Χρόνια πολλά «Ευαγγελισμού»!!!

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Χρόνια πολλά στους Βαγγέληδες και Ευαγγελίες του Ψαλτολογίου! Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του κυρ Βαγγέλη. Βοήθεια η Παναγία σε όλους μας και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την εθνική εορτή!
Ἰδιαιτέρως στούς:
Σφακιανάκη, Σολδάτο, Κοτσώνα, Θεοδώρου, Γκίκα, Δρούζα.​
 
#2
Επικαιροποίηση παλαιού μηνύματος...
Χρόνια πολλά στους Βαγγέληδες και Ευαγγελίες του Ψαλτολογίου! Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του κυρ Βαγγέλη. Βοήθεια η Παναγία σε όλους μας και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την εθνική εορτή!
Ν.Γ.
 
#6


«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν».
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες, με ειρήνη, υγεία και υπομονή......
 
#8


«… Ὢ χαῖρε, χαῖρε, ἀθάνατη Παρθένα και Μητέρα!
Μεσ ‘στοῦ πολέμου τὴν ὀργὴ καὶ μεσ’ στὴν καταιγίδα,
σὲ σένα ὑψώνεται ἡ ψυχὴ κι ‘ὁ νοῦς μας νύχτα-μέρα.
Ὢ θεία τοῦ Γένους καὶ γλυκειὰ παρηγοριὰ κι ‘ἐλπίδα,
γιὰ τὴν ἀπάντεχη χαρά, γιὰ τὴν τιμὴ τὴν τόση,
γιὰ τὴν οὐράνια δύναμι, ποὺ Ἐσὺ μᾶς ἔχεις δώσει,
ὅσο θὰ ζῇ ἡ Ἑλλάδα μας, Μητέρα τρισμεγάλη,
τὴ δόξα σου θὰ ψάλλῃ!
(Γ. Βερίτης - «Ελλήνων Ύμνος»)

Η μητέρα του Κυρίου, που ταυτόχρονα είναι προστάτης και μητέρα όλων μας, ας πρεσβεύει προς τον Υιό της υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ«Χαῖρε κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη» (Λκ. α’ 28). «οὐκ ἔστι χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς» (Ἡσ. νζ’ 21), «ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων» (Ἰωὴλ α’ 12). «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φλ. δ’ 4), «πιστεύοντες ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένη» (Α’ Πτ. α’ 8), «οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ρμ . ιδ’ 17), «αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη» (Ἰω. ιστ’ 24). Χαιρετίζομε τὴν κεχαριτωμένη, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαντήσει μὲ τὴ χαρὰ τὴν πεπληρωμένη.

Εὐαγγελισμὸς εἶναι καὶ ἡ θεία κοινωνία μιᾶς παρθένας ψυχῆς.

«ἴδε γαστέρα, οὐρανοῦ πλατυτέραν»

(ἁγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως (+446) Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, καὶ εἰς τὸ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος ἔκδ. P.G. τ. 65 στ. 804b· πρβλ. κάθισμα θεοτοκίον πλ. δ' ἤχου Ἐπὶ σοὶ χαίρει...).«Οὐδεὶς γὰρ ὁ σωζόμενος εἰ μὴ διὰ σοῦ παναγία» (Γερμανοῦ Α' Κωνσταντινουπόλεως (+733) Εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ σεβασμίου ναοῦ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ εἰς τὰ ἅγια σπάργανα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔκδ. P.G. τ. 98 στ. 380b).«Χαίροις τῆς ἀκαταλήπτου χαρᾶς γεννήτρια» (Ἀνδρέου Κρήτης (+740) Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν ἔκδ. P.G. τ. 97 στ. 896b).«Ποῦ ἐκατοικοῦσεν αὐτὴ ἡ κόρη; Σὲ μιὰ σκηνή![*]...Ἀπέδειξεν ὅτι τὰ ταπεινὰ ὀρέγεται ἡ θεότης»

(ἁγίου Ἀνθίμου ἐν Χίῳ (+1960), Διδαχὲς πνευματικὲς τ. 2 (2001) σ. 206).[*] Πρβλ. κοντάκιον Εὐαγγελισμοῦ: Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ...Ἐπὶ σοὶ χαίρει πᾶσα ἡ κτίσις ἡ ἀγχωμένη.
 
#10
"Ἀδέτω σοι Δέσποινα, κινῶν τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος, Δαυΐδ ὁ Προπάτωρ σου, Ἄκουσον θύγατερ, τὴν χαρμόσυνον, φωνὴν τὴν τοῦ Ἀγγέλου, χαρὰν γὰρ μηνύει σοι, τὴν ἀνεκλάλητον."
Η Υπεραγία Θεοτόκος, Υπέρμαχος Στρατηγός του Ελληνικού Έθνους, ας είναι και τώρα αρωγός & βοηθός μας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους/στις εορτάζοντες/σες.
 
#11
Χρόνια πολλά και άξια της ελευθερίας μας! Με αφορμή την σημερινή μεγάλη γιορτή και επέτειο θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή η δοξολογία για την επέτειο των 200 χρόνων που έγραψε ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωηλ. Ευχαριστώ θερμά
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#12
Χρόνια πολλά και άξια της ελευθερίας μας! Με αφορμή την σημερινή μεγάλη γιορτή και επέτειο θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή η δοξολογία για την επέτειο των 200 χρόνων που έγραψε ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωηλ. Ευχαριστώ θερμά
https://analogion.com/forum/index.p...κου-καὶ-Ἀειπαρθένου-Μαρίας.34181/#post-248821
 
Top