21. Ἀκολουθία Ἁγίου Μάρτυρος Νεοφύτου

Στο δοξαστάριο του Ιάκωβου πρωτοψάλτου, υπάρχουν μελοποιημένα δοξαστικά του Αγίου Νεοφύτου, γνωρίζει κανείς από ποια ακολουθία προέρχονται;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στο δοξαστάριο του Ιάκωβου πρωτοψάλτου, υπάρχουν μελοποιημένα δοξαστικά του Αγίου Νεοφύτου, γνωρίζει κανείς από ποια ακολουθία προέρχονται;
Δέν ἔχουμε τήν Κωνσταντινουπολίτικη ἔκδοση Μηναίου1843 γιά νά βλέπαμε ἄν ἴσως ὑπάρχουν ἐκεῖ. Βέβαια τό Δοξαστάριον Ἰακώβου εἶναι τοῦ 1836. Μπορεῖ νά δεῖ κάποιος στά Μηναῖα Βενετίας (πρὸ Βαρθολομαίου) ἄν ὑπάρχει κάτι ἐκεῖ (πού μᾶλλον ἀποκλείεται).

Ψάχνωντας ὄμως βρῆκα μιά ἄλλη Κωνσταντινουπολίτικη ἔκδοση 1892:
Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου. Ψαλλομένη τῇ κα΄ Ἰανουαρίου. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν Βουκουρεστίῳ ἐν ἔτει 1723 ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης Νεοφύτου. Τὸ δεύτερον νῦν ἐκδίδοται δαπάναις τοῦ παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νεοφύτου Ή τοῦ ἀπὸ Νικοπόλεως. Μεταγραφεῖσα ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1892, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου.

(http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F...ode_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL)
https://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0524.pdf

Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ #1 εἶναι αὐτή (Αθήνα 1939):
(http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F...ode_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL)
http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0525.pdf
 
Last edited:
Top