Μηναῖα ΚΠόλεως 1843

Σημαντική έκδοση, καθώς τυγχάνει διορθώσεων από την Κεντρική Πνευματική Επιτροπή, έχει έγκριση της Μεγάλης Εκκλησίας και είναι διάφορη από αυτή της επιστασίας του Βαρθολομαίου. Σημαντική είναι και η εισαγωγή στο μηναίο Σεπτεμβρίου.

Επισυνάπτονται τα Μηναία Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου και Αυγούστου του έτους 1843.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 

Attachments

 • Sept.zip
  25.1 MB · Views: 329
 • Nov.pdf
  7 MB · Views: 441
 • Febr.pdf
  4.8 MB · Views: 280
 • Aug.zip
  23.9 MB · Views: 239

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σημαντική έκδοση, καθώς τυγχάνει διορθώσεων από την Κεντρική Πνευματική Επιτροπή, έχει έγκριση της Μεγάλης Εκκλησίας και είναι διάφορη από αυτή της επιστασίας του Βαρθολομαίου.
Εὐχαριστοῦμε!
Καί ὁ Βαρθολομαῖος πατριαρχική ἐντολή εἶχε, ἀλλά καί αὐτή ἡ ἐπιτροπή ταυτόχρονα...
Οἱ ἀλλαξοπατριαρχεῖες δέ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦταν κάτι τό σύνηθες...

Ὁ Βαρθολομαῖος βέβαια ἐκδίδει στή Βενετία καί αὐτοί στήν ΚΠολη.

Πάντως ἡ ἀπελευθέρωση καί δημιουργία τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους ἔδιδε πολλές ἐλπίδες... καί προκάλεσε "κινητικότητα", πού διεφάνη σαφέστατα στήν ἀνάγκη ἔκδοσης πατριαρχικοῦ τυπικοῦ (ΤΚΠ 1838), γιά τίς ἀνάγκες τοῦ νέου κράτους (πολλά ὑποσχόμενου...).

Σημαντική είναι και η εισαγωγή στο μηναίο Σεπτεμβρίου.

Ὄντως. Ἀλλά καί αὐτή τοῦ Βαρθολομαίου στό τοῦ Σεπτεμβρίου 1843, ἐξ ἴσου καί πλέον.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἄς ἀναληφθεῖ μιά «ἐκστρατεία» ἀναζητήσεως καί τῶν λοιπῶν μηνῶν. Εἶναι «εὐχῆς ἔργον» ἡ συγκέντρωσις ὅλων τῶν Μηναίων αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἐπανέφερα τό μήνυμά σου Ἐμμανουήλ (τό ὁποῖο εἶχες διαγράψει ἐπειδή ὑπῆρξε θέμα), γιατί ἤθελα νά παραπέμψω κι ἐγώ, στά τόσα σημαντικά πού πρέπει νά μάθουμε γιά τήν πατριαρχική ἔκδοση τῶν Μηναίων τοῦ 1843 ἀπό τό ἐκδοτικό οἶκο Κορομηλᾶ (μέ ἕδρα στήν Ἀθήνα καί παράρτημα στήν Κωνσταντινούπολη) καί νά ἐξηγηθοῦν οἱ ὑποθέσεις μου

Εὐχαριστοῦμε!
Καί ὁ Βαρθολομαῖος πατριαρχική ἐντολή εἶχε, ἀλλά καί αὐτή ἡ ἐπιτροπή ταυτόχρονα...
Οἱ ἀλλαξοπατριαρχεῖες δέ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦταν κάτι τό σύνηθες...
Ὁ Βαρθολομαῖος βέβαια ἐκδίδει στή Βενετία καί αὐτοί στήν ΚΠολη.
πού δέν εἶναι ἔτσι...

Περισσότερα στό ἄρθρο τοῦ κ. Πασχαλίδη.

Ἐπαναλαμβάνουμε δέ:

Ἄς ἀναληφθεῖ μιά «ἐκστρατεία» ἀναζητήσεως καί τῶν λοιπῶν μηνῶν. Εἶναι «εὐχῆς ἔργον» ἡ συγκέντρωσις ὅλων τῶν Μηναίων αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως.

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Μήπως ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἄλλα Μηναῖα Κωνσταντινουπόλεως 1843;​
Στις "Δημόσιες Βιβλιοθήκες" υπάρχουν και άλλα, δεν ξέρω όμως αν μπορούν να κατεβούν πλέον.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Έχω βρει τα παρακάτω (για την περίπτωση που καταστεί δυνατόν το κατέβασμα, κάποια στιγμή)....
Μετά από ερώτηση που έκανα (με email) μου απάντησαν ότι τα εν λόγω εμφανιζόμενα στην βιβλιοθήκη Μηναία δεν έχουν ψηφιοποιηθεί ακόμα, παρά μόνον η πρώτη σελίδα, η οποία και εμφανίζεται ως εικόνα.
 
Top