραμματοσειρές του προγράμματος. Και για να επεξεργαστούμε ένα έγγραφο πρέπει στις ρυθμίσεις του ΜΚ να έχουμε επιλεγμένες τις γραμματοσειρές με τις οποίες γράφτηκε το έγγραφο.


Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει οπωσδήποτε να επανεγκαταστήσετε και πάλι τη γραμματοσειρά ΜΚ που βρίσκεται στο φάκελο fonts προγράμματος.

Κιλκίς Παπαδόπουλος Δημήτρης
 

Attachments

Νέα Έκδοση 4.3.2

Στην νέα έκδοση έχει γίνει μια προσθήκη που αφορά τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
Πλέον δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύουμε διάφορα "σετ" ρυθμίσεων (Γραμματοσειρές, χρώματα κτλ) και να τα ανακτούμε πολύ εύκολα.
Την νέα επιλογή θα τη βρείτε στις "Ρυθμίσεις" του ΜΚ.
Υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα δύο "σετ" ρυθμίσεων, ένα με τις γραμματοσειρές "ΒΖ" και ένα με τις γραμματοσειρές "ΜΚ".

Υπενθυμίζω ότι για να λειτουργήσει το πρόγραμμα πρέπει να είναι εγκατεστημένες οι γραμματοσειρές του προγράμματος. Και για να επεξεργαστούμε ένα έγγραφο πρέπει στις ρυθμίσεις του ΜΚ να έχουμε επιλεγμένες τις γραμματοσειρές με τις οποίες γράφτηκε το έγγραφο.


Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει οπωσδήποτε να επανεγκαταστήσετε και πάλι τη γραμματοσειρά ΜΚ που βρίσκεται στο φάκελο fonts προγράμματος.

Κιλκίς Παπαδόπουλος Δημήτρης
Στις ρυθμίσεις και το ΒΖ και το ΜΚ έχουν τις ίδιες επιλογές για γραμματοσειρές. Φαίνονται να είναι οι γραμματοσειρές του ΒΖ. Για το ΜΚ πρέπει να επιλέξουμε τις ΜΚ γραμματοσειρές και να αποθηκεύσουμε το ΜΚ;
 

papline

Παλαιό Μέλος
Στις ρυθμίσεις και το ΒΖ και το ΜΚ έχουν τις ίδιες επιλογές για γραμματοσειρές. Φαίνονται να είναι οι γραμματοσειρές του ΒΖ. Για το ΜΚ πρέπει να επιλέξουμε τις ΜΚ γραμματοσειρές και να αποθηκεύσουμε το ΜΚ;
Επιλέγουμε το ΜΚ και πατάμε εφαρμογή.

Η αποθήκευση αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στο όνομα που βρίσκεται στο κάτω πλαίσιο, αριστερά από την αποθήκευση. Αν θέλουμε γράφουμε ένα νέο όνομα για να μη χάσουμε τις ρυθμίσεις ΒΖ ή ΜΚ.
 
Κ. Παπαδόπουλε
Συγχαρητήρια για τον κόπο σας και για την ωραία προσπάθεια που κάνετε για να βοηθήσετε όσους έχουν το μεράκι να ασχοληθούν με την συγγραφή της ΒΜ.
Τώρα μία παράκληση , στην συγγραφή του ποιητικού λόγου θα μπορούσατε να βάζατε επιλογή των γοτθικών "ν η΄ου" με κάπιο "κουμπί" και όχι να γυρίζουμε στο Αγγλικό πληκτρολόγιο γιατί είναι μία διαδικασία χρονοβόρα, και εάν χρησιμοποιούμε μία πολυτονική γραμματοσειρά που δουλεύη σε αυτό {Αγγλικό} όπως η ED Greek OLD δεν συνεργάζεται.
Όπως επίσης στην πλοκή πχ.ίσον και μετά την πλοκή ολίγον ίσον κεντήματα, δεν μπορεί να μπει ανάμεσα ο σύνδεσμος.
Δηλαδή όταν βάζουμε την πλοκή ολίγον ίσον κεντήματα. Ευχαριστώ θερμά και συγνώμη για την ενόχληση Διονύσιος Ρουμελιώτη.
 

papline

Παλαιό Μέλος
Κ. Παπαδόπουλε
Συγχαρητήρια για τον κόπο σας και για την ωραία προσπάθεια που κάνετε για να βοηθήσετε όσους έχουν το μεράκι να ασχοληθούν με την συγγραφή της ΒΜ.
Τώρα μία παράκληση , στην συγγραφή του ποιητικού λόγου θα μπορούσατε να βάζατε επιλογή των γοτθικών "ν η΄ου" με κάπιο "κουμπί" και όχι να γυρίζουμε στο Αγγλικό πληκτρολόγιο γιατί είναι μία διαδικασία χρονοβόρα, και εάν χρησιμοποιούμε μία πολυτονική γραμματοσειρά που δουλεύη σε αυτό {Αγγλικό} όπως η ED Greek OLD δεν συνεργάζεται.
Όπως επίσης στην πλοκή πχ.ίσον και μετά την πλοκή ολίγον ίσον κεντήματα, δεν μπορεί να μπει ανάμεσα ο σύνδεσμος.
Δηλαδή όταν βάζουμε την πλοκή ολίγον ίσον κεντήματα. Ευχαριστώ θερμά και συγνώμη για την ενόχληση Διονύσιος Ρουμελιώτη.
Για τους μονούς χαρακτήρες "ου", " στ" , το γορθμικόν και το πελαστικόν στην επόμενη έκδοση θα προστεθούν κουμπιά για την εισαγωγή τους, αλλά δυστυχώς και πάλι δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυτονική γραμματοσειρά που δεν είναι unicode, δηλαδή γραμματοσειρά όπως αυτή που αναφέρετε. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει τα σύμβολα να τοποθετηθούν στη θέση άλλων χαρακτήρων αλλά τότε δε θα υπάρχει συμβατότητα με τα κείμενα που ήδη έχουν γραφεί με το ΜΚ.

Τώρα για το σύνδεσμο αν είναι δυνατόν στείλτε μου με e-mail (υπάρχει στις οδηγίες χρήσης) ή ανεβάστε εδώ ένα ακριβές παράδειγμα (εικόνα από κάποιο γραμμένο κείμενο) για να μπορέσω να καταλάβω ακριβώς σε πια περίπτωση παρουσιάζεται το πρόβλημα.

Σας ευχαριστώ πολύ.
 

papline

Παλαιό Μέλος
αυτο πιστέυω να βηθίση
Το πρόβλημα εντοπίζεται στη γραμματοσειρά "BZ Byzantina". Πιθανόν να έχετε εγκατεστημένη παλαιά έκδοση που δε συμπεριλαμβάνει το "μεγαλύτερο" σύνδεσμο. Επανεγκαταστήστε τη γραμματοσειρά από τα αρχεία που συνοδεύουν την τελευταία έκδοση του προγράμματος κι αν θέλετε ενημερώστε με για το αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ.
 
Πολύ ωραία ευχαριστώ. και μια άλλη διαπίστωση η σπάθη και η φθορά του Γα αν γίνεται να μπορεί να μπαίνη και κάτω από τους χαρακτήρες
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πρόγραμμα αυτό!
Είμαι οπαδός του ανοιχτού κώδικα.
Θεωρώ ότι οι προσπάθειες αυτές αξίζουν το μέλλον στην πληροφορική.
Εδώ θα προτείνω ότι τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα έχουν διάρκεια και εμπορικό ενδιαφέρον όταν:
1. καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες,
2. αναπτύσσονται συνεχώς.
Αν και αυτά τα δύο φαίνονται προφανή χωράει πολύ ανάλυση.
Πχ αναπτύσσονται συνεχώς μπορεί να σημαίνει ότι διευρύνεται η βάση των χρηστών ή και ότι αποκτούν νέες ιδιότητες.
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα αυτό έχει δυναμική και δυνατότητες να γίνει το απαραίτητο εργαλείο κάθε μουσικού όπως πχ το vlc και το winamp.
Nα συμπληρώσω με solfege, musescore, openoffice, tuxguitar, audacity και ο κατάλογος είναι μακρύς.
Καλό κουράγιο και υπομονή!

..(Αν χρειαστείτε μεταφραστή υπολογίστε με!!)
 

ixadin

Ηχάδιν
Το πρόβλημα εντοπίζεται στη γραμματοσειρά "BZ Byzantina". .... που δε συμπεριλαμβάνει το "μεγαλύτερο" σύνδεσμο.
Στην εν λόγω γραμματοσειρά λείπει ένα ομαλό όπως και ένας έτερος σύνδεσμος που να εκτείνεται σε τρεις πλατείς χαρακτήρες. (Μπορεί να μπει στην γραμματοσειρά Palaia που έχει και πολλές άδειες θέσεις)

Έστω δείγμα
 

Attachments

Dimitris Fakinos

Παλαιό Μέλος
Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε,

Θερμά συγχαρητήρια για την τόσο αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια.

Παρατήρησα ότι, όταν χρησιμοποιώ παλαιά σημαδόφωνα, δεν μου επιτρέπεται να προσθέσω ποιητικό κείμενο και εμφανίζεται το παρακάτω μύνημα:


Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 

Attachments

papline

Παλαιό Μέλος
Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε,

Θερμά συγχαρητήρια για την τόσο αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια.

Παρατήρησα ότι, όταν χρησιμοποιώ παλαιά σημαδόφωνα, δεν μου επιτρέπεται να προσθέσω ποιητικό κείμενο και εμφανίζεται το παρακάτω μύνημα:


Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Οφείλεται σε δικό μου λάθος. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος και στη γραμματοσειρά "Παλαιά" επιλέξτε από το πλαίσιο τη γραμματοσειρά "BZ Palaia". Το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή είναι επιλεγμένη η "BZ palaia" αντί "BZ Palaia" δηλαδή παίζει ρόλο το πεζό "p".

Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση.
 

Dimitris Fakinos

Παλαιό Μέλος
Οφείλεται σε δικό μου λάθος. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος και στη γραμματοσειρά "Παλαιά" επιλέξτε από το πλαίσιο τη γραμματοσειρά "BZ Palaia". Το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή είναι επιλεγμένη η "BZ palaia" αντί "BZ Palaia" δηλαδή παίζει ρόλο το πεζό "p".

Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση.
Το πρόβλημα αποκαστάθηκε. Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
 

papline

Παλαιό Μέλος
Στην εν λόγω γραμματοσειρά λείπει ένα ομαλό όπως και ένας έτερος σύνδεσμος που να εκτείνεται σε τρεις πλατείς χαρακτήρες. (Μπορεί να μπει στην γραμματοσειρά Palaia που έχει και πολλές άδειες θέσεις)

Έστω δείγμα
Θα προσπαθήσω σε επόμενη έκδοση να συμπεριλάβω πιο μεγάλους χαρακτήρες για το ομαλό και το σύνδεσμο.

Να ενημερώσω ότι από σήμερα, η υποστήριξη του προγράμματος θα γίνεται εκτός από το "Ψαλτολόγιον" και από τη σελίδα που δημιούργησα για την υποστήριξη του προγράμματος.

http://papline.webnode.gr

Στην παραπάνω σελίδα έχω ανεβάσει την νέα έκδοση 4.3.3

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχουν προστεθεί κουμπιά για τους μονούς χαρακτήρες "ου", " στ" , το γορθμικόν και το πελαστικόν, επίσης η εισαγωγή τους γίνετε και από τα πλήκτρα '[', ']', '{', '}', ούτος ώστε να μη χρειάζεται να αλλάζουμε τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα να γραφεί η φθορά του Γα και η σπάθη κάτω από τους μουσικούς χαρακτήρες.
 
Last edited:

papline

Παλαιό Μέλος
Στην εν λόγω γραμματοσειρά λείπει ένα ομαλό όπως και ένας έτερος σύνδεσμος που να εκτείνεται σε τρεις πλατείς χαρακτήρες. (Μπορεί να μπει στην γραμματοσειρά Palaia που έχει και πολλές άδειες θέσεις)

Έστω δείγμα
Μήπως θα μπορούσατε να ανεβάσετε ή να μου στείλετε ένα δείγμα και με ομαλό;

Ευχαριστώ.
 
Κύριε Παπαδόπουλε χαίρετε. Θα ήθελα αν γίνεται να προστεθεί η λειτουργία "αυξομείωσης" του μεγέθους του πληκτρολογίου του προγράμματος, επειδή έχω στην κατοχή μου ένα λάπτοπ 10 ιντσών και όταν ανοίγω το πρόγραμμα, καλύβει σχεδόν όλη την οθόνη και δε φαίνεται το έγγραφο Word. Ευχαριστώ πολύ.
 

papline

Παλαιό Μέλος
Κύριε Παπαδόπουλε χαίρετε. Θα ήθελα αν γίνεται να προστεθεί η λειτουργία "αυξομείωσης" του μεγέθους του πληκτρολογίου του προγράμματος, επειδή έχω στην κατοχή μου ένα λάπτοπ 10 ιντσών και όταν ανοίγω το πρόγραμμα, καλύβει σχεδόν όλη την οθόνη και δε φαίνεται το έγγραφο Word. Ευχαριστώ πολύ.
Προσπάθησα στο παρελθόν να τω κάνω αλλά δεν τα κατάφερα. Θα ξαναπροσπαθήσω αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο.
 
Top