04. Μουσικὰ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας & Ὁσίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
Καλημέρα σε όλους,

Ψάχνω ένα κείμενο που είδα μια φόρα στη σειρά "Μουσικά Μηναία" του Σωτήρι Αρβανίτη. Στο Δεκέμβριο τόμο, υπάρχει μια όμορφη σύνθεση του δοξαστικού "Όσιε πάτερ" (δεν θυμάμαι για ποίο Άγιο ήτανε, αλλά φαντάζομαι του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου ἠ του Αγίου Ιωαννού του Δαμασκηνού).

Το έχει κάποιος φίλος που μπορεί να το αναβάσει;

Εν Χριστώ,
Γαβριήλ
 

pano

Μέλος
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Πόθεν σοι τοὺς ἐπαίνους, οἱ ἐρασταί σου τῶν λόγων, ἀναμέλψωμεν θεηγόρε; ἡ γὰρ μακρὰ εὐπορία παρασκευά-ζειν ἀπορεῖν, τί δέ σε προσείπωμεν ἀξίως; ἀπὸ τοῦ ζήλου τῆς πίστεως, ὁμολογητὴν καὶ μάρτυρα, καὶ κοινωνὸν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ· ἀπὸ τοῦ βίου πανόσιον, καὶ ἀσκητὴν πρακτικώτατον· ἀπὸ τοῦ λόγου διδάσκαλον, καὶ θεολόγον ἔνθεον· ἐκ τῶν ἱερῶν ᾀσμάτων, καλλιφραδῆ τέττιγα, καὶ κόσμον τῆς ἐκκλησίας, ἱερωσύνης τύπον καὶ ἡσυχίας κλέος· ἅπαντα συλλαβὼν ἐν ἑαυτῷ, τὰ παρ᾿ ἑκάστῳ τῶν ἁγίων καλά, μίαν ἀρετῆς ἰδέαν ἀπηκριβώσω· δι᾿ ὅ καὶ μετὰ πάντας ὑπὲρ πάντας δοξασθείς, πρέσβευε δεόμεθα, ὡς παρρησίαν ἔχων πρὸς Θεόν, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Χάρις Θεοῦ τοῖς ἱεροῖς σου χείλεσιν ἀληθῶς ἐξεχύθη, πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννη, καὶ ἡ γλῶσσά σου κάλαμος γραμματέως, ἐδείχθη τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἡ δὲ θεοφόρος σου ψυχή, παντοδαπῆς σοφίας ἐνδιαίτημα σεπτόν· ὅθεν τῶν θείων ὕμνων τὸ σύντονον, ταῖς εὐφραδέσι μελῳδίαις ἀνῆκας, καὶ τὰς τῶν πιστῶν εὐφροσύνης ἐνθέου ψυχὰς ἐνέπλησας, ἐξενεχθέντος εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην τοῦ τοιούτου καλοῦ· τὴν οὖν ὑπὲρ λόγων εὔλογον χάριν, ἀπονέμοντες ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς ἐπαξίως, τὴν ἱεράν σου κορυφὴν καταστέφομεν, αἰτούμενοι διὰ σοῦ τυχεῖν ἵλεω Θεοῦ, καὶ βασιλείας οὐρανῶν ἀξιωθῆναι.


Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να μελοποιήσει τα παραπάνω δοξαστικά του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού..;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Πέραν των εξαίρετων και πληρέστατων υφιστάμενων μουσικών κειμένων, επισυνάπτω και τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του όρθρου για την 04-12- για τάμπλετ κατά τα γνωστά .
Τα ανεβάζω διότι ζητήθηκαν
Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που έχουν τα ονομαστήριά των
 

Attachments

 • 04-12-2014 Πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων.pdf
  3.2 MB · Views: 314
 • 04-12-2014 Πανηγυρικός Όρθρος Αγίων.pdf
  4 MB · Views: 386
 • 04-12-2014 Εσπερινός .mel
  158.2 KB · Views: 32
 • 04-12-2014 Πανηγυρικός Όρθρος Αγίων .mel
  178.3 KB · Views: 46
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Το δοξαστικό των Αίνων από τον Γ. Σιαπερόπουλο.
 

Attachments

 • Doxastikon_Ainon_Ag_Varvaras_(Siaperopoulos).pdf
  186.3 KB · Views: 130

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Από τις αναρτήσεις του μακαριστού Ευαγγέλου Λιναρδάκη στην αρχή του παρόντος θέματος (εδώ), οι φυλλάδες για πανηγυρικό εσπερινό και όρθρο της Αγίας Βαρβάρας σε μορφή PDF.
 

Attachments

 • Αγίας Βαρβάρας - Εσπερινός - Ευαγγέλου Λιναρδάκη.pdf
  7.4 MB · Views: 236
 • Αγίας Βαρβάρας - Όρθρος - Ευαγγέλου Λιναρδάκη.pdf
  4.6 MB · Views: 240

stzioutzios

Μέλος
Πέραν των εξαίρετων και πληρέστατων υφιστάμενων μουσικών κειμένων, επισυνάπτω και τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του όρθρου για την 04-12- για τάμπλετ κατά τα γνωστά .
Τα ανεβάζω διότι ζητήθηκαν
Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που έχουν τα ονομαστήριά των

Κύριε Βασίλη σε παρακαλώ για μια διόρθωση στα καθίσματα και θέλω να μου πεις για τα Απολυτίκιον τις Αγίας το βρήκα σε αρκετά βιβλία σε πλ'δ.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα
της 04-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

 • 04-12-2018 Εσπερινός.pdf
  1.7 MB · Views: 81
 • 04-12-2018 Όρθρος.pdf
  3.7 MB · Views: 118
 • 04-12-2018 Εσπερινός .mel
  110 KB · Views: 14
 • 04-12-2018 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας .mel
  170.7 KB · Views: 11
Δόξα, ήχος γ'
Στομωθείσα τω πυρί, των αθλητικών παλαισμάτων, πρός τα σκάμματα τής αθλήσεως τομώς προσεχώρησας' καί κραταιώς εκνικήσασα, τόν αρχέκακον εχθρόν, τόν Παράδεισον απέλαβες, όν ή προμήτωρ απατηθείσα απώλεσεν. Ένθα νυν περιχαρώς αυλιζομένη, σεμνή καλλιπάρθενε, πρέσβευε Χριστώ διηνεκώς, εκ λοιμικής ημάς νόσου ρύεσθαι, και παντοίων νοσημάτων, Βαρβάρα αξιάγαστε, καί σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
Είναι των Αίνων, από την συλλογή ακολουθιών του μακαριστού π. Γεωργίου Ρήγα. Όποιος το έχει σε μουσικό ή αν μπορεί να το μελοποιήσει...!
 
Δόξα, ήχος γ'
Στομωθείσα τω πυρί, των αθλητικών παλαισμάτων, πρός τα σκάμματα τής αθλήσεως τομώς προσεχώρησας' καί κραταιώς εκνικήσασα, τόν αρχέκακον εχθρόν, τόν Παράδεισον απέλαβες, όν ή προμήτωρ απατηθείσα απώλεσεν. Ένθα νυν περιχαρώς αυλιζομένη, σεμνή καλλιπάρθενε, πρέσβευε Χριστώ διηνεκώς, εκ λοιμικής ημάς νόσου ρύεσθαι, και παντοίων νοσημάτων, Βαρβάρα αξιάγαστε, καί σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
Είναι των Αίνων, από την συλλογή ακολουθιών του μακαριστού π. Γεωργίου Ρήγα. Όποιος το έχει σε μουσικό ή αν μπορεί να το μελοποιήσει...!
Αγ. Βαρβάρας.png
 
Last edited:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 04-12-2020 Εσπερινός & Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Δεκεμβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

 • 04-12-2020 Εσπερινός Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf
  1.5 MB · Views: 50
 • 04-12-2020 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf
  3.6 MB · Views: 125
 • 04-12-2020 Εσπερινός Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού .mel
  110 KB · Views: 14
 • 04-12-2020 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού .mel
  175.1 KB · Views: 9
Top