4 Δεκεμβρίου - Αγ. Βαρβάρας και Ιωάννου Δαμασκηνού

#1
Χαίρετε! Επ' ευκαιρία της επικείμενης εορτής των αγίων, ποιο τυπικό πρέπει ν' ακολουθηθεί σε μη πανηγυρίζοντα ναό; Ψάλλονται καταβασίες; Τα δίπτυχα ορίζουν καταβασίες, το δε Μηναίο όχι παρ' όλο που έχει κάθισμα πολυελαίου και ευαγγέλιο όρθρου. Γενικά λίγο μπέρδεμα...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Στά (διάφορα) Μηναῖα ὑπάρχουν διάφορες ἐναλλαγές καί μεταγενέστερες προσθῆκες, ἐνῶ ἔχουν παραμείνει καί τά παλαιά στοιχεῖα.
Γι᾿ αὐτό ἀκολουθοῦμε τά Δίπτυχα (γιά ξεμπέρδεμα ;) )
Πρβλ. ΣΤ & ΤΓΡ.
Ὡς καί Τάξις Ιερών Ακολουθιών 2020 - Ι. Μ. Κύκκου
 
Last edited:

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#3
Τυπικόν Ενοριών (Τόμος Β'), σ. 24, υποσ. 12.

Περίπτωσις πλήρως εορταζομένου Αγίου άνευ Ευαγγελίου Όρθρου: ηʹ× : Ὁ Ἅγιος δὲν ἔχει Εὐαγγέλιον Ὄρθρου

Αὐτὴ ἡ περίπτωσις ἀπαντᾶται εἰς: [ΜΒ, 6/9, 13/9, 23/9, 4/12, 9/12, 7/1, 2/5, 1/7, 2/7, 5/7, 20/7, 25/7, 26/7, 1/8, 31/8]. Τό ΤΓΡ εἰς ὅλας τὰς παραπάνω ἡμερομηνίας ἔχει Καταβασίες. Τό ΤΜΕ, πλὴν τῶν 23/9, 7/1, 1/8, 31/8 ὅπου ἔχει Καταβασίες, λέει ἐν καθημερινῇ ἡ Ἀκολουθία ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὸ Μηναῖον [ΜΒ] εἰς τὰς 4/12, 2/7, 26/7, ὑπάρχουν οἱ Εἱρμοὶ τῶν γʹ, ϛʹ, ηʹ, θʹ ᾠδῶν, ἀντὶ Καταβασιῶν, καὶ εἰς τὴν 1/8 ὑπάρχουν σαφέστατα Καταβασίες. Εἰς τὴν [ΜΒ, 23/9] λέγει: «Εἰ βούλει εἰπὲ καὶ Καταβασίας. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Τὸ Μηναῖον τοῦ 1820, εἰς τὴν 31/8 ἔχει Εἱρμούς. Τὴν σήμερον ὅμως εἰς αὐτὴν τὴν τυπικὴν περίπτωσιν ηʹ× λέγομεν πάντα Καταβασίες (πρβλ. [ΤΓΡ]).
 
#4
Οπότε καταλήγουμε στο ''ως δόξη τω προεστώτι''. Ευχαριστώ όλους όσοι ασχοληθήκατε και μου απαντήσατε. Οι άγιοι να μας σκέπουν.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#5
Αμήν.

Την σήμερον μετά την συμβολή του π. Γεωργίου Ρήγα στο Ενοριακό Τυπικόν με το βιβλίο του "Τυπικόν", όλες οι περιπτώσεις Αγίων εις η' μη εχόντων Ευαγγέλιον, ως ανωτέρω ανεφέρθησαν [ΤΕ(2), υποσ. 12], έχουν Καταβασίες.

Το έχω αναφέρει και στου Προφήτου Ηλιού.

Χρόνια πολλά,
Καλά Χριστούγεννα.
 
Last edited:
Top