06. Νέους εὐσεβεῖς, [καμίνῳ/καμίνου] πυρὸς προσομιλήσαντας

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Ποία η ορθότερη εκδοχή;
ᾨδὴ ζ' Εἱρμὸς
«Νέους εὐσεβεῖς, καμίνῳ πυρὸς προσομιλήσαντας, διασυρίζον πνεῦμα δρόσου, ἀβλαβεῖς διεφύλαξε, καὶ θείου Ἀγγέλου συγκατάβασις• ὅθεν ἐν φλογὶ δροσιζόμενοι, εὐχαρίστως ἀνέμελπον• Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Νομίζω ότι η σωστή σύνταξη είναι με δοτική.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἡ σύνταξη (τοῦ ρ. προσ-ομιλῶ) ἀπαιτεῖ δοτική.
Ὀρθή γραφή θά ἦταν καί «καμίνου πυρί» τήν ὁποία ἔχει ὁ ἀνώνυμος ἐξηγητής κατά τόν ἅγιον Νικόδημον (σ. 144 - 175 pdf).


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Πρόκειται γιὰ τὸν εἱρμὸ τῆς ζ' ᾠδῆς τοῦ α' κανόνα τῶν Θεοφανείων.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Από ένα κοίταγμα των μηναίων που έχω ήδη αποθηκευμένα, την γραφή "καμίνου πυρὸς" έχουν οι εκδόσεις 1551, 1755, 1820, ενώ "καμίνῳ πυρὸς" των ετών 1852, 1863, 1890, 1896. Το "καμίνου πυρί" δεν το συνάντησα πουθενά.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
... την γραφή "καμίνου πυρὸς" έχουν οι εκδόσεις 1551, 1755, 1820, ...
Πρὀς εἰδήμονας φιλολόγους:
Μπορεῖ νά σταθεῖ αὐτή ἡ γραφή ἄν ἐκλάβουμε ἐννοούμενη τήν πρόθεση «μετά» («μετὰ καμίνου πυρὸς»);​
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Και μια ακόμη υπόθεση/ερώτηση μη ειδήμονος. Θα μπορούσε η σύνταξη να είναι .
.... διασυρίζον πνεῦμα δρόσου, ἀβλαβεῖς διεφύλαξε καμίνου πυρὸς, νέους εὐσεβεῖς προσομιλήσαντας (ενν. αυτῶ=πυρί)...;
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Νέους εὐσεβεῖς καμίνῳ πυρὸς προσομιλήσαντας...»
(χφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ'-ιγ' αἰ. φ. 40v).
 
Top